Про перевірки відділу формування НАФ та діловодства у червні 2021 року

Працівниками державного архіву області, згідно з планом роботи, впродовж червня проведено комплексні перевіряння стану діловодства, роботи експертної комісії та збереженості документів установ-джерел формування НАФ: Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша, Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра та Херсонського обласного Центру народної творчості. Останнє перевіряння, у зв’язку з заходами по запобіганню поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», проведене дистанційно, шляхом аналізу документів наглядової справи, контрольних примірників описів справ установ, протоколів засідань експертно-перевірної комісії державного архіву області, довідок попередніх перевірянь та спілкування з особою відповідальною за діловодство та архів центру.

У ході перевірянь вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють питання організації діловодства, забезпечення збереженості документів та роботи експертних комісій установ, надано консультації з дотримання вимог інструкції з діловодства і правил організації діловодства та архівного зберігання документів при складанні та оформленні документів, перевіряння наявності і стану справ, обладнання архівних приміщень, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків

Поширити запис:

Схожі записи