Про перевірки відділу формування НАФ та діловодства у травні 2021 року

Працівниками державного архіву області, згідно з планом роботи, впродовж травня проведено комплексні перевіряння стану діловодства, роботи експертної комісії та збереженості документів Комунального закладу «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» Херсонської обласної ради та Херсонського державного університету. Останнє перевіряння, у зв’язку з заходами по запобіганню поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», проведене дистанційно, шляхом аналізу документів наглядової справи, контрольних примірників описів справ установ, протоколів засідань експертно-перевірної комісії державного архіву області, довідок попередніх перевірянь та спілкування з відповідальними особами.
У ході перевірянь вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють питання організації діловодства, забезпечення збереженості документів та роботи експертних комісій установ, надано консультації з дотримання вимог інструкції з діловодства і правил організації діловодства та архівного зберігання документів при складанні та оформленні документів, організації упорядкування документів та перевіряння наявності і стану справ, вдосконалення нормативно-правових актів, обладнання архівних приміщень, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків

Поширити запис:

Схожі записи