Перевірки відділу формування НАФ та діловодства у липні 2020 року

Працівниками державного архіву області, згідно з планом роботи, впродовж липня проведено комплексні перевіряння стану діловодства, роботи експертної комісії та збереженості документів двох установ-джерел формування НАФ: Херсонської обласної спілки споживчих товариств та Херсонського державного заводу «Палада». Останнє, у зв’язку з заходами по запобіганню поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», проведене дистанційно, шляхом  аналізу документів наглядової справи, контрольних примірників описів справ підприємства, протоколів засідань ЕПК державного архіву області, довідки попереднього перевіряння.

У ході перевірянь вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють питання організації діловодства, забезпечення збереженості документів та роботи експертних комісій установ, надано консультації з дотримання вимог інструкції з діловодства і правил організації діловодства та архівного зберігання документів при складанні та оформленні документів, вдосконалення нормативних документів, обладнання архівних приміщень, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків

Поширити запис:

Схожі записи