Про семінар у жовтні 2020 року

05-07 жовтня 2020 року державним архівом області спільно з Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, для фахівців сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад, відповідальних за архіви та діловодство, організовано короткотерміновий семінар. Висвітлені питання про місце архівних підрозділів об’єднаних територіальних громад в системі архівних установ України; нормативно-правову базу, яка регламентує роботу з документами; складання інструкції з діловодства, положень про архівні підрозділи та експертні комісії, номенклатури справ органів місцевого самоврядування; взаємодію експертної комісії установи з експертними комісіями архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад, експертно-перевірною комісією державного архіву області; вимоги до ведення облікових документів в архівах установ, забезпечення збереженості архівних документів, вимоги до приміщень архіву, порядок проведення перевіряння наявності і стану архівних справ та оформлення його результатів; використання відомостей, що містяться в архівних документах, оформлення архівних довідок, копій, витягів.

Проведено практичні заняття з упорядкування документів: формування та підшивання справ, їх оправлення, нумерації аркушів, складання заголовків і засвідчувальних надписів, оформлення обкладинок справ.

Поширити запис:

Схожі записи