Архівом 14 та 20 листопада проведено семінари

14 листопада 2019 року на базі державного архіву області для новопризначених осіб, відповідальних за діловодство та архіви установ, проведено семінар-практикум з складання і оформлення підсумкового запису до номенклатури про кількість справ, заведених впродовж року та паспорта архівного підрозділу державного органу та органу місцевого самоврядування, іншої установи, підприємства та організації. У ході семінару висвітлене застосування Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, типових інструкцій з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  17 січня 2018 року № 55 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 992 від 07.11.2018, № 375 від 17.04.2019). Проведені практичні заняття з складання паспорта архіву установи, надані індивідуальні консультації з удосконалення номенклатур справ.

20 листопада поточного року на базі державного архіву області для працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, що ліквідуються, проведено семінар з самостійного науково-технічного упорядкування документів. У ході семінару висвітлені питання організації поаркушної експертизи цінності документів у відповідності до Правил, надано консультації з складання та оформлення описів справ постійного зберігання, з кадрових питань, акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Проведено практичні заняття з упорядкування документів: формування та підшивання справ, їх оправлення, нумерації аркушів, складання заголовків і засвідчувальних надписів, оформлення обкладинок справ

Поширити запис:

Схожі записи