Семінар-практикум з питань самостійного науково-технічного упорядкування документів

20 березня 2024 року державним архівом області спільно з обласною державною адміністрацією організований семінар-практикум з питань самостійного науково-технічного упорядкування документів для осіб, відповідальних за діловодство і збереженість архівних справ у структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

На виконання п.12 доручення начальника ОВА від 11 жовтня 2023 року №194 щодо організації збереження документів структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації у зазначеному заході взяли участь 26 працівників, відповідальних за діловодство та архів обласної державної адміністрації, 8 структурних підрозділів зі статусом юридичної особи та 8 підрозділів, що такого статусу не мають.

У ході семінару висвітлено особливості застосування при упорядкуванні документів Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (зі змінами); індивідуальних і типових інструкцій з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади в умовах воєнного стану.

Надано консультації з проведення поаркушної експертизи цінності документів, складання та оформлення описів справ постійного зберігання, з кадрових питань, акту про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

Проведено практичні заняття з упорядкування документів: формування та підшивання справ, їх оправлення, нумерації аркушів, складання заголовків і засвідчувальних надписів, оформлення обкладинок справ.

Поширити запис:

Схожі записи