ФОНД № 1. Канцелярія Херсонського цивільного губернатора Міністерства внутрішніх справ

Описи 1, 2

ФОНД № 3. Херсонське губернське правління Міністерства внутрішніх справ

Опис 1

ФОНД № 4. Херсонська міська управа

Опис 1

ФОНД № 5. Херсонська губернська земська управа

Описи 1, 2

ФОНД № 6. Херсонська повітова земська управа

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № 7. Херсонська митниця 2-го класу Управління Одеського митного інспектора

Описи 1, 2

ФОНД № 8. Джарилгацька митна застава Південного митного округу

Опис 1

ФОНД № 10. Херсонський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна

Опис 1

ФОНД № 14. Херсонська губернська креслярня

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № 15. Юр’ївський учительський інститут Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 16. Херсонське приватне чоловіче семикласне комерційне училище Колесова В.Д. Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 18. Бериславська двокласна морехідна школа Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 19. Херсонська приватна жіноча гімназія Тюльпанової Г.В. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 20. Херсонська земська фельдшерська школа Херсонської губернської земської управи

Опис 1

ФОНД № 21. Бериславська приватна жіноча гімназія Парамонової М.Д. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 22. Херсонська казенна палата

Опис 2

ФОНД № 26. Нотаріус Одноволов С.Г., с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 28. Нотаріус Попель В.П., м. Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 31. Нотаріус Прохно Григорій Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 32. Нотаріус Фан-Юнг Л.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 34. Нотаріус Крижановський Федір Васильович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 35. Нотаріус Павлович Вітольд Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 36. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 38. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 40. Нотаріус Козак Володимир Онуфрійович, с. Широке Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 41. Нотаріус Широцький П., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 42. Нотаріус Балков В.Є., м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 44. Нотаріус Сулима С.Г., порт Хорли Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 48. Нотаріус Куликовський Юліан Петрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 49. Нотаріус Тимчинський Микола Феофанович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 51. Нотаріус Підпалов О.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 52. Нотаріус Давидов Євген Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 53. Нотаріус Давидов Михайло Миколайович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 54. Нотаріус Чарнецький С.А., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 58. Нотаріус Скрипник Яків Данилович, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 59. Нотаріус Корбуль Іларіон Іванович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 61. Нотаріус Гаврик Стефан Максимович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 63. Нотаріус Прокопович Кирило Орестович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 64. Нотаріус Ніколаєв Володимир Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 66. Нотаріус Жулаєвський Степан Андрійович, м. Скадовськ Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 69. Нотаріус Ненайденко Василь Федорович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 70. Нотаріус Калінчук Микола Федорович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 71. Нотаріус Корнієнко Петро Антонович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 72. Нотаріус Гроза Людовик Олександрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 73. Нотаріус Єфімовський Микола Іванович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 74. Нотаріус Афанасьєв Федір Матвійович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 77. Нотаріус Хлібкевич Михайло Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 78. Нотаріус Красношапка Степан Якович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 79. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 80. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 81. Херсонський міський сирітський суд

Опис 1

ФОНД № 82. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 111. Катерининський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 113. Херсонський рабин, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 124. Бериславський рабин, м. Берислав

Опис 1

Передмова до описів об’єднаних архівних фондів православних церков

ФОНД № 137. Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

ФОНД № 141. Введенський собор, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 169. Успенський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 170. Хорлівська митна застава управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 173. Чурумський митний пост управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 174. Прогнойське відділення корабельної контори Херсонської митниці

Опис 1

ФОНД № 180. Управління Херсонського торговельного порту

Опис 1

ФОНД № 185. Херсонська тютюнова фабрика Лермана

Опис 1

ФОНД № 186. Мировий суддя 6-ї дільниці Дніпровського судово-мирового округу, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 189. Херсонське середнє земське сільськогосподарське училище

Опис 1

ФОНД № 190. Голопристанська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 191. Херсонська палата цивільного суду

Опис 1

ФОНД № 192. Херсонська чотирикласна учительська семінарія

Опис 1

ФОНД № 193. Бериславське вище початкове училище

Опис 1

ФОНД № 194. Кам’янське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 195. Херсонське відділення Державного банку Міністерства фінансів

Опис 1

ФОНД № 196. Херсонський губернський комітет у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 197. Великоолександрівське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 198. Херсонська духовна консисторія Синоду

Опис 1

ФОНД № 199. Податковий інспектор 1-ї дільниці Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 200. Професійне товариство прикажчиків, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 201. Мировий суддя 16-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, с. Березнегувате Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 202. Таврійський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 203. Херсонський з’їзд мирових суддів 24-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 206. Херсонський окружний суд Міністерства юстиції, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 207. Херсонське духовне правління Херсонської духовної консисторії

Опис 1

ФОНД № 208. Дніпровська повітова комісія по виборах до Державної Думи, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 209. Херсонська єпархіальна училищна рада відомства православного сповідання

Опис 1

ФОНД № 210. Генічеське казначейство Таврійської губернської казенної палати

Опис 1

 

ФОНД № 224. Херсонське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № 252. Судовий слідчий Херсонського окружного суду з особливо важливих справ, м. Херсон

Опис 1

 

ФОНД № 259. Церкви Дніпровського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик до описів

Описи 1-20

Описи 21-40

Описи 41-60

Описи 61-72

ФОНД № 288. Херсонське інспекторство аптекарської частини

Опис 1

ФОНД № 316. Церкви Мелітопольського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

Опис 50

Опис 51

Опис 52

ФОНД № 326. Рабин м. Генічеськ

Опис 1

ФОНД № 327. Римсько-католицький костел (м. Херсон)

Опис 1

ФОНД № 328. Церкви м. Херсон та його передмість Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

ФОНД № 329. Церкви м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № 330. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (м. Генічеськ)

Опис 1

ФОНД № Р-86. Станіславський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД № Р-169. Херсонський виконавчий комітет районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-211. Скадовський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-296. Великоолександрівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-355. Костогризівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-356. Новокостогризівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-364. Земельний відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-375. Херсонський губернський земельний відділ

Опис 1

ФОНД № Р-378. Олешківське лісництво

Опис 1

ФОНД № Р-451. Херсонський тракторний пункт

Опис 1

ФОНД № Р-452. Херсонська філія Всеукраїнського кооперативного банку “Українбанк”

Опис 1

ФОНД № Р-454. Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства допомоги пролетарському студентству

Опис 1

ФОНД № Р-460. Херсонська митниця

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-473. Олешківська трикласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № Р-476. Херсонська радянська партійна школа

Опис 1

ФОНД № Р-489. Херсонський окружний відділ Товариства авіації, хімії та повітроплавання України (“Аерохім”)

Опис 1

ФОНД № Р-493. Управління об’єднанням Херсонської промисловості (Херсонський промкомбінат)

Опис 1

ФОНД № Р-526. Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з виготовлення і ремонту меблів “Механізований мебляр”

Опис 1

ФОНД № Р-643. Заводський комітет профспілки робітників-металістів “Металіст”

Опис 1

ФОНД № Р-644. Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонському окружному виконавчому комітеті

Опис 1

ФОНД № Р-656. Бериславський районний комітет профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД № Р-657. Бериславський волосний відділ профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД № Р-707. Місцевий комітет № 2 профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД № Р-829. Іщенська хутірська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-852. Козацький сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-870. Надеждівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-930. Херсонські курси підготовки будівельних робітників “Будкурси”

Опис 1

ФОНД № Р-931. Однорічні державні курси по підготовці бухгалтерів і друкарок

Опис 1

ФОНД № Р-956. Херсонський базисний склад

Опис 1

ФОНД № Р-970. Хорлівське морське агентство

Опис 1

ФОНД № Р-973. Херсонський порт-елеватор ім. Мікояна

Опис 1

ФОНД № Р-977. Херсонська транспортна контора

Опис 1

ФОНД № Р-983. Херсонське відділення Миколаївської обласної контори “Заготплодоовоч”

Опис 1

ФОНД № Р-994. Херсонська окружна спілка сільськогосподарських колективів (Окрколгоспспілка)

Опис 1

ФОНД № Р-1149. Земельний відділ Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-1156. Пристань Каховка

Опис 1

ФОНД № Р-1310. Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-1835. 10-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (м-ко Нововоронцовка)

Опис 1

ФОНД № Р-1836. 6-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Велика Олександрівка)

Опис 1

ФОНД № Р-1837. 7-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Березнегувате)

Опис 1

ФОНД № Р-1954. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція

Опис 1

ФОНД № Р-2138. Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка»

Опис 1

ФОНД № Р-2344. Грушівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2360. Петропавлівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2700. Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик»

Опис 1

ФОНД № Р-3233. Державний ордену «Знак Пошани» племінний вівцерадгосп «Червоний Чабан»

Опис 1

ФОНД № Р-3781. Херсонське районне управління сільського господарства і заготівель

Опис 1

Опис 2