ФОНД №Р-1251 Херсонська філія Одеської обласної бази Всеукраїнського галузевого об’єднання оптовороздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами (Вукоопкнига) при Всеукраїнській спiлцi
споживчих кооперативних організацій

Опис 1

ФОНД №Р-1252 Херсонське відділення Миколаївського обласного автотранспортного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-1253 Херсонський комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям та їх сім’ям

Опис 1

ФОНД №Р-1254 ерсонський міжрайонний філіал «Укркнигоцентру»

Опис 1

ФОНД №Р-1255 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Г. І. Петровського

Опис 1

ФОНД №Р-1256 Херсонська філія Українського об’єднання книжкової торгівлі («Укркниготорг») і Одеського обласного філіалу «Укркниготоргу»

Опис 1

ФОНД №Р-1257 Херсонська філія Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї дороги («Укравтодор»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1258 Місцевий комітет профспілки працівників рибної промисловості при Херсонській міжрайонній спілці риболовецької споживчої кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1259 Голопристанська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації (рибробкооп)

Опис 1

ФОНД №Р-1260 Великолепетиська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації («Укрсількоопцентр»)

Опис 1

ФОНД №Р-1261 Генічеське товариство взаємного кредиту Мелітопольського окружного товариства взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД №Р-1262 Херсонський груповий комітет профспілки працівників м’ясожирконсервної і олійної промисловості

Опис 1

ФОНД № Р-1263 Херсонська збутова база Одеської обласної контори Головного управління консервної промисловості СРСР (Головконсерв)

Опис 1

ФОНД №Р-1264 Херсонська повітова рада народних суддів

Опис 1

ФОНД №Р-1265 Херсонський комунальний трест по заготівлі будівельних матеріалів Херсонського міського відділу комунального господарства

Опис 1

ФОНД № Р-1266 Херсонська окружна комісія по боротьбі з наслідками голоду (окрнаслідгол) при Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1267 Заводський комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при Херсонському електрозаводі

Опис 1

ФОНД №Р-1268 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) при Херсонському електрозаводі

Опис 1

Ф.Р-1269 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський целюлозно-паперовий комбінат»

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1270 Місцевий комітет профспілки робітників земельних органів при Херсонському міському земельному відділі

Опис 1

ФОНД №Р-1271 Каховська дорожньо-експлуатаційна дільниця № 612 Херсонського обласного управління по будівництву і експлуатації автомобільних і шосейних доріг

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1272 Місцевий комітет профспілки працівників державної торгівлі при Херсонській міжрайонній промислово-кооперативній спілці

Опис 1

ФОНД №Р-1273 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної контори «Сільгосппостачання»

Опис 1

ФОНД №Р-1275 Група старшого контролера Міністерства державного контролю СРСР по контролю за прийманням та збереженням бавовни по Українській РСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД №Р-1276 Херсонська районна контора Чорноморського тресту торгівлі і громадського харчування на водному транспорті (райводторгхарч)

Опис 1

ФОНД №Р-1277 Херсонська районна інспектура державного бракеражу будівельних матеріалів мінерального походження «Держбудбракераж» Центральної Української контори «Держбудбракераж»

Опис 1

ФОНД №Р-1278 Херсонська обласна дитяча лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД №.Р-1279 Херсонське обласне товариство охорони природи

Опис 1

ФОНД №Р-1281 Херсонський міський район Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1282 Херсонська промислово-кооперативна артіль «Кооперативний бляхар»

Опис 1

ФОНД №Р-1283 Херсонський філіал Дніпровсько-Бузької контори ресторанів і буфетів Херсонського відділення «Водресторан»

Опис 1

ФОНД №Р-1284 Арнаутська сільськогосподарська артіль ім. “Комінтерну”

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1285 Херсонський дільничний рибний промисел Українського Чорноморського державного рибного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-1286 Херсонське районне транспортне споживче товариство водників (водТСТ)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1287 Відділ робітничого постачання (ВРП) управління Херсонського морського торговельного порту

Опис 1

ФОНД №Р-1288 Херсонське відділення відділу робітничого постачання (ВРП) Дніпровського управління річкового пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1289 Радгосп-технікум «Скадовський № 90» Скадовського районного виробничого управління меліорації і водного господарства

Опис 1

Ф.Р-1290 Фінансовий відділ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД №Р-1291 Відділ народної освіти виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1292 Дніпровська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-1293 Колгосп “Наддніапрянській хлібороб” Тягінської сільради

Опис 1

ФОНД № Р-1295 Дніпровський повітовий уповноважений державних земель і майна при Одеському губернському земельному управлінні

Опис 1

ФОНД №Р-1296 Цюрупинська районна санітарна станція

Опис 1

ФОНД №Р-1297 Хорлівська міська робітничо-селянська інспекція (РСІ), порт Хорли

Опис 1

ФОНД №Р-1298 Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1300 Чаплинське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1301 Каховське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1302 Качкарівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1303 Великоолександрівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1304 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОДН №Р-1305 Краснянське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1306 Херсонська трудова артіль по виготовленню і ремонту металевих виробів «Ліс і метал» Херсонської окружної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів

Опис 1

ФОНД №Р-1308 Херсонське окружне лісове управління (ОЛУ) Всеукраїнського Центрального управління лісами

Опис 1

ФОНД № Р-1310. Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД №Р-1311 Українська дослідна станція каракулівництва Головного управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1312 Заводський комітет профспілки робітників машинобудування при Херсонському комбайновому заводі ім. Г. І. Петровського

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1313 Дніпровська повітова сільськогосподарська секція Одеської губернської сільськогосподарської секції

Опис 1

ФОНД №Р-1314 Херсонська повітова комісія по боротьбі з наслідками голоду Одеського губернського комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-1315 Юридичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1316 Херсонське морехідне училище Міністерства рибного господарства СРСР

Опис 4

Фонд №Р-1318 Херсонське відділення Українського товариства дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами

Опис 1

Опис 2

Ф.Р-1319 Херсонська губернська комісія по боротьбі з дезертирством Херсонського губернського військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-1321 6-й особливого призначення Херсонський окремий батальйон

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1322 Херсонська обласна карантинна інспекція Української карантинної інспекції

Опис 1

Фонд №Р-1323 Управління культури виконкому Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд №Р-1325 Лічильні комісії по виборах в народні суди по Херсонській області

Опис 1

Фонд №Р-1326 Херсонське відділення тресту «Укрплодолісорозсадник»

Опис 1

Фонд №Р-1328 Херсонське обласне бюро судово-медичної експертизи Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД №Р-1330 Виконавчий комітет Малолепетиської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-1331 Навчально-виробничий бондарно-шевський комбінат ім. Г. І. Петровського Херсонської дитячої комісії при міській раді

Опис 1

Фонд №Р-1333 Херсонська окружна спілка споживчих кооперативних товариств (окрспоживспілка), м. Херсон УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1335 Видавництво газети «Наддніпрянська правда» – органу Херсонського міськкому КП(б) України, міської ради депутатів і міської ради профспілок

Опис 1

Фонд №Р-1336 Херсонське обласне державне підприємство по заготівлі і збуту насіння овоче-баштанних культур «Сортнасіннєовоч»

Опис 1

Фонд №Р-1337 Херсонська міжрайонна каса взаємного страхування «Промстрахкаса» Всеукраїнської спілки кас взаємного соціального страхування та взаємодопомоги членів промкооперації
(«Вукопромсоюзкас»)

Опис 1

Фонд №Р-1338 Херсонський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Херсонського обласного управління охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками

Опис 1

Фонд №Р-1341 Агент 6-ї Великоолександрівської дільниці Херсонського окружного агентства державного страхування

Опис 1

Фонд №Р-1342 Херсонський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Херсон Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1344 Великолепетиська контрольно-насіннєва лабораторія Запорізького обласного земельного відділу

Опис 1

Фонд №Р-1347 Старший інспектор Головного управління у справах промислової і споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1349 Великоолександрівський районний комітет взаємної допомоги (КВД)

Опис 1

Фонд №Р-1350 Херсонська кооперативна спілка сільськогосподарських товариств і артілей «Сільспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1351 Нововоскресенське сільське товариство взаємної допомоги (КВД), с. Нововоскресенське Качкарівського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1352 Спілка кустарно-промислової кооперації Херсонського і Дніпровського повітів «Артільспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1354 Херсонська кооперативна птахівницька спілка «Кооптахспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1355 Штаб начальника тилу Херсонської губерні

Опис 1

Фонд №Р-1356 Державна єдина хлібна інспекція управління Херсонського порту

Опис 1

ФОНД №Р-1357 Скадовський заготівельний пункт Одеської районної контори Українського тресту сільськогосподарського млинарства

Опис 1

Фонд №Р-1358 Малоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис1

Фонд №Р-1359 Великолепетиська районна військова нарада, с. Велика Лепетиха Мелітопольського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

Фонд №Р-1360 Відділ праці Скадовської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1361 Відділ соціального забезпечення Скадовського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1362 Місцевий комітет профспілки працівників промислової кооперації при Херсонській транспортній конторі

Опис 1

ФОНД №Р-1364 Херсонський губернський військовий комісаріат

Опис 1

ФОНД №Р-1365 Нововоронцовський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Фонд №Р-1366 Каховський районний комітет допомоги голодуючим Херсонського окружного комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-1367 Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення

Опис 1

Фонд №Р-1368 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного комітету Всесвітнього конгресу прибічників миру по Херсонській області (ОАФ)

Опис 1

Фонд №Р-1387 Херсонське губернське поштово-телеграфне управління Управління уповноваженого Наркомату пошти і телеграфів РРФСР при РНК УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1388 Потьомкінський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-1389 Херсонська окружна будівельна контора (окрбуд) Херсонського окружного комунального відділу

Опис 1

ФОНД №Р-1390 Виконавчий комітет Червоногвардійської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1391 Трифонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1395 Відділ праці Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1396 Каланчацький волосний відділ праці Дніпровського повітового відділу праці, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1397 Херсонська районна заготівельна контора «Заготзерно» Одеської обласної заготівельної контори «Заготзерно»

Опис 1

Фонд № Р-1398 Херсонська будівельна дільниця № 22 Українського тресту державного постачання, м. Херсон УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1399 Общинні господарства Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1405 Нововоронцовський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1412 Дільниця по здачі шкіри Нововоронцовської районної контори «Заготскот», с. Любимівка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1413 Общинні господарства Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1414 Общинні господарства Горностаївського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1415 Золотобалківський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Золота Балка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1416 Відділ охорони здоров’я Нововоронцовської районної управи, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1417 Нововоронцовське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1419 Агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику, ст. Рикове Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1422 Общинні господарства Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1431 Опорний пункт (штіцпункт) «І» Генічеської агрономічної контори, с. Новогригорівка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1438 Генічеська районна спілка споживчих товариств, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1442 Опорний пункт «К» Генічеської агрономічної контори, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1444 Генічеський міський мировий суд, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1450 Стокопанівське сільське споживче товариство Генічеської районної спілки споживчих товариств, с. Стокопані Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1453 Генічеська міська біржа праці Генічеської міської управи, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1457 Олешківська міська будівельна контора Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1458 Фінансовий відділ Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фодн № Р-1459 Олешківська районна сільськогосподарська комендатура Олешківської районної земельної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1461 Поштово-телеграфна контора зв’язку Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фодн № Р-1464 Олешківське головне лісництво Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1466 Голопристанський курорт, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1467 Металообробна майстерня Голопристанської комендатури, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1469 Великолепетиська агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику району, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1470 Голопристанська районна ветеринарна лікарня Голопристанської районної управи, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1473 Голопристанське лісництво Олешківського головного лісництва, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1474 Голопристанський кінотеатр, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1475 Общинні господарства Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

ФОНД №Р-1479  Обласна надзвичайна комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1488 Общинні господарства Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1492 Общинні господарства Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1494 Бериславський паспортний відділ Бериславської районної управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1495 Бериславська міська біржа праці Бериславської міської управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1496 Бериславська районна контора заготівель і збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1497 Бериславське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1498 Бериславський міський комітет взаємодопомоги (КВД), м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1499 Німецький магазин при Бериславській районній конторі заготівлі та збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1501 Районні управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1506 Обласне управління шовківництва і тутівництва Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1510 Заготівельна контора Каланчацької районної спілки споживчих товариств, с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1520 Сільські управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1527 Каланчацький районний торговельний відділ «Кримспілки», с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1535 Общинні господарства Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1545 Метеорологічна станція Генічеської агрономічної контори, с. Новоолексіївка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1552 Зеленотропинська насіннєва база Кримської обласної насіннєвої контори, с. Зеленотропинське Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1554 Общинні господарства Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1563 Скадовська районна контора по заготівлі худоби, вовни і шкірсировини Миколаївської обласної контори «Заготтваринсировина», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1565 Нижньосірогозька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Дніпропетровської області

Опис 1

Фонд № Р-1570 Генічеська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області

Опис 1

Фонд  № Р-1578 Скадовська районна поліція, м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (період нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1579 Скадовський районний торговельний відділ «Кримспілки», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1586 Общинні господарства Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)Ф.Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1603 Сиваське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Сиваське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1604 Млин № 67 Запорізького товариства зернових підприємств, с. Петрівка Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1607 Голопристанське добровільне благодійне товариство, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1608 Зеленівська лікарня Херсонського районного відділу охорони здоров’я, с. Зеленівка Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1610 Великоолександрівська машинно-тракторна станція (МТС) Велиикоолександрівської районної сільськогосподарської комендатури(періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1613 Чаплинська районна біржа праці Чаплинської районної управи, с. Чаплинка Чаплинського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1614 Херсонський радіотрансляційний вузол Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1616 Херсонський міський архів відділу просвіти Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1617 Херсонський мировий суд, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1620 Херсонська міська будівельна контора Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1622 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Чаплинського району при виконавчому комітеті Чаплинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1623 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Іванівського і Нижньосірогозького районів Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1625 Іванівська районна райспоживспілка споживчих товариств, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1628 Общинні господарства Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1633 Ушкальська сільська поліція Великолепетиської районної поліції, с. Ушкалка Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1634 Каховське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1639 Князе-Григорівська сільська поліція Горностаївської районної поліції (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1640 Херсонська обласна збутова база «Укртютюнзбут» Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1641 Високопільська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1642 Новотроїцька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1643 Великолепетиський районний уповноважений Державного політичного управління (ДПУ) УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1644 Ольгофельдська менонітська релігійна братська община євангельських християн, с. Ольгофельд (Ольгине)

Опис 1

Фонд № Р-1647 Херсонська лікарня № 1 (богадільня) Херсонського міського відділу охорони здоров’я, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1648 Народний суд додаткової дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон

Опис 1

Фонд № Р-1650 Великоолександрівська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1651 Генічеський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1652 Іванівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської сільськогосподарської кооперативної спілки

Опис 1

Фонд № Р-1653 Верхньорогачицька районна спілка зернової кооперації (райкоопзерно) Мелітопольської окружної спілки зернової кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1654 Генічеський уповноважений Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч»

Опис 1

Фонд № Р-1655 База Мелітопольської окружної спілки споживчих товариств, ст. Партизани Генічеського району Мелітопольського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1656 Сокологірненський зсипний пункт Генічеської повітової особливої військово-продовольчої комісії, с. Сокологірне Генічеського повіту Запорізької губернії

Опис 1

Фонд № Р-1657 Рубанівське скотарсько-молочарське товариство Мелітопольської скотарсько-молочарської спілки

Опис 1

ФОНД №Р-1658 Виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1659 Каланчацький сільський революційний комітет

Опис 1

Фонд № Р-1660 Генічеський перевалочний пункт Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч»

Опис 1

Фонд № Р-1661 Народний суд 12-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Верхній Рогачик Мелітопольського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

Фонд “№ Р-1662 Верхньорогачицьке сільськогосподарське товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1663 Уповноважений по переселенню на Україну при Генічеському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1664 Андріївське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1665 Народний суд 18-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Нижні Сірогози

Опис 1

Фонд № Р-1666 Виконавчий комітет Дем’янівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дем’янівка Нижньосірогозького району Херсонської області

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1667 Страховий пункт Асканія-Нова Мелітопольської окружної страхової каси

Опис 1

Фонд № Р-1668 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Генічеського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Фонд № Р-1669 Катеринівське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1670 Генічеське відділення Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кредитної і кустарно-промислової кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1671 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1673 Херсонсько-Миколаївська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами

Опис 1

Фонд № Р-1675 Херсонське міське відділення НКВС УСРР по Одеській області, м. Херсон Одеської області

Опис 1

Фонд № Р-1676 Херсонська риболовецька інспекція

Опис 1

Фонд № Р-1677 Генічеська районна поліція Української служби безпеки, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1679 Херсонський повітовий уповноважений Одеського губернського управління державних земель і майна

Опис 1

Фонд № Р-1680 Херсонський окружний уповноважений Одеського губернського управління державних земель і майна, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1681 Старший контролер державного контролю за витрачанням і збереженістю хлібопродуктів по Херсонській області Міністерства державного контролю СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-1685 Скадовське районне податкове бюро Дніпровського повітового продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1686 Херсонський технікум механізації сільського господарства Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1688 Уповноважений Всеукраїнського комітету сприяння вченим в м. Херсоні

Опис 1

Фонд № Р-1690 Каланчацька районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1691 Каховське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1692 Голопристанське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1693 Скадовська районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1694 Херсонське ремісниче училище (РУ) № 11 Херсонського обласного управління трудових резервів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-1695 Народний суд Іванівського району Херсонського обласного суду

Опис 1

Фонд № Р-1697 Новокиївський сільський революційний комітет, с. Новокиївка Дніпровського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1699 Відділ з будівництва в колгоспах виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1703 Херсонське районне енергетичне управління «Херсоненерго» Ради народного господарства Міністерства енергетики і електрифікації УРСР

Опис 1

Фонд №Р-1712 Управління Уповноваженого Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого постачання по Каховському району

Опис 1

Фонд № Р-1723 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 5 Українського спецiалiзованого будiвельно-монтажного тресту

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1734 Артіль «Відродження» Херсонської міжрайонної спілки промислової кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1735 Херсонське губернське правління профспілки робітників-металістів («Металіст»)

Опис 1

Опис 2

Фонд Р-1737 Трифонівський волосний військово-революційний комітет, с. Трифонівка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1738 Трифонівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Трифонівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1739 Борозенський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Борозенське Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1740 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Херсонському окружному відділі праці

Опис 1

Фонд № Р-1741 Голопристанський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального страхування

Опис 1

Фонд № Р-1742 Відділ охорони праці Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1745 Херсонська міська рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву

Опис 1

Фонд № Р-1746 Херсонська районна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву

Опис 1

Фонд № Р-1747 Видавництво газети «Червоний селянин»

Опис 1

Фонд № Р-1748 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Херсонській окружній касі соціального страхування

Опис 1

Фонд № Р-1750 Херсонське окружне управління будинками селянина Одеського губернського управління будинками селянина

Опис 1

Фонд № Р-1751 Гуртово-Хутірський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1761 Херсонська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів (інстрахкаса) Української спілки взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів

Опис 1-ос

Опис 1-п

Фонд №Р-1762 Нововоронцовський дитячий будинок Херсонського обласного відділу народної освіти

Опис 1

Фонд №Р-1763 Новомиколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1772 Роздрібне підприємство № 1 в м. Херсоні Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР

Опис 1

Фонд № -1773 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Бериславський» Всесоюзного тресту зернових і тваринницьких радгоспів

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1774 Раденський сільський військово-революційний комітет, с. Раденське Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № -1775 Раденський сільський комітет взаємної допомоги (КВД)

Опис 1

Фонд № Р-1776 Фирсівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Фирсівка Великоолександрівського району УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1778 Робітничий комітет профспілки робітників-будівельників («Будівельник») при Високопільському елеваторі,

Опис 1

Фонд № Р-1779 Херсонське окружне управління Уповноваженого Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1780 Золотобалківський волосний військовий комісаріат Херсонського повітового військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-1781 Золотобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Золота Балка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губерні

Опис 1

Фонд № Р-1783 Червоно-Костомарівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Червоно-Костомарівка Бериславського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

ОНД №Р-1784 Костромський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1785 Білозерська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду Білозерського волосного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1786 Херсонське правління профспілки працівників деревообробної промисловості

Опис 1

Фонд № Р-1787 Місцевий комітет профспілки працівників кооперації і державної торгівлі при закритому робітничому кооперативі Херсонського ремонтно-тракторного заводу

Опис 1

Фонд № Р-1788 Біляївський комітет незаможних селян (КНС), с. Біляївка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1789 Великоолександрівське районне споживче товариство ім. Леніна, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1790 Торговельний відділ Качкарівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1791 Каховський містечковий секретаріат профспілки робітників-металістів («Металіст»)

Опис 1

Фонд № Р-1792 Федорівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Федорівка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1794 Чаплинська районна профспілка працівників харчової промисловості («Харчосмак»)

Опис 1

Фонд № Р-1795 Музиківський волосний комітет допомоги голодуючим Музиківського волосного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1800 Старошведський волосний революційний комітет, с. Старошведське Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1801 Старошведський волосний військовий комісаріат, с. Старошведське Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1802 Херсонська обласна контора Всесоюзного об’єднання «Заготсіно» Міністерства заготівель СРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1804 Управління кінофікації виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-1805 Судовий виконавець народного суду 2-ї дільниці Херсонського судового округу

Опис 1

Фонд № Р-1806 Новоархангельський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Новоархангельське Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1807 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1808 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1810 Херсонський обласний комітет профспілки робітників радгоспів

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1811 Борозенський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Борозенське Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1813 Новоархангельська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

Фонд № Р-1815 Общинне господарство № 26 «Зелений дуб» Трифонівської сільської управи Іванівського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1816 Херсонська зональна бавовняна станція Миколаївського генералкомісаріату

Опис 1

Фонд № Р-1817 Херсонська обласна міжколгоспна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Ветеринарного управління Міністерства радгоспів УРСР

Опис 1

ФОНД № Р-1818. Уповноважений Миколаївського обласного управління у справах літератури та видавництв (облліт) по Каховському району

Опис 1

Фонд № Р-1820 Херсонсько-Миколаївський губернський революційний трибунал при штабі Херсонської групи військ

Опис 1

ФОНД №Р-1821 Начальник інформаційного відділу при херсонському губерніальному старості

Опис 1

Фонд №Р-1822 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) ім. Ворошилова, с. Роксандрівка Снігурівського району УСР

Опис 1

ФОНД №Р-1824 Херсонський окружний комісар (гебітскомісар)

Опис 1

Фонд № Р-1825 Херсонська повітова надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами Миколаївської губернської надзвичайної комісії

Опис 1

Фонд № Р-1826 1-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1827 2-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1828 3-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1829 4-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1830 5-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № 1831 6-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1832 7-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1833 8-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1834 9-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-1835. 10-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (м-ко Нововоронцовка)

Опис 1

ФОНД № Р-1836. 6-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Велика Олександрівка)

Опис 1

ФОНД № Р-1837. 7-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Березнегувате)

Опис 1

Фонд № Р-1839 14-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1840 Олешківське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1841 Бериславське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Головного управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку УСРР, 

Опис 1

Фонд № Р-1842 Скадовське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1843 Білозерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1844 Козачелагерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1845 Музиківське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1846 Любомирське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1849 Херсонський бавовноочисний завод Міністерства текстильної промисловості УРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1850 Херсонське окружне відділення карного розшуку Одеського губернського управління карного розшуку

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1851 Херсонське повітове відділення карного розшуку Миколаївського губернського управління карного розшуку

Опис 1

Фонд №Р-1852 Херсонське повітово-міське відділення карного розшуку Одеського губернського управління карного розшуку

Опис 1

Фонд № Р-1853 Каховське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1854 Військова прокуратура військ МВС УРСР

Опис 1

ФОНД №Р-1857 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського повітового виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-1858. Підвідділ записів актів громадського стану (ЗАГС) Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 2

Фонд №Р-1859 Всеукраїнська республіканська насіннєва бавовняна станція Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1861 Херсонське обласне комунальне підприємство «Аеропорт-Херсон»

Опис 1

Опис 2

Р-1862 Херсонський обласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості і елеваторів

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1863 Генічеський митний пост Управління Українського митного округу

Опис 1

ФОНД №Р-1864 Херсонський міський комітет Всеукраїнського товариства по земельному устрою трудящих євреїв (ТЗЄТ)

Опис 1

Фонд № -1865 Херсонська обласна контора тресту «Укрсільбудпостач»

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1866 Управління уповноваженого Інспекції з якості бавовни на Україні

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1867 Херсонський міський комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР)

Опис 1

Фонд № Р-1868 Верхньорогачицька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1871 Херсонська обласна контора матеріально-технічного постачання Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства радгоспів УРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд № Р-1872 Херсонський обласний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2

Фонд №Р-1873 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Будьонного тресту «Укрсадовинрадгосп»

Опис 1

Фонд № Р-1874 Каховська районна земельна управа, м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1875 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території Каховського району

Опис 1

ФОНД №Р-1877 Золотобалківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1878 3-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки

Опис 1

Фонд № Р-1880 Херсонське районне бюро примусових робіт Херсонського окружного бюро примусових робіт

Опис 1

Фонд № Р-1881 Відділ соціального забезпечення Херсонської губернської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1882 Зеленівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Фонд №Р-1883 1-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1884 5-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-1885. Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-1887. Відділ управління Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-1888 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) «Допомога», с. Заповіт Херсонського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1889 Херсонська повітова комісія по боротьбі з дезертирством Херсонської губернської комісії по боротьбі з дезертирством

Опис 1

Фонд №Р-1892 Голопристанський заготівельний пункт Миколаївської районної контори Держторгу УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1900 Херсонська губерніальна народна управа

Опис 1

Фонд №Р-1902 Херсонське губернське відділення Всеросійської ради постачання залізничників «Продшлях»

Опис 1

Фонд № Р-1903 Каховський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства

Опис 1

Фонд № Р-1905 Радянське господарство (радгосп) «Степове», с. Юзкуї Генічеського повіту Запорізької губернії

Опис 1

Фонд №Р-1908 Ветеринарний відділ Херсонського губернського військового комісаріату

Опис 1

ФОНД №Р-1911 Інспектура Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур по Херсонській області Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур Держагропрому СРСР

Опис 1

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

Опис 4

Фонд № Р-1912 Науково-дослідний інститут сільськогосподарського науково-дослідного центру Півдня України, м. Херсон

Опис 1

ФОНД №Р-1913 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Спеціалізований переробний комплекс «КОРС» Державного комітету України по нафті і газу

Опис 1

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Ф.Р-1914 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд №Р-1919 Відділ бавовництва виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1920 Микільське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1921 Державний інспектор з визначення врожайності по Генічеському міжрайону УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1924 Бериславська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1925 Херсонська міська партизанська комісія при Херсонській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1926 Державна інспекція з визначення врожайності сільгоспкультур Херсонського міжрайону Головної державної інспекції з визначення врожайності сільгоспкультур при Раді Міністрів СРСР

Опис 1

Фонд №Р-1927 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») Херсонських установ Чорноморського медико-санітарного управління

Опис 1

Фонд № Р-1928 Водне відділення Нижньодніпровсько-Бузького району профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»)

Опис 1

Фонд № Р-1929 Херсонська повітова надзвичайна санітарна комісія (надсанком)

Опис 1

Фонд №Р-1930 Херсонський окружний комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції

Опис 1

Фонд № Р-1931 Інспектор державного страхування Качкарівського району

Опис 1

Фонд № Р-1932 Інспектор безпосередніх податків 389-ї дільниці Херсонського округу

Опис 1

Фонд № Р-1933 Народний суд 11-ї дільниці Криворізького повіту, с. Високопілля Криворізького повіту Катеринославської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1934 Херсонське районне податкове бюро Херсонського повітового продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1935 Великоолександрівське районне податкове бюро Херсонського повітового продовольчого комітету

Опис 1

Фонл № Р-1938 Комітет профспілки радянських працівників («Радпрацівник») при Херсонській повітовій особливій військово-продовольчій комісії

Опис 1

Фонд № Р-1939 Уповноважений Миколаївського губернського кооперативного відділу по Херсонському повіту

Опис 1

Фонд № Р-1940 Уповноважений Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого постачання

Опис 1

Фонд № Р-1941 Новолук’янівський сільський революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-1942 Комісар м. Херсон (штадткомісар) Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1943 Артіль інвалідів «Соціалістична охорона» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки)

Опис 1

Фонд №Р-1946 Старший слідчий Одеського губернського суду по м. Херсон

Опис 1

Фонд № Р-1948 Херсонська обласна контора з прокату кінофільмів Головного управління кінофікації і кінопрокату Держкомітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії

Опис 1

Фонд № Р-1950 Херсонська обласна контора Торговельного банку СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 14

Опис 15

Фонд № Р-1951 Херсонський обласний комітет профспілки працівників споживчої кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1952 Акціонерне товариство відкритого типу (АТВТ) «Фірма «Херсонвзуття»

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1953 Управління сільського господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2

Опис 3 частина 1

Опис 3 частина 2

Опис 4

Опис 5 частина 1

Опис 5 частина 2

Опис 6 частина 1

Опис 6 частина 2

Опис 8 частина 1

Опис 8 частина 2

Опис 8 частина 3

Опис 10

Опис 11

ФОНД № Р-1954. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Фонд № Р-1955 Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі Головного управління Державної інспекції з якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі УРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1956 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) Української контори ветеринарного постачання і торгiвлi

Опис 1

Фонд № Р-1957 Херсонська обласна державна насіннєва інспекція Державного агропромислового комітету УРСР

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1958 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) 

Опис 1

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Фонд № Р-1959 Херсонська обласна контора Українського республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут»

Опис 1

Фонд № Р-1960 Херсонська обласна контора по збуту і постачанню місцевої промисловості (облмісцевпромпостачзбут) Міністерства місцевої промисловості УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1963 Прокуратура Херсонської області Генеральної прокуратури України

Опис 1

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Фонд № Р-1964 Школа медичних сестер Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

Фонд № Р-1966 Херсонське обласне управління медичного постачання і збуту при Херсонському обласному відділі охорони здоров’я

Опис 1

Фоенд № Р-1968 Херсонське обласне виробниче об’єднання молочної промисловості Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

Опис 4

Фонд № Р-1969 Херсонський обласний трест сільськогосподарського млинарства (облмлинтрест) Херсонського обласного управління промисловості продовольчих товарів

Опис 1

Фонд № Р-1970 Херсонський обласний комітет профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1972 Херсонська обласна дирекція радіотрансляційних мереж Міністерства зв’язку УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1973 Відділ юстиції виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3 частина 1

Опис 3 частина 2

Опис 4

Фонд № Р-1975 Херсонська лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою Українського республіканського управління Держстандарту СРСР

Опис 1

Фонд № Р-1976 Херсонська обласна державна філармонія Херсонського обласного управління культури

Опис 1

Фонд № Р-1977 Херсонська обласна державна хлібна інспекція Міністерства виробництва та заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР

Опис 1

Ф.Р-1978 Херсонське обласне об’єднання по племінній справі в тваринництві (облплемоб’єднання) Виробничо-наукового об’єднання по племінній справі в тваринництві Міністерства сільського господарства України

Опис 1

ФОНД №Р-1979 Херсонська обласна рада народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Фонд № Р-1980 Управління державного страхування Херсонської області Міністерства фінансів УРСР

Опис 1

Фонд №Р-1981 Україно-Чорноморське управління рибоохорони і рибництва «Укрчоррибвод»

Опис 1

Фонд № Р-1982 Херсонське обласне об’єднання державних дорожніх підприємств Української державної корпорації по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг («Укравтодор»)

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд № Р-1983 Контора матеріально-технічного постачання Херсонського обласного дорожнього відділу (облдорпостач)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-1984 Херсонська обласна контора по заготівлі тваринницької сировини і хутра «Заготтваринсировина» Міністерства заготівель УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1985 Херсонське обласне виробничо-технічне управління зв’язку Міністерства зв’язку УРСР

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3 частина 1

Опис 3 частина 2

Опис 4

Фонд № Р-1986 Херсонське обласне управління Держтрудощадкас СРСР Українського республіканського головного управління Держтрудощадкас СРСР

Опис 1

Фонд № Р-1987 Херсонський обласний комітет профспілки працівників культури

Опис 1

Фонд № Р-1988 Херсонський обласний центр відродження національної культури Херсонського обласного управління культури

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Фонд № Р-1989 Відділ у справах культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1990 Херсонська обласна контора Сільськогосподарського банку СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД №Р-1993 Херсонське об’єднання телебачення і радіомовлення Державної телерадіомовної компанії України

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-1991 Херсонська обласна контора Будівельного банку СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-1992 Управління з охорони державних таємниць у пресі при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1994 Херсонське територіально-виробниче об’єднання автомобільного транспорту Міністерства транспорту УРСР

Опис 1

Опис 3 частина 1

Опис 3 частина 2

Опис 4 частина 1

Опис 4 частина 2

Фонд №Р-1995 Херсонське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій Херсонського обласного управління сільського господарства

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1997 Редакція обласної газети «Наддніпрянська правда», орган Херсонського обкому Компартії України і обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1998 Херсонський обласний відділ Українського державного тресту «Укрфото»

Опис 1

Фонд № Р-1999 Херсонська обласна контора Всесоюзного банку фінансування комунального і житлового будівництва (Цекомбанку)

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2000 Херсонське обласне управління статистики Міністерства статистики України

Опис 4 частина 1

Опис 4 частина 2

Опис 4 частина 3

Опис 4 частина 4

Опис 5 частина 1

Опис 5 частина 2

Опис 6 частина 1

Опис 6 частина 2

Опис 6 частина 3

Опис 7 частина 1

Опис 7 частина 2

Опис 8 частина 1

Опис 8 частина 2

Опис 9 частина 1

Опис 9 частина 2

Опис 10 

Опис 11 частина 1

Опис 11 частина 2

Опис 16

Фонд № Р-2001 Херсонський обласний комітет Товариства Червоного Хреста УРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2002 Херсонське обласне відділення Головного управління автотранспорту «Союззаготтранс» Міністерства заготівель СРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2004 Управління з питань фізичної культури і спорту Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

Опис 4

Фонд №Р-2005 Херсонська обласна контора Головного управління заготівель і первинної обробки шовкової сировини (Головшовксировина) Наркомату текстильної промисловості СРСР

Опис 1

Фонд №Р-2006 Українська виробничо-торговельна фірма «Хвиля» Українського державного концерну місцевої промисловості («Укрмісцевпром»)

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

ФОНД №Р-2007 Херсонський обласний і районні комітети профспілки працівників державних установ

Опис 1-2

Фонд №Р-2008 Херсонський обласний комітет профспілки працівників органів суду і прокуратури

Опис 1

Фонд №Р-2009 Херсонська сортодослідна дільниця з бавовнику Державної комісії по сортовипробуванню бавовнику

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2011 Державний архів Херсонської області Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-2012 Херсонська обласна рада добровільного спортивного ордена Леніна товариства промкооперації (ДСТ) «Спартак»

Опис 1

Фонд №Р-2013 Апеляційний суд Херсонської області

Опис 1  частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3 частина 1

Опис 3 частина 2

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Фонд №Р-2016 Херсонська торгово-заготівельна контора «Рибпостач» Головного управління матеріально-технічного постачання (Головрибпостач) Наркомату рибної промисловості СРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-2017 Херсонська обласна лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

Фонд №Р-2018 Уповноважений єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів (євгромадком)

Опис 1

Фонд №Р-2019 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Буревісник» Центральної ради Всесоюзного ДСТ «Буревісник»

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-2020 Херсонська обласна проектно-кошторисна контора Херсонського обласного відділу комунального господарства (облкомунпроект)

Опис 1

Фонд № Р-2022 Херсонська обласна наукова бібліотека ім. О. М. Горького

Опис 1

Фонд №Р-2024 Херсонський обласний методичний кабінет культурно-просвітньої роботи при Херсонському обласному відділі культурно-просвітньої роботи

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2025 Херсонський обласний госпіталь по лікуванню інвалідів Великої Вітчизняної війни Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

Фонд № Р-2026 Херсонський обласний природничий музей Херсонського обласного управління культури

Опис 1

Фонд № Р-2027 Херсонська обласна контора Головного управління по заготівлі і промисловій відгодівлі скоту і птиці «Заготскотовідгодівля» Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2028 Фінансовий відділ виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2030 Великоолександрівське сільське товариство взаємодопомоги

Опис 1

Фонд № Р-2031 Посад-Покровське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-2032 Херсонське окружне організаційне бюро Товариства культурної змички міста з селом

Опис 1

Фонд № Р-2034 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників комунального господарства

Опис 1

Фонд № Р-2038 Качкарівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-2039 Виїзна сесія Херсонського народного суду

Опис 1

Фонд № Р-2041 Херсонська обласна бібліотека для дітей Херсонського обласного управління культури

Опис 1

Фонд № Р-2043 Херсонська монтажно-відновлювальна контора № 3 Головного управління машинобудівної промисловості (Головмашпром) Міністерства важкого машинобудування СРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2044 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») при Херсонській психіатричній лікарні

Опис 1

Фонд № Р-2045 Херсонський міський комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»)

Опис 1

Фонд № Р-2046 Уповноважений медико-санітарного управління Єкатерининської залізниці

Опис 1

Фонд № Р-2048 Скадовське поштово-телеграфне відділення Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

Фонд № Р-2049 Генічеський повітовий військовий комісаріат

Опис 1

Фонд № Р-2050 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Іскра» Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Іскра»

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2051 Херсонська обласна база Херсонського обласного управління матеріально-технічного постачання сільського господарства (облсільгосппостач)

Опис 1

Фонд № Р-2052 Уповноважений профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Качкарівському районному управлінні радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-2053 Український сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Українка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-2054 Український трест каракулівницьких радгоспів («Укррадгоспкаракуль) Головного управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2055 Херсонське обласне управління радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1 чатина 1

Опис 1 частина 2

Фонд № Р-2056 Херсонський обласний комітет добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Медик» Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Медик»

Опис 1

Фонд № Р-2057 Херсонська лінійна санітарно-епідеміологічна станція Дніпровського відділу охорони здоров’я водників

Опис 1

ФОНД № Р-2059 Херсонський обласний комітет профспілки медичних працівників

Опис 2

Фонд № Р-2062 Комендант порту Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії

Опис 1

Фонд № Р-2063 Херсонське базове медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР

Опис 2

Фонд № Р-2064 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Наука» профспілки працівників культури

Опис 1

Фонд № Р-2065 Херсонська обласна ветеринарна лабораторія Херсонського обласного агропромислового комітету

Опис 1

Фонд № Р-2066 Херсонське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР

Опис 1

Опис 2 частина 1

Оаис 2 частина 2

Опис 3

ФОНД № Р-2068 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Фонд № Р-2073 Херсонська обласна рада Української республіканської ради Товариства мисливців і рибалок УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2074 Херсонське будівельне управління № 5 Будівельного тресту № 1 Головного управління морського будівництва Міністерства морського флоту СРСР

Опис 1

Фонд № Р-2075 4-й експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт Дніпровського басейнового управління, м. Херсон Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-2077. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2078 Відділ народної освіти виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-2081 Дорожній відділ виконавчого комітету Горностаївської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2082 Виконавчий комітет Каїрської сільської ради депутатів трудящих, с. Каїри Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

Фонд Р-2083 Виконавчий комітет Новоєлизаветівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоєлизаветівка Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2084 Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгине Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2085 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Горностаївського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Фонд №  Р-2105 Великоблаговіщенське сільське Споживче товариство

Опис 1

Фонд № Р-2111 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Горностаївському району

Опис 1

Фонд № Р-2112 Горностаївська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину сільськогосподарських рослин

Опис 1

Фонд № Р-2120 Горностаївська середня школа № 1, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2121 Горностаївський народний суд, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2122 Херсонська міська протималярійна станція Херсонського міського відділу охорони здоров’я

Опис 1

Фонд № Р-2123 Херсонська обласна протималярійна станція Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2125 Херсонська обласна кооперативна спілка інвалідів (облкоопінспілка) Української кооперативної спілки інвалідів і підвідомчі артілі (ОАФ)

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд №Р-2128 Херсонський обласний відділ промислово-кооперативного постачання (облпромкооппостач) Херсонської обласної ради промислової кооперації

Опис 1

Фонд № Р-2131 Херсонська обласна рада промислових кооперативів (облпромрада) і підвідомчі артілі

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2

Опис 3

Опис 4 частина 1

Опис 4 частина 2

Опис 6

Фонд № Р-2134 Промислова артіль «Перемога» Херсонської обласної лісопромислової кооперативної спілки

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2135 Херсонський суднобудівний завод «Паллада» Міністерства суднобудівної промисловості СРСР і його заводський комітет

Опис 1

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд Р-2137 Управління соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-2138. Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка»

Передмов, зміст

Опис 1

Фонд № Р-2139 Відділ народної освіти виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2141 Фінансовий відділ виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2143 Відділ торгівлі виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2145 Виконавчий комітет Голопристанської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2146 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Голопристанського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2177 Редакція районної газети «Південна Комуна», смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2195 Курорт «Гопри», м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2197 Голопристанський автомобільний загін Херсонського відділу «Союззаготтранс»

Опис 1

Фонд № Р-2198 Голопристанська автотранспортна контора Херсонського міжобласного автомобільного тресту

Опис 1

Фонд № Р-2199 Радянське господарство (радгосп) «Південний», с. Садове Голопристанського району Херсонської област

Опис 1

Фонд № Р-2206 Голопристанська районна нотаріальна контора

Опис 1

Фонд № Р-2207 Народний суд 1-ї дільниці, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2208 Херсонська біологічна фабрика Головного управління по виробництву біопрепаратів (Головбіопром) Наркомату землеробства СРСР

Опис 1

Фонд № Р-2209 Херсонська обласна база постачання і збуту Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»)

Опис 1

Фонд № Р-2210 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області

Опис 1

Опис 2

Опис 4

Фонд № Р-2212 Великолепетиська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Фонд № Р-2214 Великолепетиський млин № 6 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського млинарства

Опис 1

Фонд № Р-2215 Великолепетиська районна нотаріальна контора

Опис 1

Фонд № Р-2216 Виконавчий комітет Великолепетиської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-2217 Відділ народної освіти виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2219 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великолепетиського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № Р-2220 Обласні ремонтно-механічні майстерні Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»), м. Берислав

Опис 1

ФОНД № Р-2221 Херсонський склотарний завод госпрозрахункового виробничого об’єднання «Укрскло» Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2

ФОНД № Р-2224 Херсонська обласна спеціалізована поліклініка обласного лікувально-санітарного управління при Херсонському обласному відділі охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД № Р-2226 Судовий виконавець 10-ї дільниці Херсонського окружного суду

Опис 1

ФОНД № Р-2231 Херсонський обласний комітет профспілки фінансово-банківських працівників

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2232 Благодатно-Степанівське поштово-телеграфне відділення Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД № Р-2234 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 6 Українського республіканського тресту «Консервбуд»

Опис 1

ФОНД № Р-2235 Херсонська будівельна дільниця № 3 Всесоюзного будівельно-монтажного тресту «Азчорриббуд» Міністерства рибної промисловості СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2236 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонбджілпром»

Опис 1

ФОНД № Р-2237 Президія Херсонської обласної колегії адвокатів

Опис 1

ФОНД № Р-2238 Херсонський комбінат промислового будівництва «Херсонпромбуд» Міністерства промислового будівництва УРСР і його об’єднаний комітет на будівництві

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-2239 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-2244 Колекція листів радянських громадян з Німеччини (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД № Р-2245 Херсонська паротурбінна електростанція Одеського районного управління електростанцій і електричних мереж

Опис 1

ФОНД № Р-2253 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Цюрупинського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № Р-2294 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 2

Опис 3 частина 1

Опис 3 частина 2

Опис 4

ФОНД № Р-2296 Херсонський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ

Опис 1-2-3

ФОНД № Р-2331 Новотроїцька районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2344. Грушівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2335 Бериславський спеціалізований будівельний трест

Опис 1

ФОНД № Р-2336 Управління з питань торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 2

Опис 3 частина 1

Опис 3 частина 2

Опис 4

ФОНД № Р-2341 Херсонська середня сільськогосподарська школа з підготовки керівних кадрів колгоспів Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2342 Херсонська обласна торговельна база тресту «Головтекстильзбут»

Опис 1

ФОНД № Р-2345 Антонівська волосна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Антонівка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-2350 Касперівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2354 Каховський бавовноочисний завод Українського бавовняного тресту

Опис 1

ФОНД № Р-2356 Херсонський обласний будівельний трест виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2359 Херсонське суднобудівне виробниче об’єднання ім. 60-річчя Ленінського комсомолу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР

Опис 1 частина 1

Опис 1 частина 2

Опис 1 частина 3

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № Р-2360. Петропавлівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2361 Херсонський міський продовольчий комітет Херсонської повітової особливої військово-продовольчої комісії

Опис 1

ФОНД № Р-2362 Херсонське губернське статистичне бюро при губернському виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2366 Каховський міжрайонний філіал Всеукраїнського республіканського об’єднання м’ясної промисловості «Укрм’ясо»

Опис 1

ФОНД № Р-2368 Каховський базисний склад Управління державної спиртової монополії і об’єднаних спиртових заводів в Україні

Опис 1

ФОНД № Р-2369 Херсонська технологічна лабораторія з бавовнику Державної комісії з сортовипробування сільськогосподарських культур

Опис  1

Опис 2

ФОНД № Р-2385 Херсонський фінансовий технікум Міністерства фінансів УРСР

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2386 Ордена Леніна спеціальне будівельно-монтажне управління (БМУ) «Дніпробуд» і його комітет на будівництві

Опис 1

Опис 2

Опис 6

ФОНД № Р-2388 Каховська вишукувальна експедиція Українського відділення проектно-дослідного інституту «Гідроенергопроект»

Опис 1

ФОНД № Р-2389 Каховська експедиція «Гідроспецбуд» тресту «Головгідроенергомонтаж»

Опис 1

ФОНД № Р-2390 Каховська монтажна дільниця Українського республіканського тресту «Гідромонтаж» Міністерства будівництва електростанцій СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2391 Херсонське товарно-транспортне управління тресту «Укрнафтозбут» Міністерства нафтової промисловості УРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2393 Робітничо-селянська інспекція (РСІ) шляхів сполучення Нижньодніпровсько-Бузького управління водного транспорту

Опис 1

ФОНД № Р-2394 Каховська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комітету

Опис 1

ФОНД № Р-2395 Херсонська міська каса соціального страхування

Опис 1

ФОНД № Р-2396 Херсонський губернський відділ профспілки робітників і службовців народного зв’язку

Опис 1

ФОНД № Р-2397 Голопристанський заготівельний пункт Одеської обласної контори «Союззаготекспорт»

Опис 1

ФОНД № Р-2398 Херсонсько-Дніпровське відділення Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2399 Херсонський обласний комітет профспілки працівників комунального господарства

Опис 1

ФОНД № Р-2400 Херсонський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і громадського харчування

Опис 1

ФОНД № Р-2401 Виконавчий комітет Іванівської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2402 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2403 Виконавчий комітет Дружбівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2404 Виконавчий комітет Першотравневої сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2405 Іванівська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

ФОНД № Р-2407 Іванівський вальцювальний млин

Опис 1

ФОНД № Р-2410 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Іванівського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2416 Херсонський обласний та районні комітети Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту УРСР (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-2417 Херсонський міський комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ) УРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2418 Шкільно-туберкульозний санаторій Херсонського міського відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД № Р-2419 Херсонський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів Херсонського обласного відділу народної освіти

Опис 1

Опис 2 частина 1

Опис 2 частина 2

Опис 3

ФОНД № Р-2420 Виконавчий комітет Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-2421 Планова комісія виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2422. Фінансовий відділ виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2423 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих і лікарні району

Опис 1

ФОНД № Р-2424 Відділ народної освіти виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2425 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2427 Калінінська районна редакція газети «Колгоспна правда» Херсонського обласного управління культури

Опис 1

ФОНД № Р-2428 Калінінська районна тіпографія

Опис 1

ФОНД № Р-2431 Калінінський районний комітет у справах фізичної культури і спорту

Опис 1

ФОНД № Р-2433 Управління сільського господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2434 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2435 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2436 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2437 Відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей військовослужбовців виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2438 Інспектура ЦСУ СРСР Калінінського району Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Фонд № Р-2443 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2444. Калінінське відділення Державного банку СРСР

Опис 1

Фонд № Р-2450 Львівська державна однорічна зоологічно-ветеринарна школа Міністерства сільського господарства УРСР, с. Львове Калінінського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2451 Калінінський дитячий будинок № 6 Херсонського обласного відділу народної освіти

Опис 1

Фонд № Р-2452 Калінінський дитячий будинок № 15 Херсонського обласного відділу народної освіти

Опис 1

Фонд № Р-2454 Калінінська районна ветеринарна лікарня Херсонського обласного управління сільського господарства

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2455 Калінінська районна прокуратура

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-2456 Калінінський народний суд

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2457 Калінінський районний промисловий комбінат (райпромкомбінат) Херсонського обласного управління місцевої промисловості

Опис 1

Фонд № Р-2458 Боброво-Кутський маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»)

Опис 1

Фонд № Р-2462 Калінінський млин Херсонського обласного тресту сільськогосподарського млинарства

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-2468 Виконавчий комітет Ворошиловської сільської ради депутатів трудящих, с. Ворошилове Калінінського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2469 Калінінський районний державний архів районного відділу МВС УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2470 Виконавчий комітет Калінінської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2471 Виконавчий комітет Куйбишевської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2472 Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2473 Виконавчий комітет Карло-Марксівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2474 Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2475 Виконавчий комітет Львівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2476 Виконавчий комітет Новогреднєвської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2477 Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2478 Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2479 Виконавчий комітет Шолом-Алейхемівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2525 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Калінінського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-2527 Районна спілка і сільські споживчі товариства Калінінського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1 

Опис 2

Фонд № Р-2531 Виконавчий комітет Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2532 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2533 Відділ культури виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2534 Відділ кінофікації виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2535 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих та лікарні району

Опис 1

Фонд № Р-2536 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2537 Відділ торгівлі виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2538 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2539 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2540 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2541 Редакція районної газети «Колгоспне життя», орган Новомаячківського районного комітету Компартії України і районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2542 Новомаячківська районна типографія Херсонського обласного управління у справах поліграфічної промисловості, видавництва і книжкової торгівлі

Опис 1

Фонд № Р-2544 Новомаячківська районна бібліотека для дорослих Новомаячківського районного відділу культурно-просвітніх установ

Опис 1

Фонд № Р-2545 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням школа № 1

Опис 1

Фонд № Р-2546 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням школа № 2

Опис 1

Фонд № Р-2552 Новомаячківська районна санітарно-епідеміологічна станція Новомаячківського районного відділу охорони здоров’я

Опис 1

Фонд № Р-2553 Новомаячківська районна малярійна станція Новомаячківського санітарно-епідеміологічного відділу районного відділу охорони здоров’я

Опис 1

Фонд № Р-2554 Новомаячківська ветеринарна лікарня Новомаячківського районного відділу сільського господарства

Опис 1

Фонд № Р-2559 Районна інспектура ЦСУ СРСР Новомаячківського району Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Фонд № Р-2563 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2564 Новомаячківська автотранспортна рота Херсонського обласного автотранспортного тресту

Опис 1

Фонд № Р-2567 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Новомаячківському району

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2569 Районна спілка і сільські споживчі товариства Новомаячківського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-2575 Робітничий кооператив бавовнорадгоспу «Каховський № 2» Новомаячківської районної спілки споживчих товариств

Опис 1

Фонд № Р-2577 Робітничий комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при бавовнорадгоспі «Каховський № 2»

Опис 1

Ф.Р-2578 Робітничий комітет профспілки працівників автомобільного транспорту при Новомаячківській автомобільній роті

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-2579 Народний суд Новомаячківського району

Опис 1

Фонд № Р-2580 Дніпрянський державний лісорозсадник Херсонського міжобласного відділення Всесоюзного тресту «Агролісорозсадник»

Опис 1

Фонд № Р-2582 Новомаячківська інкубаторно-птахівницька станція Херсонської обласної контори інкубаторно-птахівницьких станцій

Опис 1

Фонд № Р-2588 Виконавчий комітет Новолагерської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-2590 Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-2591 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Перемога наймитів»

Опис 1

Фонд № Р-2598 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) «Каховський № 2» Херсонського тресту бавовницьких, свинарських та вівчарських радгоспів

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2613 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новомаячківського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-2618 Будинок науково-технічної пропаганди (Будинок техніки) Ради народного господарства Чорноморського економічного адміністративного району

Опис 1

Фонд № Р-2619 Херсонська міська спеціальна школа-інтернат № 2 Херсонського міського відділу народної освіти

Опис 1

Фонд № Р-2620 Херсонська автомобільна база Управління «Радгосптранс» Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2621 Представник Ради у справах колгоспів при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області

Опис 1

ФОНД № Р-2622. Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2623 Херсонська обласна будівельно-монтажна контора Українського республіканського тресту «Укрсільпромбуд»

Опис 1

Фонд № Р-2624 Херсонський обласний комітет профспілки працівників зв’язку

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2630 Автобаза Херсонського обласного управління сільського господарства

Опис 1

Фонд №Р-2631 Херсонський міський військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-2632 Бериславський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2633 Хорлівський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2634 Цюрупинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2635 Нововоронцовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2636 Скадовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2637 Чаплинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2638 Горностаївський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2642 Херсонська міжрайонна заготівельна контора Одеської міжобласної контори Головного управління по заготівлі і переробці вторинної сировини (Головвторсировина) Міністерства промислових товарів широкого вжитку СРСР

Опис 1

Фонд № Р-2646 Херсонська обласна контора «Кінотехпостач» Херсонського обласного управління кінофікації

Опис 1

Фонд №Р-2647 Херсонський ревмокардіологічний санаторій водників Херсонського міського відділу охорони здоров’я

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2649 Відділ сільськогосподарського управління Херсонського окружного комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-2652 Відділ торгівлі виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Ф.Р-2653 Херсонський обласний паливний трест Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2655 Відділ у справах мистецтв управління культури виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2656 Горностаївська промислово-кооперативна артіль «Об’єднаний трудівник» Херсонської обласної спілки текстильних, швейних і шкіряних промислових кооперативів

Опис 1

Фонд № Р-2657 Новомаячківська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину сільськогосподарських рослин

Опис 1

Фонд № Р-2658 Херсонське добровільне бджільницьке товариство

Опис 1

Фонд № Р-2660 Управління головного архітектора при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2661 Відділ у справах будівництва та архітектури виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд № Р-2666 Скадовська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Фонд № Р-2672 Скадовський морський порт управління Херсонського морського торговельного порту

Опис 1

Фонд № Р-2683 Виконавчий комітет Верхньорогачицької районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-2684 Відділ народної освіти виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих та школи району

Опис 1

Опис 2

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-2685 Відділ кінофікації виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2687 Верхньорогачицька районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Фонд № Р-2690 Виконавчий комітет Бабинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2691 Виконавчий комітет Карайдубинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-2692 Верхньорогачицька сільська рада депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2693 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2694 Виконавчий комітет Нижньорогачицької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2695 Виконавчий комітет Первомаївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2696 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2697 Виконавчий комітет Трудової сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2698 Виконавчий комітет Ушкальської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2699 Науково-експериментальне господарство Української дослідної станції каракулівництва

Опис 1

ФОНД № Р-2700. Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик»

Передмова

Опис 1

Фонд № Р-2701 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Верхньорогачицького району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-2730 Районна спілка і сільські споживчі товариства Верхньорогачицького району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-2741 Виконавчий комітет Запорізької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2742 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2749

Опис 1

Фонд № Р-2750

Опис 1

Фонд № Р-2751 Державний архів Сиваського району Сиваського районного відділу МВС УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2753 Виконавчий комітет Анатолівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2754 Виконавчий комітет Догмарівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2755 Виконавчий комітет Першопокровської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Ф.Р-2756 Нижньосірогозька контрольно-насіннєва лабораторія з якості насіння Херсонської обласної контрольно-насіннєвої лабораторії

Опис 1

Фонд № Р-2758 Нижньосірогозький державний агролісомеліоративний розсадник Одеської міжобласної контори «Агроліснасіння»

Опис 1

Фонд № Р-2759 Нижньосірогозький районний харчовий комбінат Херсонського обласного відділу харчової промисловості

Опис 1

Фонд № Р-2760 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Червоний партизан» Херсонського обласного тресту радгоспів

Опис 1

Фонд № Р-2794 Бериславський міський революційний комітет

Опис 1

Фонд № Р-2795 Відділ торгівлі виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2796 Генічеський міський військово-революційний комітет

Опис 1

Фонд № Р-2797 Херсонське обласне управління бавовництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2798 Відділ народної освіти виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2800 Великоолександрівська електростанція Одеського районного управління електростанцій і електричних мереж

Опис 1

Фонд № Р-2801 Великоолександрівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка)

Опис 1

Фонд № Р-2805 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Більшовицький наступ» Херсонського обласного тресту радгоспів

Опис 1

Фонд № Р-2810 Великоолександрівський дитячий будинок ім. Н.К.Крупської

Опис 1

Фонд № Р-2812 Херсонський обласний відділ технічних культур виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2813 Херсонський обласний відділ тваринництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2815 Школи Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-2821 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2822 Фінансовий відділ виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2824 Планова комісія виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2826 Районна інспектура ЦСУ СРСР Великоолександрівського району Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Фонд № Р-2828 Відділ державної допомоги багатодітним і одиноким матерям Великоолександрівського районного фінансового відділу

Опис 1

Фонд № Р-2831 Відділ кінофікації виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2832 Управління сільського господарства виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2846 Великоолександрівська артіль інвалідів «Червоний шлях» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки)

Опис 1

Фонд № Р-2876 Генічеське дослідне поле Українського науково-дослідного інституту зернового господарства Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2879 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2880 Генічеська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

Фонд № Р-2881 Фінансовий відділ виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2882 Генічеський рибоконсервний завод Україно-Азовського державного рибопромислового тресту

Опис 1

Фонд № Р-2883 Державний племінний розплідник овець «Асканійський рамбуле» Управління державних племінних розплідників Міністерства сільського господарства СРСР

Опис 1

Фонд № Р-2884 Великоолександрівська міжрайонна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Херсонського обласного управління сільського господарства

Опис 1

Фонд № Р-2885 Великоолександрівський районний архів Великоолександрівського районного відділу МВС УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2886 Генічеський районний змішаний торговельний відділ (змішторг) Херсонського обласного відділу торгівлі

Опис 1

Фонд № Р-2889 Генічеське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори Українського республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут»

Опис 1

Фонд № Р-2891 Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське господарство Головного управління мисливського господарства Міністерства лісового господарства УРСР

Опис 1

Фонд № Р-2892 Промислово-кооперативна артіль інвалідів «Відродження» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки)

Опис 1

Фонд № Р-2893 Генічеський млин № 14 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського млинарства

Опис 1

Фонд № Р-2896 Генічеське районне споживче риболовецьке товариство

Опис 1

Фонд № Р-2898 Дитячий будинок № 3 Генічеського районного відділу народної освіти

Опис 1

Фонд № Р-2902 Генічеський районний харчовий комбінат Херсонського обласного управління харчової промисловості

Опис 1

Фонд №Р-2904 Присиваська агролісомеліоративна дослідна станція Українського науково-дослідного інституту лісового господарства, с-ще Будьоннівка Генічеського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2907 Новоолексіївський державний лісовий розсадник Херсонського міжобласного тресту «Агролісорозсадник»

Опис 1

Фонд № Р-2909 Генічеська сортодослідна дільниця з бавовнику Всеукраїнської республіканської насіннєвої бавовникової станції

Опис 1

Фонд № Р-2910 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2912 Херсонська обласна рада кооперативного страхування членів артілей промислової кооперації і кооперації інвалідів (облпромстрахрада)

Опис 2

Фонд № Р-2913 Радянське господарство (радгосп) «Горностаївський» Бериславського спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів

Опис 1

Фонд № Р-2914 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Степовий» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Степове Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2915 Відділ культури виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2917 Чаплинський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації

Опис 1

Фонд № Р-2918 Виконавчий комітет Козачелагерської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2919 Виконавчий комітет Червоноблагодатненської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2920 Виконавчий комітет Великоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2922 Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2923 Виконавчий комітет Великокардашинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2924 Виконавчий комітет Малокардашинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2926 Новотроїцький районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації

Опис 1

Фонд № Р-2927 Виконавчий комітет Краснознам’янської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2934 Херсонське проектно-виробниче підприємство «Діпромісто» Українського державного інституту проектування міст «Діпромісто»

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-2935 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2936 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2937 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2938 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-2939 Виконавчий комітет Розо-Люксембурзької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2940. Радянське господарство (радгосп) ім. Рози Люксембург Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Федорівка Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-2942 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Каховського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № Р-2950 Відділ бавовництва виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2959 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2960 Виконавчий комітет Воскресенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2961 Виконавчий комітет Вознесенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2962 Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2963 Виконавчий комітет Успенівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2964 Виконавчий комітет Червоно-Сиваської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2965 Новотроїцький маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»)

Опис 1

ФОНД № Р-2977 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) ім. Чкалова Херсонського обласного тресту радгоспів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-2983 Управління комунального господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2 (частина 1)

Опис 2 (частина 2)

Опис 3 (частина 1)

Опис 3 (частина 2)

Опис 3 (частина 3)

ФОНД № Р-2985 Відділ у справах культурно-просвітніх установ при виконавчому комітеті Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2991 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Каховський № 1» Херсонського обласного тресту радгоспів

Опис 1

ФОНД № Р-2992. Радянське господарство (радгосп) «Червоний Перекоп» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Червоний Перекоп Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-2995 Каховська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління

Опис 1

ФОНД № Р-2996 Виконавчий комітет Червоноперекопської сільської ради депутатів трудящих,                  с-ще Червоний Перекоп Каховського району Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-2998 Каховська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Херсонської обласної спілки споживчих товариств

Опис 1

ФОНД № Р-2999 Документи учасників Великої Вітчизняної війни

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-3000 Каховський зоотехнічний технікум Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1