Архіви репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

 

Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»

 

Відповідно до статті 9 цього Закону:

1. Особа, яка є жертвою репресивних органів, має право на обмеження доступу до архівної інформації репресивних органів про себе, крім осіб, зазначених у частині четвертій статті 8 цього Закону (штатні або позаштатні працівники репресивних органів).

2. Жертва репресивних органів, встановлюючи обмеження на доступ до інформації про себе, має зазначити, на яку інформацію встановлюється обмеження (вид інформації, сторінки, абзаци тощо), а також строк, на який встановлюється обмеження, з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї статті.

3. Члени сім’ї та родичі жертви репресивних органів, інші особи, крім осіб, зазначених у частині четвертій статті 8 цього Закону, мають право на часткове обмеження доступу до інформації про себе на строк, визначений у частині четвертій цієї статті. При цьому особа має право обмежити доступ лише щодо свого расового (етнічного) походження, політичних або світоглядних поглядів, віросповідання, а також даних, що стосуються здоров’я та статевого життя.

4. Особи, зазначені у частинах першій – третій цієї статті, мають право обмежити доступ до архівної інформації репресивних органів про себе на строк не більш як 25 років.

5. У разі якщо архівна інформація репресивних органів про осіб, зазначених у частинах першій – третій цієї статті, була оприлюднена, обмеження доступу до такої інформації не застосовується.

6. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ.

Графік проведення ревізії архівних фондів державного архіву Херсонської області для виявлення архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

№ з/п

Фонди

Термін

1.

Р-1047 – Р-1091, Р-1106 – Р-1132, Р-1222 – Р-1281, Р-1301 – Р-1321, Р-1648 – Р-1695, Р-1805 – Р-1884, Р-1904, Р-2039, Р-2121, Р-2207 – Р-2226, Р-2367, Р-2455-2456, Р-2673, Р-3197, Р-4085

квітень

2016 р.

2.

Р-787, Р-953, Р-995, Р-996

квітень-травень

2016 р.

3.

Р-396, Р-406, Р-408, Р-410

квітень-травень

2016 р.

4.

Р-743 – Р-749

квітень

2016 р.

5.

Р-750 – Р-754, Р-762 – Р-777, Р-785

квітень-травень

2016 р.

6.

Р-736 – Р-740, Р-742

квітень-травень

2016 р.

 

СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ),
y яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-1991 роки

Голова комісії з проведення ревізії архівних фондів: Мякота Ірина Василівна, заступник директора – головний зберігач фондів (тел. 22-43-74);
відповідальні за забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів:
– Шинкаренко Олександр Іванович, начальник відділу використання інформації документів (тел. 22-61-58);
– Сінкевич Ірина Юріївна, заступник начальника відділу використання інформації документів (тел. 22-58-95).

(відповідно до наказу державного архіву області від 21.03.2016 № 17)