ФОНД № 1. Канцелярія Херсонського цивільного губернатора Міністерства внутрішніх справ

Описи 1, 2

ФОНД № 3. Херсонське губернське правління Міністерства внутрішніх справ

Опис 1

ФОНД № 4. Херсонська міська управа

Опис 1

ФОНД № 5. Херсонська губернська земська управа

Описи 1, 2

ФОНД № 6. Херсонська повітова земська управа

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № 7. Херсонська митниця 2-го класу Управління Одеського митного інспектора

Описи 1, 2

ФОНД № 8. Джарилгацька митна застава Південного митного округу

Опис 1

ФОНД № 10. Херсонський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна

Опис 1

ФОНД № 14. Херсонська губернська креслярня

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № 15. Юр’ївський учительський інститут Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 16. Херсонське приватне чоловіче семикласне комерційне училище Колесова В.Д. Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 18. Бериславська двокласна морехідна школа Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 19. Херсонська приватна жіноча гімназія Тюльпанової Г.В. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 20. Херсонська земська фельдшерська школа Херсонської губернської земської управи

Опис 1

ФОНД № 21. Бериславська приватна жіноча гімназія Парамонової М.Д. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 22. Херсонська казенна палата

Опис 1

Опис 2

ФОНД № 26. Нотаріус Одноволов С.Г., с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 28. Нотаріус Попель В.П., м. Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 31. Нотаріус Прохно Григорій Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 32. Нотаріус Фан-Юнг Л.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 34. Нотаріус Крижановський Федір Васильович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 35. Нотаріус Павлович Вітольд Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 36. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 38. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 40. Нотаріус Козак Володимир Онуфрійович, с. Широке Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 41. Нотаріус Широцький П., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 42. Нотаріус Балков В.Є., м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 44. Нотаріус Сулима С.Г., порт Хорли Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 48. Нотаріус Куликовський Юліан Петрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 49. Нотаріус Тимчинський Микола Феофанович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 51. Нотаріус Підпалов О.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 52. Нотаріус Давидов Євген Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 53. Нотаріус Давидов Михайло Миколайович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 54. Нотаріус Чарнецький С.А., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 58. Нотаріус Скрипник Яків Данилович, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 59. Нотаріус Корбуль Іларіон Іванович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 61. Нотаріус Гаврик Стефан Максимович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 63. Нотаріус Прокопович Кирило Орестович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 64. Нотаріус Ніколаєв Володимир Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 66. Нотаріус Жулаєвський Степан Андрійович, м. Скадовськ Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 69. Нотаріус Ненайденко Василь Федорович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 70. Нотаріус Калінчук Микола Федорович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 71. Нотаріус Корнієнко Петро Антонович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 72. Нотаріус Гроза Людовик Олександрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 73. Нотаріус Єфімовський Микола Іванович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 74. Нотаріус Афанасьєв Федір Матвійович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 77. Нотаріус Хлібкевич Михайло Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 78. Нотаріус Красношапка Степан Якович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 79. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 80. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 81. Херсонський міський сирітський суд

Опис 1

ФОНД № 82. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 111. Катерининський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 113. Херсонський рабин, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 124. Бериславський рабин, м. Берислав

Опис 1

Передмова до описів об’єднаних архівних фондів православних церков

ФОНД № 137. Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

ФОНД № 141. Введенський собор, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 169. Успенський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 170. Хорлівська митна застава управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 173. Чурумський митний пост управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 174. Прогнойське відділення корабельної контори Херсонської митниці

Опис 1

ФОНД № 180. Управління Херсонського торговельного порту

Опис 1

ФОНД № 185. Херсонська тютюнова фабрика Лермана

Опис 1

ФОНД № 186. Мировий суддя 6-ї дільниці Дніпровського судово-мирового округу, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 189. Херсонське середнє земське сільськогосподарське училище

Опис 1

ФОНД № 190. Голопристанська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 191. Херсонська палата цивільного суду

Опис 1

ФОНД № 192. Херсонська чотирикласна учительська семінарія

Опис 1

ФОНД № 193. Бериславське вище початкове училище

Опис 1

ФОНД № 194. Кам’янське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 195. Херсонське відділення Державного банку Міністерства фінансів

Опис 1

ФОНД № 196. Херсонський губернський комітет у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 197. Великоолександрівське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 198. Херсонська духовна консисторія Синоду

Опис 1

ФОНД № 199. Податковий інспектор 1-ї дільниці Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 200. Професійне товариство прикажчиків, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 201. Мировий суддя 16-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, с. Березнегувате Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 202. Таврійський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 203. Херсонський з’їзд мирових суддів 24-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 206. Херсонський окружний суд Міністерства юстиції, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 207. Херсонське духовне правління Херсонської духовної консисторії

Опис 1

ФОНД № 208. Дніпровська повітова комісія по виборах до Державної Думи, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 209. Херсонська єпархіальна училищна рада відомства православного сповідання

Опис 1

ФОНД № 210. Генічеське казначейство Таврійської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 211. Покровське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту, с. Покровське Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 212. Херсонське морехідне училище далекого плавання Міністерства торгівлі і промисловості, з 1919 р. факультет водного транспорту Херсонського політехнічного інституту

Опис 1

ФОНД № 213. Олешківська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 222. Генічеське сільське правління

Опис 1

ФОНД № 223. Херсонське губернське з прибуткового податку присутствіє

Опис 1

ФОНД № 224. Херсонське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № 225. Херсонське губернське казначейство

Опис 1

ФОНД № 226. Судовий пристав Дибовський І.Р. Херсонського окружного суду, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 227. Херсонська чоловіча гімназія

Опис 1

ФОНД № 229. Акцизне управління 6-го округу Херсонського губернського акцизного управління Міністерства фінансів, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 230. Бехтерське волосне правління, с. Бехтери Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 232. Херсонська губернська будівельна дорожня комісія

Опис 1

ФОНД № 233. Бериславське казначейство Херсонської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 234. Херсонська жіноча гімназія Марченко

Опис 1

ФОНД № 237. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Таврійської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 240. Дніпровська повітова земська управа, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 241. Інспекція народних училищ 11-го району Одеського учбового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 243. Канцелярія Херсонської губернської опіки дитячих притулків установ імператриці Марії, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 245. Товариство Херсонських лісопильних заводів і торгівлі лісом, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 246. Херсонське губернське присутствіє

Опис 1

ФОНД № 247. Херсонський повітовий з’їзд по адміністративному присутствію

Опис 1

ФОНД № 248. Херсонська губернська землевпорядна комісія

Опис 1

ФОНД № 249. Херсонсько-Бессарабське управління землеробства і державного майна Міністерства землеробства і державного майна, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 250. Колекція рукописів з історії Херсонського та Дніпровського повітів

Опис 1

ФОНД № 251. Управління робіт по очищенню дніпровських гирл, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 252. Судовий слідчий Херсонського окружного суду з особливо важливих справ, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 254. Херсонське губернське дворянське депутатське зібрання

Опис 1

ФОНД № 256. Судовий слідчий 5-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 257. Херсонський губернський митний інспектор

Опис 1

ФОНД № 259. Церкви Дніпровського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик до описів

Описи 1-20

Описи 21-40

Описи 41-60

Описи 61-72

ФОНД № 278. Рабин села Бобровий Кут Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 282. Херсонський комітет клубу об’єднаних організацій єврейських соціалістичних робітничих партій

Опис 1

ФОНД № 284. Слідчий військового суду Херсонського гарнізонного батальйону внутрішньої варти

Опис 1

ФОНД № 286. Херсонський з’їзд мирових суддів

Опис 1

ФОНД № 287. Херсонська дворянська опіка

Опис 1

ФОНД № 288. Херсонське інспекторство аптекарської частини

Опис 1

ФОНД № 290. Судовий слідчий 7-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 291. Великоолександрівський сільський староста Великоолександрівського сільського правління

Опис 1

ФОНД № 292. Нотаріус Чернецький С.А., м-ко Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 293. Херсонська губернська земська лікарня

Опис 1

ФОНД № 296. Управління по спорудженню залізничної лінії Джанкой-Херсон Товариства Чорноморської залізниці, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 299. Херсонське губернське акцизне управління

Опис 1

ФОНД № 300. Херсонська губернська палата державного майна

Опис 1

ФОНД № 303. Товариство Маловисківського цукрово-бурякового заводу, с. Мала Виска Єлисаветградського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 304. Херсонський військово-аптечний магазин

Опис 1

ФОНД № 308. Чиновник з особливих доручень при земському відділі Херсонського губернатора Чарушин

Опис 1

ФОНД № 309. Петропавлівське сільське правління, с. Петропавлівка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 310. Дирекція народних училищ Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 311. Судовий слідчий 1-ї дільниці Херсонського окружного суду, м. Миколаїв Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 312. Херсонська оцінювальна комісія з відчуження землі під спорудження Херсонської портової залізниці

Опис 1

ФОНД № 314. Херсонське повітове казначейство Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 315. Херсонське губернське у селянських справах присутствіє

Опис 1

ФОНД № 316. Церкви Мелітопольського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

Опис 50

Опис 51

Опис 52

ФОНД № 317. Зібрання документів про народників-херсонців

Опис 1

ФОНД № 318. Франжолі (родинний фонд)

Опис 1

ФОНД № 320. Дніпровське повітове казначейство Таврійської губернської казенної палати, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 321. Управління Дніпровського повітового військового начальника, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 322. Тягинська сільська управа, с. Тягинка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 323. Лютеранські церкви Херсонської і Таврійської губерній (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 324. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини

Опис 1

ФОНД № 325. Благочинний церков 1-ї частини Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 326. Рабин м. Генічеськ

Опис 1

ФОНД № 327. Римсько-католицький костел (м. Херсон)

Опис 1

ФОНД № 328. Церкви м. Херсон та його передмість Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст (покажчик)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

ФОНД № 329. Церкви м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № 330. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (м. Генічеськ)

Опис 1

ФОНД № 331. Молитовний дім, колонія Олександрівка Перша (Джуржи) Перекопського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 332. Музиківська община євангельських християн-баптистів, с. Музиківка (Музикині хутори) Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 333. Церква святого Георгія Побідоносця, с. Нові Трояни Аккерманського повіту Бессарабської губернії

Опис 1

ФОНД № 334. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Олександрівка〉 Ананьївського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 335. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Лозуватка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

ФОНД № 336. Церкви Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 337. Церкви Бердянського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 338. Церкви Олександрівського повіту Катеринославської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № Р-1. Херсонський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2. Херсонський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-3. Дніпровський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-4. Музиківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-5. Маріїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маріїнка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-6. Білозерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-7. Микільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-8. Станіславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-9. Посадо-Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Посадо-Покровськ Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-10. Козацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-11. Бериславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-12. Старошведський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старошведське Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-13. Тягинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-24. Виконавчий комітет Сивашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Сивашівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-28. Каланчацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-29. Скадовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-30. Чалбаський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чалбаси Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-31. Каховський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Опис 5

ФОНД № р-32. Маячківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-34. Великокопанівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-35. Олешківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-36. Чаплинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-37. Херсонський повітовий революційний комітет

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-38. Дніпровський повітовий військово-революційний комітет, м. Олешки

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-39. Бериславський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД № Р-41. Козацький волосний революційний комітет, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-42. Тягинський волосний революційний комітет, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-43. Іщенський хутірський революційний комітет, Іщенські хутори Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-50. Птахівський сільський революційний комітет, с. Птахівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-52. Станіславський волосний революційний комітет, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-53. Скадовський волосний військово-революційний комітет, м. Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-55. Каховський волосний революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-56. Каховський сільський революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-58. Любимо-Павлівський сільський революційний комітет, с. Любимо-Павлівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-60. Музиківський волосний революційний комітет, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-64. Білозерський волосний революційний комітет, с. Білозерка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-66. Михайлівський сільський революційний комітет, с. Михайлівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-68. Бургунський сільський революційний комітет, с. Бургунка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-69. Каховський міський військово-революційний комітет, м. Каховка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-70. Британський сільський революційний комітет, с. Британи Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-71. Любимівський сільський революційний комітет, с. Любимівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-72. Новомаячківський волосний революційний комітет, с. Нова Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-73. Дмитрівський сільський революційний комітет, с. Дмитрівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-75. Наталівський сільський революційний комітет, с. Наталівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-78. Новокостогризівський сільський революційний комітет, с. Новокостогризівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-79. Чорнодолинський сільський революційний комітет, с. Чорна Долина Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-80. Херсонський повітовий комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-81. Херсонська окружна комісія незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-82. Херсонський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-83. Музиківський волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-85. Микільський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-86. Станіславський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД № Р-87. Білозерський волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-95. Горностаївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-96. Заводівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-97. Костянтинівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-98. Маріїнський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-99. Ольгинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-101. Горностаївський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-103. Скадовський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-105. Каргинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-106. Новомиколаївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-107. Птахівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-108. Краснянський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-109. Новоолексіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-110. Новософіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-111. Тарасівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-112. Михайлівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-114. Каховський міський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-117. Великокаховський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-118. Каховський районний комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-119. Британський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-120. Малокаховський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-122. Новомаячківський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-123. Чорнянський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-124. Софіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-125. Наталівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-126. Дмитрівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-139. Ольгівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-140. Великоолександрівський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-141. Козацький волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-142. Бериславський районний комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-143. Тягинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-144. Новотягинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-145. Бургунський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-146. Одрадокам’янський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-149. Старошведський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-150. Костирський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-151. Кочубеївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-152. Пригір’ївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-154. Наталинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-155. Високопільський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-157. Орловський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-158. Дніпровський повітовий комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-159. Каховський районний комітет взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-165. Пригір’ївська сільська каса взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-168. Олешківська районна каса взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-169. Виконавчий комітет Херсонської районної ради депутатів трудящих

Передмова

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-170. Виконавчий комітет Токарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Токарівка Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-171. Виконавчий комітет Станіславської сільської ради депутатів трудящих, с. Станіслав Білозерського району

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-172. Виконавчий комітет Музиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Музиківка Білозерського району

Опис 1

Опис 3

ФОНД № Р-173. Виконавчий комітет Микільської сільської ради депутатів трудящих, с. Микільське Білозерського району

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-174. Виконавчий комітет Роксандрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Роксандрівка Херсонського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-175. Виконавчий комітет Широкобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Широка Балка Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-176. Виконавчий комітет Кізомиської сільської ради депутатів трудящих, с. Кізомис Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-177. Виконавчий комітет Проценківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Проценкове Херсонського округу

Опис 1

ФОНД № Р-178. Виконавчий комітет Рожнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рожнівка Херсонського району

Опис 1

ФОНД № Р-179. Виконавчий комітет Антонівської селищної ради депутатів трудящих, смт Антонівка Дніпровського району м. Херсон

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-180. Виконавчий комітет Киселівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 3

ФОНД № Р-181. Радянське господарство (радгосп) «Радянська земля» Білозерського тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-186. Виконавчий комітет Рибальченської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-187. Виконавчий комітет Гладківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-188. Виконавчий комітет Кардашинської (Старокардашинської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-189. Виконавчий комітет Геройської сільської ради депутатів трудящих, с. Геройське (до 1964 р. Прогнойське)

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-190. Виконавчий комітет Новозбур’ївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-192. Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-193. Виконавчий комітет Малокопанівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

ФОНД № Р-194. Виконавчий комітет Долматівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-198. Виконавчий комітет Горностаївської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-199. Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-200. Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-201. Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-202. Виконавчий комітет Новоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-203. Виконавчий комітет Заводівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-207. Виконавчий комітет Маринської сільської ради депутатів трудящих

Описи 1, 2

ФОНД № Р-208. Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-210. Виконавчий комітет Князе-Григорівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-211. Скадовський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-212. Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-214. Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-215. Виконавчий комітет Добропільської (до 1958 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-216. Виконавчий комітет Приморської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-217. Виконавчий комітет Кларівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-218. Виконавчий комітет Краснянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-219. Виконавчий комітет Новоолексіївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-220. Виконавчий комітет Каховської міської ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 5

ФОНД № Р-221. Виконавчий комітет Каховської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 4

Опис 8

Опис 9

Опис 10

ФОНД № Р-223. Виконавчий комітет Малокаховської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД № Р-224. Виконавчий комітет Наталівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-225. Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-226. Виконавчий комітет Великокаховської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-227. Виконавчий комітет Любимівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-228. Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-229. Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-230. Виконавчий комітет Василівської (до 1957 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-231. Виконавчий комітет Любимо-Павлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-232. Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-233. Виконавчий комітет Дніпрянської селищної (до 1946 р. – Британської сільської) ради депутатів трудящих, смт Дніпряни (до 1946 р. – с. Британи)

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-234. Каховський волосний відділ робітничо-селянської інспекції

Опис 1

ФОНД № Р-235. Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-237. Каховське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № Р-238. Каховський волосний комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД № Р-239. Каховський міський комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД № Р-240. Виконавчий комітет Іванівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-241. Виконавчий комітет Української сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Українка Качкарівського району

Опис 1

ФОНД № Р-296. Виконавчий комітет Великоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-297. Виконавчий комітет Великоолександрівської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 6

Опис 7

ФОНД № Р-298. Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-299. Виконавчий комітет Блакитнянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-300. Виконавчий комітет Давидово-Брідської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-301. Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-302. Виконавчий комітет Кам’янської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-303. Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-304. Виконавчий комітет Малоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-305. Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-306. Виконавчий комітет Бериславської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

ФОНД № Р-307. Виконавчий комітет Бериславської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-308. Виконавчий комітет Бургунської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-309. Виконавчий комітет Червонокостомарівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-310. Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

 

ФОНД № Р-355. Костогризівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-356. Новокостогризівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-364. Земельний відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-375. Херсонський губернський земельний відділ

Опис 1

ФОНД № Р-378. Олешківське лісництво

Опис 1

ФОНД № Р-451. Херсонський тракторний пункт

Опис 1

ФОНД № Р-452. Херсонська філія Всеукраїнського кооперативного банку “Українбанк”

Опис 1

ФОНД № Р-454. Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства допомоги пролетарському студентству

Опис 1

ФОНД № Р-460. Херсонська митниця

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-473. Олешківська трикласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № Р-476. Херсонська радянська партійна школа

Опис 1

ФОНД № Р-489. Херсонський окружний відділ Товариства авіації, хімії та повітроплавання України (“Аерохім”)

Опис 1

ФОНД № Р-493. Управління об’єднанням Херсонської промисловості (Херсонський промкомбінат)

Опис 1

ФОНД № Р-526. Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з виготовлення і ремонту меблів “Механізований мебляр”

Опис 1

ФОНД № Р-643. Заводський комітет профспілки робітників-металістів “Металіст”

Опис 1

ФОНД № Р-644. Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонському окружному виконавчому комітеті

Опис 1

ФОНД № Р-656. Бериславський районний комітет профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД № Р-657. Бериславський волосний відділ профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД № Р-707. Місцевий комітет № 2 профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД № Р-829. Іщенська хутірська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-852. Козацький сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-870. Надеждівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-930. Херсонські курси підготовки будівельних робітників “Будкурси”

Опис 1

ФОНД № Р-931. Однорічні державні курси по підготовці бухгалтерів і друкарок

Опис 1

ФОНД № Р-956. Херсонський базисний склад

Опис 1

ФОНД № Р-970. Хорлівське морське агентство

Опис 1

ФОНД № Р-973. Херсонський порт-елеватор ім. Мікояна

Опис 1

ФОНД № Р-977. Херсонська транспортна контора

Опис 1

ФОНД № Р-983. Херсонське відділення Миколаївської обласної контори “Заготплодоовоч”

Опис 1

ФОНД № Р-994. Херсонська окружна спілка сільськогосподарських колективів (Окрколгоспспілка)

Опис 1

 

ФОНД № Р-1149. Земельний відділ Херсонської міської ради депутатів трудящих

Передмова, зміст, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД № Р-1156. Пристань Каховка

Передмова

Опис 1

ФОНД № Р-1185. Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомихайлівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 2

ФОНД № Р-1310. Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД № Р-1835. 10-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (м-ко Нововоронцовка)

Опис 1

ФОНД № Р-1836. 6-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Велика Олександрівка)

Опис 1

ФОНД № Р-1837. 7-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Березнегувате)

Опис 1

ФОНД № Р-1954. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція

Опис 1

ФОНД № Р-2138. Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка»

Передмова, зміст

Опис 1

ФОНД № Р-2344. Грушівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2360. Петропавлівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2700. Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик»

Передмова

Опис 1

ФОНД № Р-3233. Державний ордену «Знак Пошани» племінний вівцерадгосп «Червоний Чабан»

Передмова

Опис 1

ФОНД № Р-3781. Херсонське районне управління сільського господарства і заготівель

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-4069. Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) виконкомів районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Херсонщини (ОАФ)

Опис 3

Опис 5

Опис 12