Проведено засідання колегії державного архіву області

25 грудня проведено засідання колегії державного архіву області, на якому розглянуто затвердження плану розвитку архівної справи в області на 2014 рік, виконання плану-звіту роботи колегії за 2013 рік, затвердження плану-звіту роботи колегії на 2014 рік, стан роботи із зверненнями громадян у державному архіві області за 2013 рік. Пріоритетними завданнями архівних установ на 2014 рік визначено виконання місцевих програм розвитку архівної справи на 2012-2016 роки; забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ; удосконалення контролю за станом діловодства, експертизою цінності та збереженням архівних документів в установах – джерелах формування НАФ; сприяння розвитку мережі трудових архівів для забезпечення збереженості усіх документів, що мають соціальну значущість; розширення доступу до архівної інформації. Передбачено видання 2-ї частини довідника «Державний архів Херсонської області: фонди періоду після 1917 р. Том 2. Анотований реєстр описів». У наступному році планується здійснити низку заходів з підготовки та участі архівних установ області у відзначенні 70-ї річниці утворення Херсонської області, 70-ї річниці визволення Херсонщини та України від нацистської окупації, 200-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. Продовжиться робота з впровадження нових нормативно-методичних актів в роботу установ – джерел формування НАФ. У березні 2014 року буде організовано навчання за професійною програмою керівників архівних відділів, секторів райдержадміністрацій, міських рад

Поширити запис:

Схожі записи