22 грудня відбулося засідання колегії державного архіву області

22 грудня відбулося засідання колегії державного архіву області, на якому обговорено проект плану-звіту роботи установи на 2017 рік. Головними завданнями державного архіву на наступний рік визначено забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства на території області; забезпечення дієвого контролю за станом діловодства, експертизою цінності та збереженістю архівних документів у зоні комплектування архіву з метою якісного формування НАФ; надання методичної допомоги архівним установам, створеним у процесі формування виконавчих органів новоутворених територіальних об’єднаних громад; формування та утвердження національної самосвідомості громадян, перш за все молоді, через низку просвітницьких заходів, у т. ч. до сторічних ювілеїв подій Української революції, створення архівної служби в Україні. Крім того, на засіданні колегії затверджено план роботи колегії архіву на 2017 рік, розглянуто стан роботи із зверненнями громадян в архіві у 2016 році

Поширити запис:

Схожі записи