Розглядалися інструкції з діловодства та документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами

На черговому засіданні експертно-перевірної комісії державного архіву області 30 серпня розглядалися інструкції з діловодства та документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві Департаменту інвестиційної та промислової політики, Управління з питань внутрішнього аудиту та Управління інформаційної політики обласної державної адміністрації; описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, положення про архіви та експертні комісії, номенклатури справ підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад

Поширити запис:

Схожі записи