Новини

1-2 листопада начальник і заступник начальника відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів здійснили робочу поїздку до архівного сектору Верхньорогачицької райдержадміністрації. Метою відрядження було надання невідкладної методичної і практичної допомоги з питань фондування документів Національного архівного фонду та документів з кадрових питань, розміщення та топографування документів в архівосховищах. Допомогу надано відповідно до рішення колегії держархіву за результатами комплексного перевіряння стану архівної справи у районі01 листопада працівниками держархіву області, спільно з управлінням з питань діловодства, відділами контролю та роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, для працівників обласної державної адміністрації проведено семінар-практикум з питань удосконалення номенклатури справ на 2019 рік та самостійного науково-технічного упорядкування документів.
У ході семінару висвітлені питання впровадження Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, інструкції з діловодства в апараті Херсонської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 червня 2018 року № 490, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5.
Надано консультації з складання заголовків справ, їх систематизації в межах структурного підрозділу, оформлення обкладинок, ведення обліку справ, заведених впродовж року, та їх передавання до архіву установи, а також складання та оформлення описів справ постійного зберігання, з кадрових питань, акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Проведено майстер-клас з упорядкування документів: формування та підшивання справ, їх оправлення, нумерації аркушів, складання заголовків і засвідчувальних надписів, оформлення обкладинокПрацівниками державного архіву області, згідно з планом роботи, у жовтні проведено комплексні перевіряння стану діловодства, роботи експертної комісії (ЕК) та збереженості документів Херсонської обласної ради, відділу взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації.
У ході перевіряння вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють питання організації діловодства, забезпечення збереженості документів та роботи ЕК установ, надано консультації з приведення інструкцій з діловодства у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, удосконалення номенклатури справ, планування роботи архіву та ЕК, організації перевіряння наявності і стану справ та оформлення його результатів, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків

 

26 жовтня у державному архіві області проведено архівний урок, присвячений звільненню України та Херсонщини від нацистської окупації. Захід відвідали студенти Херсонського музичного училища. Студенти ознайомились з оригіналами архівних документів (спогади учасників бойових дій, фронтовий щоденник І.Виперайленка, журнали бойових дій, листи з фронту, документи вигнаних на примусові роботи, агітаційні матеріали та періодична преса окупаційного періоду, поіменні списки розстріляних у 1941-1942 рр. мешканців м. Херсон та с. Калінінське)

 

26 жовтня співробітники державного архіву області відвідали урочистий захід у КП "Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни", присвячений 73-ій річниці звільнення України від нацистської окупації. Пацієнти шпиталю згадували "воєнні роки", учасниками яких вони були. Співробітники архіву розповіли про документи, що зберігаються у державному архіві області та висвітлюють події 1941-1945 рр., а також презентували збірники архівних документів, присвячені трагічним подіям Другої світової війни26 жовтня відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії державного архіву Херсонської області.
На ньому розглядалися питання про включення до списків джерел комплектування архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій сільських та селищних рад об’єднаних територіальних громад, виключення ліквідованих сільських, селищних рад, що реорганізуються відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»; погодження та схвалення інструкцій з діловодства та документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві Департаменту економічного розвитку та торгівлі, Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, відділу взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації; описів справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, положень про архіви та експертні комісії, номенклатур справ підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад

 

25 жовтня відбулося засідання колегії державного архіву області, на якому розглянуто стан архівної справи у Верхньорогачицькому районі (за результатами комплексної перевірки), підсумки роботи архівних установ області за 9 місяців поточного року. У ході засідання ухвалено звернутися до керівництва Верхньорогачицького району стосовно відновлення діяльності трудового архіву та приведення статусу архівного структурного підрозділу районної державної адміністрації у відповідність до вимог законодавства23 жовтня поточного року державним архівом області, за підсумками комплексного перевіряння роботи служби діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу установи, проведено семінар-нараду з удосконалення номенклатури справ на базі Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.
У ході семінару висвітлені питання впровадження Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5.
З учасниками семінар-наради обговорено підсумки науково-технічного упорядкування документів установи, перевіряння наявності і стану справ та шляхи усунення виявлених недоліків. Надано консультації з складання заголовків справ, їх систематизації в межах структурного підрозділу, оформлення обкладинок, ведення обліку справ, заведених впродовж року, та їх передавання до архіву установи11 жовтня 2018 р. у приміщенні державного архіву області відкрито виставку оригіналів архівних документів «Козацькому роду – нема переводу» до Дня захисника України та Дня Українського козацтва. На виставці представлені сповідні розписи мешканців населених пунктів Херсонського, Кизикерменського повітів Херсонської губернії, що заселялись колишніми запорожцями. До уваги представлені карти землеволодінь, що отримані у власність колишньою козацькою старшиною. Значна увага приділена історії Чорноморського козацтва та Бузького козацького війська.

Також у рамках відзначення Дня Українського козацтва державним архівом області презентовано збірник документів „Козацтво Півдня України 1782-1811 рр. у сповідальних розписах Херсонської духовної консисторії”, підготовлений дослідником історії козацтва Олексієм Паталахом та виданий держархівом у щорічній серії „Бібліотечка архіву”.
11 жовтня 2018 р. у приміщенні державного архіву області буде відкрито виставку оригіналів архівних документів «Козацькому роду – нема переводу» до Дня захисника України та Дня Українського козацтва. На виставці експонуватимуться сповідні розписи населених пунктів Херсонського, Кизикерменського повітів Херсонської губернії, що заселялись колишніми запорожцями. До уваги будуть представлені карти землеволодінь, що отримані у власність колишньою козацькою старшиною.

Будуть представлені архівні документи, які відображатимуть та їх сучасний стан козацьких пам’яток на межі ХІХ-ХХ ст., ставлення органів влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань до збереження історичної і культурної спадщини краю.

Значну частину виставки складають фотодокументах із фондів особового походження поета, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Братана, краєзнавця, почесного громадянина м. Херсона Євгена Горностаєва, фотохудожника, заслуженого діяча мистецтв України Василя Рилєєва , що розповідають про вшанування козацьких традицій на Херсонщині, встановлення українському козацтву пам’ятників, пам’ятних знаків на території Кам’янської Січі та острові Тягині. Так, останні надходження до фондів державного архіву області ілюструє фоторепортаж про святкування 500-річчя українського козацтва на о. Тягинь фондоутворювача держархіву В.Рилєєва.

У рамках відзначення Дня Українського козацтва державний архів області 11 жовтня 2018 року презентує збірник документів „Козацтво Півдня України 1782-1811 рр. у сповідальних розписах Херсонської духовної консисторії”, підготовлений дослідником історії козацтва Олексієм Паталахом та виданий держархівом у щорічній серії „Бібліотечка архіву”.28 вересня відбулося чергове дев’яте засідання експертно-перевірної комісії державного архіву Херсонської області.

На ньому члени комісії ознайомлені зі Змінами до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які затверджені  наказом Міністерства юстиції України 04.07.2018  № 2277/5.

Також розглядалися описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, інструкції з діловодства підприємств, установ і організацій у зоні комплектування державного архіву області, архівних відділів і секторів районних державних адміністрацій, міських рад.Працівниками державного архіву області, згідно з планом роботи, впродовж вересня проведено комплексне перевіряння Херсонської обласної організації профспілки працівників суднобудування України та контрольне перевіряння Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

У ході перевірянь вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють питання організації діловодства, забезпечення збереженості документів та роботи експертних комісій установ, надано консультації з дотримання вимог інструкції з діловодства і правил організації діловодства та архівного зберігання документів при складанні та оформленні документів, перевіряння наявності і стану справ, обладнання архівних приміщень, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.21 вересня у приміщенні Херсонського обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни (вул. Ушакова, 65) відкрита виставка архівних документів присвячена Дню партизанської слави.

В експозиції виставки представлені документи державного архіву області про події Другої світової війни на Херсонщині, підпільний та партизанський рух під час окупації.Анонси

 

22 листопада у приміщенні державного архіву Херсонської області, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 3, відкривається виставка архівних документів, присвячена Дню пам'яті жертв Голодоморів

 

Грудень - засідання колегії державного архіву області

 


 

До уваги заявників!

Прохання у листуванні з архівом не використовувати пошту, зареєстровану на mail.ru, bk.ru, list.ru тощо (див. Указ Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017). З електронної пошти держархіву надсилання на ці адреси неможливе

 


22 серпня