ФОНД № 1. Канцелярія Херсонського цивільного губернатора Міністерства внутрішніх справ

Описи 1, 2

ФОНД № 3. Херсонське губернське правління Міністерства внутрішніх справ

Опис 1

ФОНД № 4. Херсонська міська управа

Опис 1

ФОНД № 5. Херсонська губернська земська управа

Описи 1, 2

ФОНД № 6. Херсонська повітова земська управа

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № 7. Херсонська митниця 2-го класу Управління Одеського митного інспектора

Описи 1, 2

ФОНД № 8. Джарилгацька митна застава Південного митного округу

Опис 1

ФОНД № 10. Херсонський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна

Опис 1

ФОНД № 14. Херсонська губернська креслярня

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № 15. Юр’ївський учительський інститут Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 16. Херсонське приватне чоловіче семикласне комерційне училище Колесова В.Д. Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 18. Бериславська двокласна морехідна школа Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 19. Херсонська приватна жіноча гімназія Тюльпанової Г.В. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 20. Херсонська земська фельдшерська школа Херсонської губернської земської управи

Опис 1

ФОНД № 21. Бериславська приватна жіноча гімназія Парамонової М.Д. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 22. Херсонська казенна палата

Географічний покажчик до ревізьких казок опису 1

Опис 1

Опис 2

ФОНД № 26. Нотаріус Одноволов С.Г., с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 28. Нотаріус Попель В.П., м. Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 31. Нотаріус Прохно Григорій Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 32. Нотаріус Фан-Юнг Л.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 34. Нотаріус Крижановський Федір Васильович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 35. Нотаріус Павлович Вітольд Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 36. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 38. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 40. Нотаріус Козак Володимир Онуфрійович, с. Широке Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 41. Нотаріус Широцький П., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 42. Нотаріус Балков В.Є., м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 44. Нотаріус Сулима С.Г., порт Хорли Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 48. Нотаріус Куликовський Юліан Петрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 49. Нотаріус Тимчинський Микола Феофанович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 51. Нотаріус Підпалов О.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 52. Нотаріус Давидов Євген Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 53. Нотаріус Давидов Михайло Миколайович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 54. Нотаріус Чарнецький С.А., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 58. Нотаріус Скрипник Яків Данилович, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 59. Нотаріус Корбуль Іларіон Іванович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 61. Нотаріус Гаврик Стефан Максимович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 63. Нотаріус Прокопович Кирило Орестович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 64. Нотаріус Ніколаєв Володимир Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 66. Нотаріус Жулаєвський Степан Андрійович, м. Скадовськ Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 69. Нотаріус Ненайденко Василь Федорович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 70. Нотаріус Калінчук Микола Федорович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 71. Нотаріус Корнієнко Петро Антонович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 72. Нотаріус Гроза Людовик Олександрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 73. Нотаріус Єфімовський Микола Іванович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 74. Нотаріус Афанасьєв Федір Матвійович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 77. Нотаріус Хлібкевич Михайло Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 78. Нотаріус Красношапка Степан Якович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 79. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 80. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 81. Херсонський міський сирітський суд

Опис 1

ФОНД № 82. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 111. Катерининський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 113. Херсонський рабин, м. Херсон

Іменний покажчик до метричних книг

Опис 1

ФОНД № 124. Бериславський рабин, м. Берислав

Іменний покажчик до метричних книг

Опис 1

Передмова до описів об’єднаних архівних фондів православних церков

ФОНД № 137. Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

ФОНД № 141. Введенський собор, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 169. Успенський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 170. Хорлівська митна застава управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 173. Чурумський митний пост управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 174. Прогнойське відділення корабельної контори Херсонської митниці

Опис 1

ФОНД № 180. Управління Херсонського торговельного порту

Опис 1

ФОНД № 185. Херсонська тютюнова фабрика Лермана

Опис 1

ФОНД № 186. Мировий суддя 6-ї дільниці Дніпровського судово-мирового округу, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 189. Херсонське середнє земське сільськогосподарське училище

Опис 1

ФОНД № 190. Голопристанська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 191. Херсонська палата цивільного суду

Опис 1

ФОНД № 192. Херсонська чотирикласна учительська семінарія

Опис 1

ФОНД № 193. Бериславське вище початкове училище

Опис 1

ФОНД № 194. Кам’янське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 195. Херсонське відділення Державного банку Міністерства фінансів

Опис 1

ФОНД № 196. Херсонський губернський комітет у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 197. Великоолександрівське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 198. Херсонська духовна консисторія Синоду

Опис 1

ФОНД № 199. Податковий інспектор 1-ї дільниці Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 200. Професійне товариство прикажчиків, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 201. Мировий суддя 16-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, с. Березнегувате Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 202. Таврійський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 203. Херсонський з’їзд мирових суддів 24-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 206. Херсонський окружний суд Міністерства юстиції, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 207. Херсонське духовне правління Херсонської духовної консисторії

Опис 1

ФОНД № 208. Дніпровська повітова комісія по виборах до Державної Думи, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 209. Херсонська єпархіальна училищна рада відомства православного сповідання

Опис 1

ФОНД № 210. Генічеське казначейство Таврійської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 211. Покровське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту, с. Покровське Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 212. Херсонське морехідне училище далекого плавання Міністерства торгівлі і промисловості, з 1919 р. факультет водного транспорту Херсонського політехнічного інституту

Опис 1

ФОНД № 213. Олешківська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 222. Генічеське сільське правління

Опис 1

ФОНД № 223. Херсонське губернське з прибуткового податку присутствіє

Опис 1

ФОНД № 224. Херсонське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № 225. Херсонське губернське казначейство

Опис 1

ФОНД № 226. Судовий пристав Дибовський І.Р. Херсонського окружного суду, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 227. Херсонська чоловіча гімназія

Опис 1

ФОНД № 229. Акцизне управління 6-го округу Херсонського губернського акцизного управління Міністерства фінансів, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 230. Бехтерське волосне правління, с. Бехтери Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 232. Херсонська губернська будівельна дорожня комісія

Опис 1

ФОНД № 233. Бериславське казначейство Херсонської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 234. Херсонська жіноча гімназія Марченко

Опис 1

ФОНД № 237. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Таврійської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 240. Дніпровська повітова земська управа, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 241. Інспекція народних училищ 11-го району Одеського учбового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 243. Канцелярія Херсонської губернської опіки дитячих притулків установ імператриці Марії, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 245. Товариство Херсонських лісопильних заводів і торгівлі лісом, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 246. Херсонське губернське присутствіє

Опис 1

ФОНД № 247. Херсонський повітовий з’їзд по адміністративному присутствію

Опис 1

ФОНД № 248. Херсонська губернська землевпорядна комісія

Опис 1

ФОНД № 249. Херсонсько-Бессарабське управління землеробства і державного майна Міністерства землеробства і державного майна, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 250. Колекція рукописів з історії Херсонського та Дніпровського повітів

Опис 1

ФОНД № 251. Управління робіт по очищенню дніпровських гирл, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 252. Судовий слідчий Херсонського окружного суду з особливо важливих справ, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 254. Херсонське губернське дворянське депутатське зібрання

Опис 1

ФОНД № 256. Судовий слідчий 5-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 257. Херсонський губернський митний інспектор

Опис 1

ФОНД № 259. Церкви Дніпровського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик до описів

Описи 1-20

Описи 21-40

Описи 41-60

Описи 61-72

ФОНД № 278. Рабин села Бобровий Кут Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 282. Херсонський комітет клубу об’єднаних організацій єврейських соціалістичних робітничих партій

Опис 1

ФОНД № 284. Слідчий військового суду Херсонського гарнізонного батальйону внутрішньої варти

Опис 1

ФОНД № 286. Херсонський з’їзд мирових суддів

Опис 1

ФОНД № 287. Херсонська дворянська опіка

Опис 1

ФОНД № 288. Херсонське інспекторство аптекарської частини

Опис 1

ФОНД № 290. Судовий слідчий 7-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 291. Великоолександрівський сільський староста Великоолександрівського сільського правління

Опис 1

ФОНД № 292. Нотаріус Чернецький С.А., м-ко Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 293. Херсонська губернська земська лікарня

Опис 1

ФОНД № 296. Управління по спорудженню залізничної лінії Джанкой-Херсон Товариства Чорноморської залізниці, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 299. Херсонське губернське акцизне управління

Опис 1

ФОНД № 300. Херсонська губернська палата державного майна

Опис 1

ФОНД № 302 Колекція карт і планів

Опис 1

ФОНД № 303. Товариство Маловисківського цукрово-бурякового заводу, с. Мала Виска Єлисаветградського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 304. Херсонський військово-аптечний магазин

Опис 1

ФОНД № 308. Чиновник з особливих доручень при земському відділі Херсонського губернатора Чарушин

Опис 1

ФОНД № 309. Петропавлівське сільське правління, с. Петропавлівка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 310. Дирекція народних училищ Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 311. Судовий слідчий 1-ї дільниці Херсонського окружного суду, м. Миколаїв Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 312. Херсонська оцінювальна комісія з відчуження землі під спорудження Херсонської портової залізниці

Опис 1

ФОНД № 314. Херсонське повітове казначейство Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 315. Херсонське губернське у селянських справах присутствіє

Опис 1

ФОНД № 316. Церкви Мелітопольського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

Опис 50

Опис 51

Опис 52

ФОНД № 317. Зібрання документів про народників-херсонців

Опис 1

ФОНД № 318. Франжолі (родинний фонд)

Опис 1

ФОНД № 320. Дніпровське повітове казначейство Таврійської губернської казенної палати, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 321. Управління Дніпровського повітового військового начальника, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 322. Тягинська сільська управа, с. Тягинка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 323. Лютеранські церкви Херсонської і Таврійської губерній (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 324. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини

Опис 1

ФОНД № 325. Благочинний церков 1-ї частини Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 326. Рабин м. Генічеськ

Опис 1

ФОНД № 327. Римсько-католицький костел (м. Херсон)

Опис 1

ФОНД № 328. Церкви м. Херсон та його передмість Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст (покажчик)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

ФОНД № 329. Церкви м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № 330. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (м. Генічеськ)

Опис 1

ФОНД № 331. Молитовний дім, колонія Олександрівка Перша (Джуржи) Перекопського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 332. Музиківська община євангельських християн-баптистів, с. Музиківка (Музикині хутори) Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 333. Церква святого Георгія Побідоносця, с. Нові Трояни Аккерманського повіту Бессарабської губернії

Опис 1

ФОНД № 334. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, 〈с. Олександрівка〉 Ананьївського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 335. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Лозуватка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

ФОНД № 336. Церкви Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 337. Церкви Бердянського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 338. Церкви Олександрівського повіту Катеринославської губернії (ОАФ)

Опис 1