Заступник голови обласної державної адміністрації про діяльність архівів

Херсонська обласна державна адміністрація розпочала популяризацію архівної справи нашого регіону. Заступник голови Андрій Богданович розповів у відео про Державний архів: як зароджувалось документознавство в області, процес роботи установи й кому буде цікаві і корисні архівні дані.

Більше інформації – на відео:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ekGJC2wjGxs&feature=emb_logo

 

“Державний архів Херсонської області у 2019 році забезпечив одну з найбільших серед архівних установ України кількість приймання документів особового походження (22,5 тис. документів). Плідною визнано роботу з засобами масової інформації – підготовлено 29 теле-, радіопередач, оприлюднено 14 документальних виставок, 4 наукові публікації.

Для створення цілісної системи відомостей про документи Національного архівного фонду за період незалежності підготовлено і видано 39 наукових збірників, з яких 5 – визнано кращим виданням року в Україні, 1 – кращою книгою Херсонщини (2019 р.).

Нині в державному архіві області зберігається величезна за обсягами документальна спадщина, яка налічує майже 810 тисяч справ на паперовій основі, віднесених до Національного архівного фонду, 32 тисячі одиниць зберігання аудіовізуальних документів (фото-, відео-, фоно-, кінодокументи).

Значна частина документів ХVIII століття тісно пов’язана з початком інтенсивного заселення Півдня України. Вони відзначаються видовою, географічною та хронологічною різноманітністю – найдавніший документ датовано 1721 роком. Є укази, рапорти, межові книги, ревізькі реєстри, що зберігають свідчення про відведення земель першим поселенцям, колишнім запорозьким та чорноморським козакам, князю Потьомкіну. Багато документів відображають виникнення болгарських, грецьких, єврейських, молдавських, німецьких і шведських колоній; переписи селян, ремісників, міщан, вільних матросів, купців. Унікальна колекція карт і планів містить майже 2,5 тис. одиниць зберігання, у т.ч. міст Одеси, Єлисаветграда, Херсона та Кримського півострова.

Надзвичайно актуальною є сьогодні документальна інформація з історії населених пунктів, діяльності підприємств, установ та організацій області. Значні обсяги інформації містять рішення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Тисячі звернень юридичних і фізичних осіб стосуються актів введення в експлуатацію об’єктів будівництва, майнових прав, підтвердження трудового стажу, нарахувань заробітної плати. Загалом, щороку архівними установами області надається до 30 тис. довідок різноманітної тематики.

Архіви здійснюють величезний обсяг роботи, спрямований на захист законних інтересів громадян. Зокрема, за документами, що містяться у державному архіві, у 2019 році виконано 1800 довідок. Кожна четверта з них – соціально-правового характеру про підтвердження трудового стажу, нарахування заробітної плати. На підставі архівних довідок громадяни отримують пенсійні виплати та соціальну допомогу. Довідки соціально-правового характеру видаються виключно на безоплатній основі.

Інші види довідок – тематичні, персональні, майнові – надаються споживачам інформації на платній основі відповідно до затверджених у встановленому порядку цін.

Так, у 2019 році архівом було підготовлено 360 довідок на платній основі, додатково до державного бюджету залучено 123,3 тис. грн.

Поступово архівна спільнота області входить до світових інформаційних мереж. З 2010 року відкрито власний сайт державного архіву області, у березні 2020 року – створено сторінку в Фейсбуці. Нині архівісти активно працюють над створення електронних копій документів та довідкового апарату до них. Цифрові копії створено на 1165 справ, переважно метричні книги різних конфесій, 419 описів. Завершено оприлюднення на сайті архіву комплексу описів архівних фондів дорадянського періоду”

Поширити запис:

Схожі записи