ФОНД №Р-1251 Херсонська філія Одеської обласної бази Всеукраїнського галузевого об’єднання оптовороздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами (Вукоопкнига) при Всеукраїнській спiлцi
споживчих кооперативних організацій

Опис 1

ФОНД №Р-1252 Херсонське відділення Миколаївського обласного автотранспортного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-1253 Херсонський комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям та їх сім’ям

Опис 1

ФОНД №Р-1254 ерсонський міжрайонний філіал «Укркнигоцентру»

Опис 1

ФОНД №Р-1255 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Г. І. Петровського

Опис 1

ФОНД №Р-1256 Херсонська філія Українського об’єднання книжкової торгівлі («Укркниготорг») і Одеського обласного філіалу «Укркниготоргу»

Опис 1

ФОНД №Р-1257 Херсонська філія Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї дороги («Укравтодор»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1258 Місцевий комітет профспілки працівників рибної промисловості при Херсонській міжрайонній спілці риболовецької споживчої кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1259 Голопристанська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації (рибробкооп)

Опис 1

ФОНД №Р-1260 Великолепетиська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації («Укрсількоопцентр»)

Опис 1

ФОНД №Р-1261 Генічеське товариство взаємного кредиту Мелітопольського окружного товариства взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД №Р-1262 Херсонський груповий комітет профспілки працівників м’ясожирконсервної і олійної промисловості

Опис 1

ФОНД № Р-1263 Херсонська збутова база Одеської обласної контори Головного управління консервної промисловості СРСР (Головконсерв)

Опис 1

ФОНД №Р-1264 Херсонська повітова рада народних суддів

Опис 1

ФОНД №Р-1265 Херсонський комунальний трест по заготівлі будівельних матеріалів Херсонського міського відділу комунального господарства

Опис 1

ФОНД № Р-1266 Херсонська окружна комісія по боротьбі з наслідками голоду (окрнаслідгол) при Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1267 Заводський комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при Херсонському електрозаводі

Опис 1

ФОНД №Р-1268 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) при Херсонському електрозаводі

Опис 1

Ф.Р-1269 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський целюлозно-паперовий комбінат»

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1270 Місцевий комітет профспілки робітників земельних органів при Херсонському міському земельному відділі

Опис 1

ФОНД №Р-1271 Каховська дорожньо-експлуатаційна дільниця № 612 Херсонського обласного управління по будівництву і експлуатації автомобільних і шосейних доріг

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1272 Місцевий комітет профспілки працівників державної торгівлі при Херсонській міжрайонній промислово-кооперативній спілці

Опис 1

ФОНД №Р-1273 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної контори «Сільгосппостачання»

Опис 1

ФОНД №Р-1275 Група старшого контролера Міністерства державного контролю СРСР по контролю за прийманням та збереженням бавовни по Українській РСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД №Р-1276 Херсонська районна контора Чорноморського тресту торгівлі і громадського харчування на водному транспорті (райводторгхарч)

Опис 1

ФОНД №Р-1277 Херсонська районна інспектура державного бракеражу будівельних матеріалів мінерального походження «Держбудбракераж» Центральної Української контори «Держбудбракераж»

Опис 1

ФОНД №Р-1278 Херсонська обласна дитяча лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД №.Р-1279 Херсонське обласне товариство охорони природи

Опис 1

ФОНД №Р-1281 Херсонський міський район Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1282 Херсонська промислово-кооперативна артіль «Кооперативний бляхар»

Опис 1

ФОНД №Р-1283 Херсонський філіал Дніпровсько-Бузької контори ресторанів і буфетів Херсонського відділення «Водресторан»

Опис 1

ФОНД №Р-1284 Арнаутська сільськогосподарська артіль ім. “Комінтерну”

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1285 Херсонський дільничний рибний промисел Українського Чорноморського державного рибного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-1286 Херсонське районне транспортне споживче товариство водників (водТСТ)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1287 Відділ робітничого постачання (ВРП) управління Херсонського морського торговельного порту

Опис 1

ФОНД №Р-1288 Херсонське відділення відділу робітничого постачання (ВРП) Дніпровського управління річкового пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1289 Радгосп-технікум «Скадовський № 90» Скадовського районного виробничого управління меліорації і водного господарства

Опис 1

Ф.Р-1290 Фінансовий відділ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД №Р-1291 Відділ народної освіти виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1292 Дніпровська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-1293 Колгосп “Наддніапрянській хлібороб” Тягінської сільради

Опис 1

ФОНД № Р-1295 Дніпровський повітовий уповноважений державних земель і майна при Одеському губернському земельному управлінні

Опис 1

ФОНД №Р-1296 Цюрупинська районна санітарна станція

Опис 1

ФОНД №Р-1297 Хорлівська міська робітничо-селянська інспекція (РСІ), порт Хорли

Опис 1

ФОНД №Р-1298 Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1300 Чаплинське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1301 Каховське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1302 Качкарівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1303 Великоолександрівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1304 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОДН №Р-1305 Краснянське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1306 Херсонська трудова артіль по виготовленню і ремонту металевих виробів «Ліс і метал» Херсонської окружної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів

Опис 1

ФОНД №Р-1308 Херсонське окружне лісове управління (ОЛУ) Всеукраїнського Центрального управління лісами

Опис 1

ФОНД № Р-1310. Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД №Р-1311 Українська дослідна станція каракулівництва Головного управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1312 Заводський комітет профспілки робітників машинобудування при Херсонському комбайновому заводі ім. Г. І. Петровського

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1313 Дніпровська повітова сільськогосподарська секція Одеської губернської сільськогосподарської секції

Опис 1

ФОНД №Р-1314 Херсонська повітова комісія по боротьбі з наслідками голоду Одеського губернського комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-1315 Юридичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1316 Херсонське морехідне училище Міністерства рибного господарства СРСР

Опис 4

Фонд №Р-1318 Херсонське відділення Українського товариства дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами

Опис 1

Опис 2

Ф.Р-1319 Херсонська губернська комісія по боротьбі з дезертирством Херсонського губернського військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-1321 6-й особливого призначення Херсонський окремий батальйон

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1322 Херсонська обласна карантинна інспекція Української карантинної інспекції

Опис 1

Фонд №Р-1323 Управління культури виконкому Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд №Р-1325 Лічильні комісії по виборах в народні суди по Херсонській області

Опис 1

Фонд №Р-1326 Херсонське відділення тресту «Укрплодолісорозсадник»

Опис 1

Фонд №Р-1328 Херсонське обласне бюро судово-медичної експертизи Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД №Р-1330 Виконавчий комітет Малолепетиської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-1331 Навчально-виробничий бондарно-шевський комбінат ім. Г. І. Петровського Херсонської дитячої комісії при міській раді

Опис 1

Фонд №Р-1333 Херсонська окружна спілка споживчих кооперативних товариств (окрспоживспілка), м. Херсон УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1335 Видавництво газети «Наддніпрянська правда» – органу Херсонського міськкому КП(б) України, міської ради депутатів і міської ради профспілок

Опис 1

Фонд №Р-1336 Херсонське обласне державне підприємство по заготівлі і збуту насіння овоче-баштанних культур «Сортнасіннєовоч»

Опис 1

Фонд №Р-1337 Херсонська міжрайонна каса взаємного страхування «Промстрахкаса» Всеукраїнської спілки кас взаємного соціального страхування та взаємодопомоги членів промкооперації
(«Вукопромсоюзкас»)

Опис 1

Фонд №Р-1338 Херсонський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Херсонського обласного управління охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками

Опис 1

Фонд №Р-1341 Агент 6-ї Великоолександрівської дільниці Херсонського окружного агентства державного страхування

Опис 1

Фонд №Р-1342 Херсонський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Херсон Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1344 Великолепетиська контрольно-насіннєва лабораторія Запорізького обласного земельного відділу

Опис 1

Фонд №Р-1347 Старший інспектор Головного управління у справах промислової і споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1349 Великоолександрівський районний комітет взаємної допомоги (КВД)

Опис 1

Фонд №Р-1350 Херсонська кооперативна спілка сільськогосподарських товариств і артілей «Сільспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1351 Нововоскресенське сільське товариство взаємної допомоги (КВД), с. Нововоскресенське Качкарівського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1352 Спілка кустарно-промислової кооперації Херсонського і Дніпровського повітів «Артільспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1354 Херсонська кооперативна птахівницька спілка «Кооптахспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1355 Штаб начальника тилу Херсонської губерні

Опис 1

Фонд №Р-1356 Державна єдина хлібна інспекція управління Херсонського порту

Опис 1

ФОНД №Р-1357 Скадовський заготівельний пункт Одеської районної контори Українського тресту сільськогосподарського млинарства

Опис 1

Фонд №Р-1358 Малоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис1

Фонд №Р-1359 Великолепетиська районна військова нарада, с. Велика Лепетиха Мелітопольського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

Фонд №Р-1360 Відділ праці Скадовської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1361 Відділ соціального забезпечення Скадовського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1362 Місцевий комітет профспілки працівників промислової кооперації при Херсонській транспортній конторі

Опис 1

ФОНД №Р-1364 Херсонський губернський військовий комісаріат

Опис 1

ФОНД №Р-1365 Нововоронцовський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Фонд №Р-1366 Каховський районний комітет допомоги голодуючим Херсонського окружного комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-1367 Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення

Опис 1

Фонд №Р-1368 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного комітету Всесвітнього конгресу прибічників миру по Херсонській області (ОАФ)

Опис 1

Фонд №Р-1387 Херсонське губернське поштово-телеграфне управління Управління уповноваженого Наркомату пошти і телеграфів РРФСР при РНК УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1388 Потьомкінський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-1389 Херсонська окружна будівельна контора (окрбуд) Херсонського окружного комунального відділу

Опис 1

ФОНД №Р-1390 Виконавчий комітет Червоногвардійської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1391 Трифонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1395 Відділ праці Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1396 Каланчацький волосний відділ праці Дніпровського повітового відділу праці, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1397 Херсонська районна заготівельна контора «Заготзерно» Одеської обласної заготівельної контори «Заготзерно»

Опис 1

Фонд № Р-1398 Херсонська будівельна дільниця № 22 Українського тресту державного постачання, м. Херсон УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1399 Общинні господарства Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1405 Нововоронцовський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1412 Дільниця по здачі шкіри Нововоронцовської районної контори «Заготскот», с. Любимівка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1413 Общинні господарства Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1414 Общинні господарства Горностаївського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1415 Золотобалківський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Золота Балка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1416 Відділ охорони здоров’я Нововоронцовської районної управи, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1417 Нововоронцовське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1419 Агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику, ст. Рикове Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1422 Общинні господарства Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1431 Опорний пункт (штіцпункт) «І» Генічеської агрономічної контори, с. Новогригорівка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1438 Генічеська районна спілка споживчих товариств, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1442 Опорний пункт «К» Генічеської агрономічної контори, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1444 Генічеський міський мировий суд, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1450 Стокопанівське сільське споживче товариство Генічеської районної спілки споживчих товариств, с. Стокопані Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1453 Генічеська міська біржа праці Генічеської міської управи, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1457 Олешківська міська будівельна контора Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1458 Фінансовий відділ Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фодн № Р-1459 Олешківська районна сільськогосподарська комендатура Олешківської районної земельної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1461 Поштово-телеграфна контора зв’язку Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фодн № Р-1464 Олешківське головне лісництво Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1466 Голопристанський курорт, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1467 Металообробна майстерня Голопристанської комендатури, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1469 Великолепетиська агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику району, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1470 Голопристанська районна ветеринарна лікарня Голопристанської районної управи, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1473 Голопристанське лісництво Олешківського головного лісництва, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1474 Голопристанський кінотеатр, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1475 Общинні господарства Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

ФОНД №Р-1479  Обласна надзвичайна комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1488 Общинні господарства Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1492 Общинні господарства Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1494 Бериславський паспортний відділ Бериславської районної управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1495 Бериславська міська біржа праці Бериславської міської управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1496 Бериславська районна контора заготівель і збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1497 Бериславське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1498 Бериславський міський комітет взаємодопомоги (КВД), м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1499 Німецький магазин при Бериславській районній конторі заготівлі та збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1501 Районні управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1506 Обласне управління шовківництва і тутівництва Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1510 Заготівельна контора Каланчацької районної спілки споживчих товариств, с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1520 Сільські управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1527 Каланчацький районний торговельний відділ «Кримспілки», с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1535 Общинні господарства Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1545 Метеорологічна станція Генічеської агрономічної контори, с. Новоолексіївка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1552 Зеленотропинська насіннєва база Кримської обласної насіннєвої контори, с. Зеленотропинське Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1554 Общинні господарства Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1563 Скадовська районна контора по заготівлі худоби, вовни і шкірсировини Миколаївської обласної контори «Заготтваринсировина», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1565 Нижньосірогозька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Дніпропетровської області

Опис 1

Фонд № Р-1570 Генічеська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області

Опис 1

Фонд  № Р-1578 Скадовська районна поліція, м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (період нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1579 Скадовський районний торговельний відділ «Кримспілки», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1586 Общинні господарства Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)Ф.Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1603 Сиваське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Сиваське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1604 Млин № 67 Запорізького товариства зернових підприємств, с. Петрівка Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1607 Голопристанське добровільне благодійне товариство, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1608 Зеленівська лікарня Херсонського районного відділу охорони здоров’я, с. Зеленівка Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1610 Великоолександрівська машинно-тракторна станція (МТС) Велиикоолександрівської районної сільськогосподарської комендатури(періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1613 Чаплинська районна біржа праці Чаплинської районної управи, с. Чаплинка Чаплинського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1614 Херсонський радіотрансляційний вузол Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1616 Херсонський міський архів відділу просвіти Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1617 Херсонський мировий суд, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1620 Херсонська міська будівельна контора Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1622 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Чаплинського району при виконавчому комітеті Чаплинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1623 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Іванівського і Нижньосірогозького районів Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1625 Іванівська районна райспоживспілка споживчих товариств, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1628 Общинні господарства Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1633 Ушкальська сільська поліція Великолепетиської районної поліції, с. Ушкалка Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1634 Каховське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1639 Князе-Григорівська сільська поліція Горностаївської районної поліції (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1640 Херсонська обласна збутова база «Укртютюнзбут» Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1641 Високопільська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1642 Новотроїцька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1643 Великолепетиський районний уповноважений Державного політичного управління (ДПУ) УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1644 Ольгофельдська менонітська релігійна братська община євангельських християн, с. Ольгофельд (Ольгине)

Опис 1

Фонд № Р-1647 Херсонська лікарня № 1 (богадільня) Херсонського міського відділу охорони здоров’я, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1648 Народний суд додаткової дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон

Опис 1

Фонд № Р-1650 Великоолександрівська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1651 Генічеський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1652 Іванівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської сільськогосподарської кооперативної спілки

Опис 1

Фонд № Р-1653 Верхньорогачицька районна спілка зернової кооперації (райкоопзерно) Мелітопольської окружної спілки зернової кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1654 Генічеський уповноважений Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч»

Опис 1

Фонд № Р-1655 База Мелітопольської окружної спілки споживчих товариств, ст. Партизани Генічеського району Мелітопольського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1656 Сокологірненський зсипний пункт Генічеської повітової особливої військово-продовольчої комісії, с. Сокологірне Генічеського повіту Запорізької губернії

Опис 1

Фонд № Р-1657 Рубанівське скотарсько-молочарське товариство Мелітопольської скотарсько-молочарської спілки

Опис 1

ФОНД №Р-1658 Виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1659 Каланчацький сільський революційний комітет

Опис 1

Фонд № Р-1660 Генічеський перевалочний пункт Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч»

Опис 1

Фонд № Р-1661 Народний суд 12-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Верхній Рогачик Мелітопольського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

Фонд “№ Р-1662 Верхньорогачицьке сільськогосподарське товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1663 Уповноважений по переселенню на Україну при Генічеському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1664 Андріївське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1665 Народний суд 18-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Нижні Сірогози

Опис 1

Фонд № Р-1666 Виконавчий комітет Дем’янівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дем’янівка Нижньосірогозького району Херсонської області

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1667 Страховий пункт Асканія-Нова Мелітопольської окружної страхової каси

Опис 1

Фонд № Р-1669 Катеринівське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1670 Генічеське відділення Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кредитної і кустарно-промислової кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1671 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1673 Херсонсько-Миколаївська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами

Опис 1

Фонд № Р-1675 Херсонське міське відділення НКВС УСРР по Одеській області, м. Херсон Одеської області

Опис 1

Фонд № Р-1676 Херсонська риболовецька інспекція

Опис 1

Фонд № Р-1677 Генічеська районна поліція Української служби безпеки, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1679 Херсонський повітовий уповноважений Одеського губернського управління державних земель і майна

Опис 1

Фонд № Р-1680 Херсонський окружний уповноважений Одеського губернського управління державних земель і майна, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1681 Старший контролер державного контролю за витрачанням і збереженістю хлібопродуктів по Херсонській області Міністерства державного контролю СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-1685 Скадовське районне податкове бюро Дніпровського повітового продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1686 Херсонський технікум механізації сільського господарства Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1688 Уповноважений Всеукраїнського комітету сприяння вченим в м. Херсоні

Опис 1

Фонд № Р-1690 Каланчацька районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1691 Каховське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1692 Голопристанське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1693 Скадовська районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету

Опис 1

Фонд № Р-1694 Херсонське ремісниче училище (РУ) № 11 Херсонського обласного управління трудових резервів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд № Р-1695 Народний суд Іванівського району Херсонського обласного суду

Опис 1

Фонд № Р-1697 Новокиївський сільський революційний комітет, с. Новокиївка Дніпровського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1699 Відділ з будівництва в колгоспах виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1703 Херсонське районне енергетичне управління «Херсоненерго» Ради народного господарства Міністерства енергетики і електрифікації УРСР

Опис 1

Фонд №Р-1712 Управління Уповноваженого Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого постачання по Каховському району

Опис 1

Фонд № Р-1723 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 5 Українського спецiалiзованого будiвельно-монтажного тресту

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1734 Артіль «Відродження» Херсонської міжрайонної спілки промислової кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1735 Херсонське губернське правління профспілки робітників-металістів («Металіст»)

Опис 1

Опис 2

Фонд Р-1737 Трифонівський волосний військово-революційний комітет, с. Трифонівка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1738 Трифонівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Трифонівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1739 Борозенський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Борозенське Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1740 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Херсонському окружному відділі праці

Опис 1

Фонд № Р-1741 Голопристанський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального страхування

Опис 1

Фонд № Р-1742 Відділ охорони праці Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1745 Херсонська міська рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву

Опис 1

Фонд № Р-1746 Херсонська районна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву

Опис 1

Фонд № Р-1747 Видавництво газети «Червоний селянин»

Опис 1

Фонд № Р-1748 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Херсонській окружній касі соціального страхування

Опис 1

Фонд № Р-1750 Херсонське окружне управління будинками селянина Одеського губернського управління будинками селянина

Опис 1

Фонд № Р-1751 Гуртово-Хутірський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1761 Херсонська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів (інстрахкаса) Української спілки взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів

Опис 1-ос

Опис 1-п

Фонд №Р-1762 Нововоронцовський дитячий будинок Херсонського обласного відділу народної освіти

Опис 1

Фонд №Р-1763 Новомиколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1772 Роздрібне підприємство № 1 в м. Херсоні Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР

Опис 1

Фонд № -1773 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Бериславський» Всесоюзного тресту зернових і тваринницьких радгоспів

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1774 Раденський сільський військово-революційний комітет, с. Раденське Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № -1775 Раденський сільський комітет взаємної допомоги (КВД)

Опис 1

Фонд № Р-1776 Фирсівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Фирсівка Великоолександрівського району УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1778 Робітничий комітет профспілки робітників-будівельників («Будівельник») при Високопільському елеваторі,

Опис 1

Фонд № Р-1779 Херсонське окружне управління Уповноваженого Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1780 Золотобалківський волосний військовий комісаріат Херсонського повітового військового комісаріату

Опис 1

Фонд № Р-1781 Золотобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Золота Балка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губерні

Опис 1

Фонд № Р-1783 Червоно-Костомарівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Червоно-Костомарівка Бериславського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

ОНД №Р-1784 Костромський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1785 Білозерська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду Білозерського волосного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1786 Херсонське правління профспілки працівників деревообробної промисловості

Опис 1

Фонд № Р-1787 Місцевий комітет профспілки працівників кооперації і державної торгівлі при закритому робітничому кооперативі Херсонського ремонтно-тракторного заводу

Опис 1

Фонд № Р-1788 Біляївський комітет незаможних селян (КНС), с. Біляївка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1789 Великоолександрівське районне споживче товариство ім. Леніна, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1790 Торговельний відділ Качкарівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1791 Каховський містечковий секретаріат профспілки робітників-металістів («Металіст»)

Опис 1

Фонд № Р-1792 Федорівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Федорівка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1794 Чаплинська районна профспілка працівників харчової промисловості («Харчосмак»)

Опис 1

Фонд № Р-1795 Музиківський волосний комітет допомоги голодуючим Музиківського волосного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1800 Старошведський волосний революційний комітет, с. Старошведське Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1801 Старошведський волосний військовий комісаріат, с. Старошведське Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1802 Херсонська обласна контора Всесоюзного об’єднання «Заготсіно» Міністерства заготівель СРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1804 Управління кінофікації виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-1805 Судовий виконавець народного суду 2-ї дільниці Херсонського судового округу

Опис 1

Фонд № Р-1806 Новоархангельський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Новоархангельське Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1807 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1808 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1810 Херсонський обласний комітет профспілки робітників радгоспів

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1811 Борозенський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Борозенське Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1813 Новоархангельська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

Фонд № Р-1815 Общинне господарство № 26 «Зелений дуб» Трифонівської сільської управи Іванівського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1816 Херсонська зональна бавовняна станція Миколаївського генералкомісаріату

Опис 1

Фонд № Р-1817 Херсонська обласна міжколгоспна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Ветеринарного управління Міністерства радгоспів УРСР

Опис 1

ФОНД № Р-1818. Уповноважений Миколаївського обласного управління у справах літератури та видавництв (облліт) по Каховському району

Опис 1

Фонд № Р-1820 Херсонсько-Миколаївський губернський революційний трибунал при штабі Херсонської групи військ

Опис 1

ФОНД №Р-1821 Начальник інформаційного відділу при херсонському губерніальному старості

Опис 1

Фонд №Р-1822 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) ім. Ворошилова, с. Роксандрівка Снігурівського району УСР

Опис 1

ФОНД №Р-1824 Херсонський окружний комісар (гебітскомісар)

Опис 1

Фонд № Р-1825 Херсонська повітова надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами Миколаївської губернської надзвичайної комісії

Опис 1

Фонд № Р-1826 1-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1827 2-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1828 3-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1829 4-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1830 5-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № 1831 6-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1832 7-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1833 8-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1834 9-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-1835. 10-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (м-ко Нововоронцовка)

Опис 1

ФОНД № Р-1836. 6-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Велика Олександрівка)

Опис 1

ФОНД № Р-1837. 7-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Березнегувате)

Опис 1

Фонд № Р-1839 14-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1840 Олешківське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1841 Бериславське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Головного управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку УСРР, 

Опис 1

Фонд № Р-1842 Скадовське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1843 Білозерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1844 Козачелагерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1845 Музиківське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1846 Любомирське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1849 Херсонський бавовноочисний завод Міністерства текстильної промисловості УРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1850 Херсонське окружне відділення карного розшуку Одеського губернського управління карного розшуку

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1851 Херсонське повітове відділення карного розшуку Миколаївського губернського управління карного розшуку

Опис 1

Фонд №Р-1852 Херсонське повітово-міське відділення карного розшуку Одеського губернського управління карного розшуку

Опис 1

Фонд № Р-1853 Каховське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1854 Військова прокуратура військ МВС УРСР

Опис 1

ФОНД №Р-1857 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського повітового виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-1858. Підвідділ записів актів громадського стану (ЗАГС) Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 2

Фонд №Р-1859 Всеукраїнська республіканська насіннєва бавовняна станція Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1861 Херсонське обласне комунальне підприємство «Аеропорт-Херсон»

Опис 1

Опис 2

Р-1862 Херсонський обласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості і елеваторів

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1863 Генічеський митний пост Управління Українського митного округу

Опис 1

ФОНД №Р-1864 Херсонський міський комітет Всеукраїнського товариства по земельному устрою трудящих євреїв (ТЗЄТ)

Опис 1

Фонд № -1865 Херсонська обласна контора тресту «Укрсільбудпостач»

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1866 Управління уповноваженого Інспекції з якості бавовни на Україні

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1867 Херсонський міський комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР)

Опис 1

Фонд № Р-1868 Верхньорогачицька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1871 Херсонська обласна контора матеріально-технічного постачання Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства радгоспів УРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд № Р-1872 Херсонський обласний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1873 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Будьонного тресту «Укрсадовинрадгосп»

Опис 1

Фонд № Р-1874 Каховська районна земельна управа, м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1875 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території Каховського району

Опис 1

ФОНД №Р-1877 Золотобалківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1878 3-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки

Опис 1

Фонд № Р-1880 Херсонське районне бюро примусових робіт Херсонського окружного бюро примусових робіт

Опис 1

Фонд № Р-1881 Відділ соціального забезпечення Херсонської губернської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1882 Зеленівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Фонд №Р-1883 1-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1884 5-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-1885. Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-1887. Відділ управління Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд № Р-1888 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) «Допомога», с. Заповіт Херсонського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1889 Херсонська повітова комісія по боротьбі з дезертирством Херсонської губернської комісії по боротьбі з дезертирством

Опис 1

Фонд №Р-1892 Голопристанський заготівельний пункт Миколаївської районної контори Держторгу УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1900 Херсонська губерніальна народна управа

Опис 1

Фонд №Р-1902 Херсонське губернське відділення Всеросійської ради постачання залізничників «Продшлях»

Опис 1

Фонд № Р-1903 Каховський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства

Опис 1

Фонд № Р-1905 Радянське господарство (радгосп) «Степове», с. Юзкуї Генічеського повіту Запорізької губернії

Опис 1

Фонд №Р-1908 Ветеринарний відділ Херсонського губернського військового комісаріату

Опис 1

ФОНД №Р-1911 Інспектура Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур по Херсонській області Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур Держагропрому СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд № Р-1912 Науково-дослідний інститут сільськогосподарського науково-дослідного центру Півдня України, м. Херсон

Опис 1

ФОНД №Р-1913 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Спеціалізований переробний комплекс «КОРС» Державного комітету України по нафті і газу

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Ф.Р-1914 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд №Р-1919 Відділ бавовництва виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1920 Микільське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Фонд № Р-1921 Державний інспектор з визначення врожайності по Генічеському міжрайону УРСР

Опис 1

Фонд № Р-1924 Бериславська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1925 Херсонська міська партизанська комісія при Херсонській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1926 Державна інспекція з визначення врожайності сільгоспкультур Херсонського міжрайону Головної державної інспекції з визначення врожайності сільгоспкультур при Раді Міністрів СРСР

Опис 1

Фонд №Р-1930 Херсонський окружний комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції

Опис 1

ФОНД №Р-1942 Комісар м. Херсон (штадткомісар) Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1946 Старший слідчий Одеського губернського суду по м. Херсон

Опис 1

ФОНД № Р-1954. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД №Р-1958 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) 

Опис 1

Опис 6

Опис 7

Опис 8

ФОНД №Р-1979 Херсонська обласна рада народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Фонд №Р-1981 Україно-Чорноморське управління рибоохорони і рибництва «Укрчоррибвод»

Опис 1

ФОНД №Р-1993 Херсонське об’єднання телебачення і радіомовлення Державної телерадіомовної компанії України

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд №Р-1995 Херсонське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій Херсонського обласного управління сільського господарства

Опис 1

Фонд №Р-2005 Херсонська обласна контора Головного управління заготівель і первинної обробки шовкової сировини (Головшовксировина) Наркомату текстильної промисловості СРСР

Опис 1

ФОНД №Р-2007 Херсонський обласний і районні комітети профспілки працівників державних установ

Опис 1-2

ФОНД № Р-2011 Державний архів Херсонської області Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-2018 Уповноважений єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів (євгромадком)

Опис 1

Фонд №Р-2020 Херсонська обласна проектно-кошторисна контора Херсонського обласного відділу комунального господарства (облкомунпроект)

Опис 1

Фонд №Р-2024 Херсонський обласний методичний кабінет культурно-просвітньої роботи при Херсонському обласному відділі культурно-просвітньої роботи

Опис 1

ФОНД № Р-2059 Херсонський обласний комітет профспілки медичних працівників

Опис 2

ФОНД № Р-2068 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-2077. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-2081 Дорожній відділ виконавчого комітету Горностаївської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №  Р-2105 Великоблаговіщенське сільське Споживче товариство

Опис 1

Фонд №Р-2128 Херсонський обласний відділ промислово-кооперативного постачання (облпромкооппостач) Херсонської обласної ради промислової кооперації

Опис 1

ФОНД № Р-2138. Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка»

Передмов, зміст

Опис 1

ФОНД № Р-2244 Колекція листів радянських громадян з Німеччини (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД № Р-2296 Херсонський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ

Опис 1-2-3

ФОНД № Р-2344. Грушівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2345 Антонівська волосна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Антонівка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-2350 Касперівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2360. Петропавлівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2422. Фінансовий відділ виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2444. Калінінське відділення Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2622. Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-2631 Херсонський міський військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-2632 Бериславський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-2647 Херсонський ревмокардіологічний санаторій водників Херсонського міського відділу охорони здоров’я

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2661 Відділ у справах будівництва та архітектури виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд №Р-2692 Верхньорогачицька сільська рада депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2700. Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик»

Передмова

Опис 1

Фонд №Р-2904 Присиваська агролісомеліоративна дослідна станція Українського науково-дослідного інституту лісового господарства, с-ще Будьоннівка Генічеського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2914 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Степовий» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Степове Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-2940. Радянське господарство (радгосп) ім. Рози Люксембург Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Федорівка Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-2992. Радянське господарство (радгосп) «Червоний Перекоп» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Червоний Перекоп Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-2999 Документи учасників Великої Вітчизняної війни

Опис 1

Опис 2

Опис 3