Проведення засідань експертно-перевірної комісії у жовтні 2020 року

26 жовтня 2020 року, у зв’язку з необхідністю зміни термінів зберігання у номенклатурі справ виборчої комісії, передбаченої Порядком передачі окружними та територіальними виборчими комісіями виборчої та іншої документації на зберігання до архівних установ (постанова Центральної виборчої комісії від 24 жовтня 2020 року № 424), зважаючи на історичну цінність та практичне значення документів, з «5 років ЕПК» на «Постійно», відбулося позачергове засідання експертно-перевірної комісії державного архіву Херсонської області.

На черговому засіданні 30 жовтня розглядалися питання про внесення змін до списків джерел комплектування державного архіву області: виключення ліквідованих структурних підрозділів обласної держаної адміністрації і заміну назв перейменованих установ – Херсонської обласної прокуратури та Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації; погодження та схвалення інструкцій з діловодства та документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, з урахуванням змін, внесених згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 992 від 07.11.2018, № 375 від 17.04.2019 двох установ – Управління Державної служби якості освіти у Херсонській області, Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації; номенклатури справ Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації; положень про архів та експертну комісію  Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації і Херсонського  державного заводу «Палада»; описів справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, номенклатур справ підприємств, установ і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад

Поширити запис:

Схожі записи