27 грудня відбулося засідання колегії державного архіву області

27 грудня відбулося засідання колегії державного архіву області, на якому обговорено проект плану-звіту роботи установи на 2019 рік. Головними завданнями державного архіву на наступний рік визначено забезпечення дієвого контролю за станом діловодства, експертизою цінності та збереженістю архівних документів у зоні комплектування архіву з метою якісного формування НАФ; надання методичної допомоги архівним установам, створеним у процесі формування виконавчих органів новоутворених територіальних об’єднаних громад; приймання та науково-технічне опрацювання виборчої документації тощо. Крім того, на засіданні колегії затверджено план роботи колегії архіву на 2019 рік, розглянуто стан роботи із зверненнями громадян в архіві у 2018 році

Поширити запис:

Схожі записи