В державному архіві області проведено навчальне заняття для учнів 10 класу історико-філологічного профілю ліцею Херсонської обласної ради

23 травня в державному архіві області проведено навчальне заняття для учнів 10 класу історико-філологічного профілю ліцею Херсонської обласної ради. Заняття проводилося у рамках програми навчальної практики. В ході заняття співробітники держархіву ознайомили учнів ліцею з основними законодавчими та нормативними документами, які визначають напрямки роботи архівних установ, специфікою роботи відділів держархіву області. Було надано стислу характеристику фондів держархіву, роз’яснені правила роботи архівних установ. Учні ознайомилися з довідниками та путівниками, іншими виданнями архіву. З метою залучення учнів до науково-дослідної роботи в процесі написання робіт у Малій академії наук, окреслені теми можливих учнівських досліджень. Викладачам і учням також надані консультації щодо порядку збору та передачі на зберігання документів особового походження

Поширити запис:

Схожі записи