Вакансії

Державний архів Херсонської області повідомляє, що конкурс 11 жовтня 2018 року на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліста відділу формування Національного архівного фонду та діловодства державного архіву Херсонської області не відбувся у зв’язку з відсутністю кандидатів.


Державний архів Херсонської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії „В” спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства

 


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „В” – спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основні посадові обов’ язки:

- здійснює роботу щодо формування Національного архівного фонду;

- забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо виконання за відділом показників, складає індивідуальні плани роботи і звіти про їх виконання;

- бере участь в організації упорядкування документів, складання нормативно-правових документів, розробки індивідуальних інструкцій з діловодства, номенклатур справ та інше;

- складає і веде списки фізичних та юридичних осіб – джерел комплектування держархіву області документами особового походження, фото-, фоно-, відеодокументами, та фізичних осіб власників документів Національного архівного фонду;

- контролює забезпечення дотримання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

- бере участь у розроблені проектів нормативно-методичних документів з питань, що належать до компетенції відділу;

- веде обов’язковий державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації та доступу, здійснення контролю за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться;

- здійснює ділові контакти з власниками документів особового походження з метою комплектування архіву;

- спільно з іншими спеціалістами здійснює науково-методичне керівництво архівними підрозділами та службами діловодства підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- спільно з начальником відділу складає квартальну і річну фінансову звітність з подальшою здачею у відповідні органи;

- бере участь у роботі експертно-перевірної комісії, інших дорадчих органів, постійно діючих і тимчасових рад і комісій державного архіву області;

- виконує інші окремі доручення, надані керівництвом державного архіву області та начальником відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3600-00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроковість

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) Копія паспорта громадянина України.

2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3) Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5) Заповнена особова картка встановленого зразка.

6) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік (шляхом заповнення на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції)

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

Документи приймаються до 16 год. 00 хв.

03 жовтня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 жовтня 2018 року о 10.00 годині

за адресою: Херсонська область, м. Херсон,

вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 3

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куниця Марія Василівна

тел. (0552) 22- 58- 95

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

-

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння українською мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- здатність працювати з великими масивами інформації;

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерно -копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку, навички роботи з інформаційно - пошуковими системами в мережі Інтернет

3.

Особистісні компетенції

- відповідальність;

- сумлінність;

- схильність до перевірки помилок;

- вміння обґрунтувати власну позицію.

- дисципліна і системність;

- самоорганізація та орієнтація на розвиток;

- наполегливість;

- незалежність та ініціативність;

- орієнтація на обслуговування;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

- Конституції України;

- Закону України “Про державну службу”;

- Закону України “Про запобігання корупції”

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Знання основ державного управління, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішньої організації їх діяльності; законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють розвиток архівної справи, керівні і нормативні документи Державної архівної служби України, теорію і практику архівної справи та діловодства.

Головний спеціаліст

організаційно-аналітичного відділу М.В.Куниця

 

 

12 травня 2017 року у державному архіві Херсонської області проведено конкурс на заміщення вакантної посади «заступник начальника відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення – бухгалтер».
Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу» та пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, інформуємо про результати зазначеного конкурсу:

 

Найменування посади

П.І.Б.

Результати

Дата і номер розміщення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби оголошення про проведення конкурсу

Заступник начальника відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення – бухгалтер

Заверюха Катерина Вікторівна

Переможець конкурсу (10 балів)

14 квітня 2017 року № 17667

Спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства

документи від осіб, які виявили б бажання взяти участь у конкурсі,  не надходили

-

14 квітня 2017 року № 17668

 

ДЕРЖАВНИЙ APXIB XEPCOHCЬKOЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

15.05.2018

м. Херсон

28

Про оголошення конкурсу

на зайняття вакантної посади

державної служби категорії

«В» у державному архіві області

Керуючись Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», Порядком проведення конкурсу на зайняття посади державної служби затвердженого, постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 ( зі змінами), наказу Нацдержслужби від 06 квітня 2016 року №72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»» та з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» – спеціаліста відділу формування Національного архівного фонду та діловодства.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії „В” – спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства (додаток 1).

3. Головному спеціалісту організаційно-аналітичного відділу Куниці М.В. в установленому порядку забезпечити передачу електронної версії цього наказу Міжрегіональному управлінню національного агентства України з питань державної служби Одеської, Миколаївської та Херсонській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі і оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті державного архіву Херсонської області;

4. Провести конкурс на зайняття вакантної посади державної служби, зазначеної пунктом 1 цього наказу, 07 червня 2018 року за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 3.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор архіву В.О.Лебідь


Субота, 16 жовтня 2010, 12:17
Останнє оновлення на Четвер, 11 жовтня 2018, 11:11
 
Анонси

 

20 грудня - відкриття документальної виставки до Дня працівників архівних установ України

 

Грудень - засідання колегії державного архіву області

 


 

До уваги заявників!

Прохання у листуванні з архівом не використовувати пошту, зареєстровану на mail.ru, bk.ru, list.ru тощо (див. Указ Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017). З електронної пошти держархіву надсилання на ці адреси неможливе

 


22 серпня