Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

 

Наказ державного архіву області від 12 листопада 2019 року № 65 «Про затвердження відповідальної особи з питань запитів на публічну інформацію»

Наказ державного архіву області від 12 листопада 2019 року № 66 «Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є державний архів Херсонської області»

Наказ від 14 травня 2014 року № 23 «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є державний архів Херсонської області», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Херсонській області 15 травня 2014 року за № 27/1478

Форма запиту на публічну інформацію

Наказ від 09 серпня 2011 року № 68 «Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», додаток до наказу

 

Звіти про розгляд запитів на отримання інформації

Протягом 2012 року до державного архіву Херсонської області надійшло 4 запити на інформацію (всі – у грудні).

З них:
– від фізичних осіб – 4 (1 – у письмовому вигляді, 3 – електронною поштою).
Запити стосувалися наступних питань:
– номенклатури справ держархіву, інструкції за зверненнями громадян;
– порядку опрацювання та розгляду звернень громадян;
– порядку опрацювання запитів на публічну інформацію.

Запити розглянуто та відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” заявнику в 5-ти денний термін було надано відповіді-роз’яснення.

 

Протягом 2013 року до державного архіву Херсонської області надійшло 8 запитів на інформацію (у травні – грудні).

З них:
– від фізичних осіб – 8 (всі – електронною поштою).
Запити стосувалися наступних питань:
– порядку користування документами Національного архівного фонду;
– організації ведення діловодства в державному архіві;
– роботи веб-сайту, електронної пошти;
– переліку платних послуг.

Запити розглянуто та відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” заявникам у 5-денний термін було надано відповіді-роз’яснення.

 

Протягом 2014 року до державного архіву Херсонської області надійшло 5 запитів на інформацію (у квітні – жовтні).

З них:
– від юридичних осіб – 2;
– від фізичних осіб – 3 (всі – електронною поштою).
Запити стосувалися наступних питань:
– підготовка та реєстрація нормативно-правових актів;
– відповідальні за розробку нормативно-правових актів;
– запобігання та протидії дискримінації;
– заходи з ліцензування комп’ютерних програм;
– перелік звітів, які готуються працівниками.

Запити розглянуто та відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” заявникам у 5-денний термін було надано відповіді-роз’яснення.

 

Протягом 2015 року до державного архіву Херсонської області надійшло 14 запитів на інформацію (І квартал – 3, ІІ квартал – 4, ІІІ квартал – 1, ІV квартал – 6).

З них:
– від юридичних осіб, громадських організацій – 7;
– від фізичних осіб – 7 (з них 3 – безпосередньо до архіву, 4 – через обласну державну адміністрацію).
Запити надходили електронною поштою і стосувалися наступних питань:
– спільні заходи з громадськими організаціями;
– електронні сервіси, розгляд звернень громадян;
– запобігання та протидії дискримінації;
– надходження та видатки архіву, доплати працівникам;
– практичне застосування Переліку типових документів.

Запити розглянуто та відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” заявникам у 5-денний термін було надано відповіді-роз’яснення.

 

Протягом 2016 року до державного архіву Херсонської області надійшло 10 запитів на інформацію (І квартал – 3, ІІ квартал – 2, ІІІ квартал – 4, ІV квартал – 1).

З них: від юридичних осіб, громадських організацій – 8; від фізичних осіб – 2.
Запити надходили електронною поштою (з них 2 – безпосередньо до архіву, 8 – через обласну державну адміністрацію) і стосувалися наступних питань:
– кількість звернень, у тому числі депутатських запитів;
– умови доступу до архівної інформації;
– запобігання та протидії дискримінації;
– кадрова політика, у тому числі склад держслужбовців;
– наявність підвідомчих організацій.

Запити розглянуто та відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” заявникам у 5-денний термін було надано відповіді-роз’яснення

 

Протягом 2017 року до державного архіву Херсонської області надійшло 39 запитів на інформацію (І квартал – 1, ІІ квартал – 2, ІІІ квартал – 3, ІV квартал – 33).

З них: від юридичних осіб, громадських організацій – 4; від фізичних осіб – 35.
Запити надходили електронною поштою (з них 17 – безпосередньо до архіву, 22 – через обласну державну адміністрацію) і стосувалися наступних питань:
– обсяги фінансування архівної установи;
– виготовлення копій документів НАФ, організацію роботи користувачів у читальному залі, відповідальних за доступ до публічної інформації, обробку персональних даних, заходи щодо євроінтеграції;
– кадрова політика, у тому числі склад держслужбовців;
– наявність підвідомчих організацій.

Запити розглянуто та відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” заявникам у 5-денний термін було надано відповіді-роз’яснення

 

Протягом 2018 року до державного архіву Херсонської області надійшло 78 запитів на інформацію (І квартал – 19, ІІ квартал – 43, ІІІ квартал – 12, ІV квартал – 4).

З них: від юридичних осіб, громадських організацій – 9; від фізичних осіб – 69.
Запити надходили електронною поштою (з них 19 – безпосередньо до архіву, 59 – через обласну державну адміністрацію) і стосувалися наступних питань:
– порядок користування документами Національного архівного фонду України;
– про документи, що містять персональні дані;
– преміювання працівників;
– публікації працівників державного архіву області;
– платні послуги, що надаються державним архівом області, у т.ч. копіювання архівних документів.

Запити розглянуто та відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” у 5-денний термін було надано відповіді-роз’яснення