ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
18.05.2015 № 295,
12.06.2017 № 408

Склад колегії державного архіву області

Лебідь Віктор Олександрович – директор  державного  архіву  області, голова колегії
Ганченко Дмитро Леонідович – заступник начальника організаційно-аналітичного відділу державного архіву області, секретар колегії
Члени колегії:
Гордійчук Галина Миколаївна – начальник  відділу  формування Національного архівного фонду та діловодства державного архіву області
Крутевич Олена Володимирівна – начальник  відділу  забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів державного архіву області
Лопушинський Іван Петрович – професор,  завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету
Митницька Людмила Микитівна – архіваріус прокуратури області
Мякота Ірина Василівна – заступник директора державного архіву області – головний зберігач фондів
Нагірняк Ніна Миколаївна – завідувач архівного сектору Білозерської районної державної адміністрації
Олефіренко Оксана Олександрівна – начальник відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення державного архіву області – головний бухгалтер
Проценко Галина Борисівна – заступник директора державного архіву області – начальник організаційно-аналітичного відділу
Шинкаренко Олександр Іванович – начальник  відділу  використання інформації документів державного архіву області
Шумей Олександр Іванович – депутат Херсонської обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів

Затверджено
Наказ директора держархіву
29.12.2014 № 67,
20.01.2016 № 6,
10.12.2018 № 56

Склад експертно-перевірної комісії державного архіву області

Мякота Ірина Василівна – голова комісії, заступник директора – головний зберігач фондів
Гордійчук Галина Миколаївна – заступник голови комісії, начальник відділу формування НАФ та діловодства державного архіву області
Гуляєва Катерина Андріївна – секретар комісії, провідний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства державного архіву області

Члени комісії:

Войналович Наталя Володимирівна – заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства державного архіву області
Ганченко Дмитро Леонідович – заступник начальника організаційно-аналітичного відділу державного архіву області
Коник Юлія Олександрівна – заступник начальника відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів державного архіву області
Крючкова Олена Миколаївна – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів державного архіву області
Кузовова Наталя Миколаївна – в.о. завідувача кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету, кандидат історичних наук
Митницька Людмила Микитівна – архіваріус прокуратури області
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання інформації документів, відповідальний секретар Херсонської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України

Затверджено
Наказ директора держархіву
19.05.2015 № 30,
20.01.2016 № 7

Склад науково-методичної ради державного архіву області

Проценко Галина Борисівна

– заступник директора – начальник організаційно-аналітичного відділу державного архіву області, голова ради

Сінкевич Ірина Юріївна

– заступник начальника відділу використання інформації документів державного архіву області, секретар ради

Члени ради:

Войналович Наталя Володимирівна

– заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства державного архіву області
Крутевич Олена Володимирівна – начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату державного архіву області
Лопушинська Ірина Володимирівна – головний спеціаліст відділу використання інформації документів державного архіву області
Неділько Лариса Володимирівна – заступник генерального директора з наукової роботи обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гончара
Ржевська Юлія Олександрівна – заступник директора з наукової роботи обласного краєзнавчого музею
Сінкевич Євген Григорович – голова обласної організації Національної спілки краєзнавців, доктор історичних наук, професор
Сусоров Віктор Дмитрович – завідувач кафедри історії України, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету, доктор історичних наук, професор
Шинкаренко Олександр Іванович – начальник відділу використання інформації документів державного архіву області