Новини

20 січня у приміщенні державного архіву області відбулося відкриття виставки архівних документів «Шляхами соборності», присвяченої 98-й річниці Акту злуки. На виставці представлені документи із фондів державного архіву області, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та науково-довідкової бібліотеки держархіву.
Виставка розповідає про події визвольних змагань за незалежність України у 1917-1919 роках. Основана увага приділена Універсалам УНР, законам та розпорядчим документам різних органів влади та місцевого самоврядування, показано етапи культурно-економічного розвитку Херсонщини, зокрема, відзначені відомі діячі національних змагань - А.Грабенко, В.Кедровський, І.Челюк, М.Чернявський.
Головна мета виставки – розповісти відвідувачам про події, що передували підписанню Акту злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року та його наслідки для України. Також приділена увага історії відзначення цього свята12 січня 2017 року заступник директора архіву – начальник організаційно-аналітичного відділу Проценко Г.Б. та начальник відділу формування НАФ та діловодства Гордійчук Г.М. взяли участь у засіданні круглого столу з актуальних питань пенсійного забезпечення та дотримання вимог щодо збереженості архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадку ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємств, установ, організацій. Проведення заходу ініційовано та підготовлено Головним управлінням Пенсійного фонду України в Херсонській області. Крім архівістів, до обговорення питань було залучено керівників Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, обласної міжгалузевої ради профспілок; управління Пенсійного фонду України в м. Херсоні, арбітражних керуючих. Під час засідання уточнено бачення проблем і шляхи їх подальшого вирішення, відпрацьовано першочергові заходи щодо удосконалення механізму документального підтвердження соціальних гарантій громадян23 грудня в державному архіві області відзначено професійне свято – День працівників архівних установ.
На урочистості, що відбулися в обласному художньому музеї ім. О.Шовкуненка, завітав керівник апарату обласної державної адміністрації В.І.Клюцевський. Він привітав архівістів зі святом та оголосив розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 грудня 2016 року № 642-ос про нагородження колективу державного архіву області Подякою голови обласної державної адміністрації за наполегливу творчу працю щодо забезпечення, надійного збереження і примноження архівного фонду області. Грамотами голови обласної державної адміністрації нагороджено Гордійчук Г.М., начальника відділу формування НАФ та діловодства, голови обласної ради – Коник Ю.О., заступника начальника відділу збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів державного архіву області.
Наказом Державної архівної служби України від 21 грудня 2016 року № 349-к оголошено подяку за особистий внесок у розвиток архівної справи, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди святкування Дня працівників архівних установ Лебедю В.О. – директору державного архіву області та Нагірняк Н.М. – завідувачу архівного сектору Білозерської районної державної адміністрації.
Подякою державного архіву області нагороджено ветерана праці Корень Г.І. – завідувача архівосховища.
Державним архівом області передано на зберігання до обласного художнього музею 5 літографій заслуженого художника України В.І.Масика.
Архівісти відвідали нові експозиції музею та переглянули святковий концерт, підготовлений популярним музичним колективом «Дженерал Войс»

Фоторепортаж

 

23 грудня на сесії обласної ради розглянуто і затверджено Програму розвитку архівної справи в області на 2017 - 2021 роки22 грудня відбулося засідання колегії державного архіву області, на якому обговорено проект плану-звіту роботи установи на 2017 рік. Головними завданнями державного архіву на наступний рік визначено забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства на території області; забезпечення дієвого контролю за станом діловодства, експертизою цінності та збереженістю архівних документів у зоні комплектування архіву з метою якісного формування НАФ; надання методичної допомоги архівним установам, створеним у процесі формування виконавчих органів новоутворених територіальних об’єднаних громад; формування та утвердження національної самосвідомості громадян, перш за все молоді, через низку просвітницьких заходів, у т. ч. до сторічних ювілеїв подій Української революції, створення архівної служби в Україні. Крім того, на засіданні колегії затверджено план роботи колегії архіву на 2017 рік, розглянуто стан роботи із зверненнями громадян в архіві у 2016 році21 грудня у переддень свого професійного свята державний архів області традиційно провів День відкритих дверей.
З роботою архіву ознайомились студенти херсонських навчальних закладів – державного університету та училища культури. Майбутні історики та бібліотекарі занурились у багатогранний архівний світ, побачили старовинні документи, дізнались про правила роботи з ними, відвідали читальну залу, сховище науково-дослідної бібліотеки архіву, ознайомились із каталогом, спеціальними довідниками та збірниками документів, виданими державним архівом в останні роки. Змістовна розмова відбулась у студентів із директором держархіву області Лебедем В.О.
Для студентів-істориків була проведена презентація третього тому спеціального довідника «Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року: анотований реєстр описів».
Відвідувачі архіву у цей день мали можливість ознайомитись з експозицією чотирьох виставок архівних документів, підготовлених державним архівом у 2016 році. Для студентів по виставках були проведені екскурсії16 грудня на базі архівного відділу Каховської міської ради, за участі керівників і спеціалістів архівних відділів і секторів Каховської, Новокаховської та Голопристанської міських рад, Каховської, Скадовської, Чаплинської районних державних адміністрацій, відбулося виїзне розширене засідання експертно-перевірної комісії державного архіву Херсонської області.
На ньому повторно розглянуті удосконалені з урахуванням зауважень державного архіву області списки установ-джерел формування НАФ у зоні комплектування архівного сектору Каховської райдержадміністрації та доповідні записки про обстеження установ з метою включення/виключення зі списків. Обговорювалися питання про зміни внесені до Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів», співпрацю архівних відділів і секторів з експертними комісіями установ; складання та оформлення документів, що подаються на розгляд ЕПК; організацію науково-технічного упорядкування документів установ;  оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи відповідно до інструкції, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2013 року № 2013/5.
Також розглядалися описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, положення про архіви та експертні комісії, номенклатури справ, інструкції з діловодства підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад14 грудня відбулося засідання науково-методичної ради державного архіву області.
Рада розглянула та рекомендувала до оприлюднення «Календар знаменних і пам’ятних дат на 2017 рік» (укладач Сінкевич І.Ю.); до публікації у засобах масової інформації – статтю заступника директора-начальника організаційно-аналітичного відділу Проценко Г.Б. «Зберігачі історії: будні архівістів». Погоджено Концепцію (укладач Сінкевич І.Ю.) науково-довідкового видання з історії адміністративно-територіального поділу Херсонщини у другій половині XVIII – на початку ХХІ ст., роботу над яким розпочато у 2016 році.
Були розглянуті звіти про виконання плану інформаційно-виставкової діяльності державного архіву області та про роботу науково-методичної ради за 2016 рік, погоджено план інформаційно-виставкової діяльності державного архіву області та план роботи науково-методичної ради на 2017 рікНаприкінці листопада 2016 року державний архів Херсонської області опублікував збірник наукових доповідей ІІІ архівних читань «Історія в документах» (Херсон: Айлант, 2016. – 68 c.: іл.).
Збірник містить матеріали архівних читань, проведених 20 квітня 2016 року у м. Херсоні державним архівом області до 95-річчя державної архівної служби Херсонської області. Матеріали збірника охоплюють питання, пов’язані із новітніми дослідженнями в галузі джерелознавства, історії архівної справи, регіональної історії.
Видання призначене для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, всіх хто цікавиться історією рідного краю30 листопада відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії державного архіву області.
На ньому розглянуті списки установ-джерел формування НАФ у зоні комплектування архівного відділу Херсонської міської ради та архівного сектору Каховської райдержадміністрації і доповідні записки про обстеження установ з метою включення/виключення зі списків.
Також розглядалися описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, положення про архіви та експертні комісії, номенклатури справ, інструкції з діловодства підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад29 листопада на засіданні постійної комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності розглянуто проект Програми розвитку архівної справи в області на 2017 – 2021 роки, розроблений державним архівом області та схвалений розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Комісія підтримала проект Програми і рекомендувала голові обласної ради, після отримання висновку постійної комісії з питань управління об’єктами комунальної власності стосовно можливостей надання додаткового приміщення державному архіву області, яке відповідає чинним вимогам щодо архівних установ та облаштування архівосховищ, внести проект до порядку денного чергової сесії обласної радиАнонси

 

 

21 лютого - засідання колегії державного архіву області

22 серпня