Новини

Наприкінці листопада 2016 року державний архів Херсонської області опублікував збірник наукових доповідей ІІІ архівних читань «Історія в документах» (Херсон: Айлант, 2016. – 68 c.: іл.).
Збірник містить матеріали архівних читань, проведених 20 квітня 2016 року у м. Херсоні державним архівом області до 95-річчя державної архівної служби Херсонської області. Матеріали збірника охоплюють питання, пов’язані із новітніми дослідженнями в галузі джерелознавства, історії архівної справи, регіональної історії.
Видання призначене для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, всіх хто цікавиться історією рідного краю30 листопада відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії державного архіву області.
На ньому розглянуті списки установ-джерел формування НАФ у зоні комплектування архівного відділу Херсонської міської ради та архівного сектору Каховської райдержадміністрації і доповідні записки про обстеження установ з метою включення/виключення зі списків.
Також розглядалися описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, положення про архіви та експертні комісії, номенклатури справ, інструкції з діловодства підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад29 листопада на засіданні постійної комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності розглянуто проект Програми розвитку архівної справи в області на 2017 – 2021 роки, розроблений державним архівом області та схвалений розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Комісія підтримала проект Програми і рекомендувала голові обласної ради, після отримання висновку постійної комісії з питань управління об’єктами комунальної власності стосовно можливостей надання додаткового приміщення державному архіву області, яке відповідає чинним вимогам щодо архівних установ та облаштування архівосховищ, внести проект до порядку денного чергової сесії обласної радиПрацівниками держархіву області, згідно з планом роботи, впродовж листопада проведено комплексні перевіряння стану діловодства, роботи експертної комісії та збереженості документів Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації, Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
У ході перевірок вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють питання організації діловодства, забезпечення збереженості документів та роботи експертних комісій установ, надано консультації з удосконалення інструкції з діловодства, номенклатури справ та положень про архів і експертну комісію, організації науково-технічного упорядкування документів, перевіряння наявності і стану справ, обладнання архівних приміщень та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків25 листопада у приміщенні державного архіву області відкрито виставку архівних документів «Трагічні голодні роки».
В експозиції висвітлені події, котрі хронологічно освітлюють 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 рр. До уваги відвідувачів представлені документи із фондів архіву та науково-довідкової бібліотеки. Це листування з міжнародними організаціями, котрі допомагали подолати наслідки голоду 1921-1922 рр. Витяги із газет, фотографії, доповідні записки, копії актових записів про смерть та хлібних карток, відомості про кількість безпритульних дітей розповідають про події 1932-1933 рр. Документи про відкриття дитячих ясел та дитячих будинків, додаткових пунктів харчування характеризують голод 1946-1947 рр.
На відкритті виставки були присутні студенти 2-го курсу Херсонського академічного ліцею ім. О.В.Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті та курсанти Херсонської державної морської академії16 листопада на засіданні колегії обласної державної адміністрації розглянуто та схвалено проект Програми розвитку архівної справи в області на 2017 – 2021 роки. Заходи Програми включають освоєння додаткового приміщення державному архіву області та облаштування архівосховищ, підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архівної установи, поліпшення матеріально-технічної бази зберігання документів Національного архівного фонду, інформатизацію архівної галузі. За результатами розгляду видане відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 листопада 2016 року № 88418 листопада відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії державного архіву Херсонської області.
На ньому розглянуті питання про розгляд строків зберігання документів Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України; про роботу зі списками установ-джерел формування НАФ у зоні комплектування архівних відділів і секторів Новокаховської та Херсонської міських рад, Горностаївської та Каланчацької райдержадміністрацій.
Також розглядалися описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, положення про архів та експертні комісії, номенклатури справ, інструкції з діловодства підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад

18 листопада на базі держархіву області для новопризначених осіб, відповідальних за діловодство та архіви установ, проведено семінар-практикум з складання і оформлення підсумкового запису до номенклатури про кількість справ, заведених впродовж року та паспорта архівного підрозділу державного органу та органу місцевого самоврядування, іншої установи, підприємства та організації.
У ході семінару висвітлені питання впровадження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, та Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5. Проведені практичні заняття з складання паспорта архіву установи та надані індивідуальні консультації з удосконалення номенклатур справ31 жовтня відбулося засідання науково-методичної ради державного архіву області.
Рада розглянула та рекомендувала до оприлюднення науково-методичну розробку відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів «Порядок описування позитивів фотодокументів: робоча інструкція» (укладач Коник Ю.О.).
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів Лопушинська І.В. ознайомила членів ради з рукописом наукової праці «Обов’язкові постанови Херсонського окрвиконкому. 1923-1930: збірник документів» – уточнено склад науково-довідкового апарату, завершити роботу над яким вирішено до грудневого засідання науково-методичної ради.
На засіданні було обговорено наукову статтю заступника начальника відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів Коник Ю.О. «Інформаційний потенціал межових книг Півдня України та особливості його використання» і рекомендовано її до публікації у фаховому науково-практичному журналі «Архіви України»28 жовтня до Дня визволення України у приміщенні обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни відкрита виставка архівних документів державного архіву Херсонської області.
В експозиції представлені архівні документи, які висвітлюють які висвітлюють історію краю на початку Другої світової війни, бойові дії на Херсонщині у 1941, 1943-1944 роках, боротьбу підпільників м. Херсона проти окупантів, відбудову у 1944-1945 роках зруйнованого війною краю26 жовтня у Чаплинці проведено семінар-нараду з головами сільських та селищних рад з проблем забезпечення збереженості документів рад, викликаної об’єднанням сільських та селищних рад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». У заході взяли участь т.в.о. першого заступника голови районної державної адміністрації Білоущенко Н.В., голова районної ради Бериславський В.М.
У ході семінару-наради проаналізовано стан упорядкування та прийому на держзберігання документів сільських та селищних рад Чаплинського району. За результатами видано відповідне доручення голови районної державної адміністрації – до 30 листопада 2016 року сільським радам (Павлівська, Іванівська, Надеждівська, Новонаталівська) упорядкувати документи рад та надати описи справ на розгляд експертної комісії архівного сектору райдержадміністрації на погодженняАнонси

 

21 грудня - День відкритих дверей, виставка архівних документів до Дня працівників архівних установ України

 

 

22 грудня - засідання колегії державного архіву області

22 серпня