Згідно з планом роботи державного архіву області, впродовж квітня відділом формування Національного архівного фонду та діловодства проведено комплексні перевіряння стану діловодства

Згідно з планом роботи державного архіву області, впродовж квітня відділом формування Національного архівного фонду та діловодства проведено комплексні перевіряння стану діловодства, роботи експертних комісій та збереженості документів 4 установ: Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів; Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури обласної державної адміністрації; Херсонська обласна організація профспілки працівників текстильної та легкої промисловості; Херсонська обласна організація Українського товариства глухих «УТОГ». У ході перевірянь вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють питання організації діловодства, роботи експертних комісій та забезпечення збереженості документів, надано консультації з дотримання вимог правил організації діловодства, архівного зберігання документів та обладнання архівних приміщень. Розглянуто питання взаємодії експертних комісій установ та експертно-перевірної комісії державного архіву області, оформлення протоколів ЕК, перевіряння наявності та стану справ, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.
Протягом квітня надано методичну і практичну допомогу юридичним особам – джерелам формування Національного архівного фонду у розробці та вдосконаленні положень про архів та ЕК, інструкцій з діловодства, номенклатур справ, описів справ та актів про вилучення для знищення

Поширити запис:

Схожі записи