До 150-річчя земської реформи на Херсонщині

У 1864 році в Російській імперії почали здійснювати земську реформу, яка передбачала започаткування місцевого самоврядування в губерніях та повітах. У 1865 році земські установи були організовані в Херсонській губернії, вона була переведена в категорію «земських».
До 150-річчя земської реформи на Херсонщині державний архів області, в якому зберігаються одні з найбільших в Україні фонди земських установ, готує видання наукового збірника документів.
11 вересня 2013 року у державному архіві Херсонської області відбулася нарада архівістів і науковців щодо підготовки збірника документів з історії діяльності земських установ Херсонської губернії. У процесі обговорення визначено обсяги документів, структуру видання та його хронологічні межі. Архівістами вже виявлено близько 200 документів для включення до збірника. Передбачається перегляд та виявлення документів ще 20 фондів, видань, що зберігаються у науково-довідковій бібліотеці держархіву, та періодичних видань початку ХХ ст. Також розглядалася можливість пошуку документів у державних архівах інших областей та АР Крим

Поширити запис:

Схожі записи