ФОНД № 1. Канцелярія Херсонського цивільного губернатора Міністерства внутрішніх справ

Описи 1, 2

ФОНД № 3. Херсонське губернське правління Міністерства внутрішніх справ

Опис 1

ФОНД № 4. Херсонська міська управа

Опис 1

ФОНД № 5. Херсонська губернська земська управа

Описи 1, 2

ФОНД № 6. Херсонська повітова земська управа

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № 7. Херсонська митниця 2-го класу Управління Одеського митного інспектора

Описи 1, 2

ФОНД № 8. Джарилгацька митна застава Південного митного округу

Опис 1

ФОНД № 10. Херсонський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна

Опис 1

ФОНД № 14. Херсонська губернська креслярня

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № 15. Юр’ївський учительський інститут Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 16. Херсонське приватне чоловіче семикласне комерційне училище Колесова В.Д. Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 18. Бериславська двокласна морехідна школа Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 19. Херсонська приватна жіноча гімназія Тюльпанової Г.В. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 20. Херсонська земська фельдшерська школа Херсонської губернської земської управи

Опис 1

ФОНД № 21. Бериславська приватна жіноча гімназія Парамонової М.Д. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 22. Херсонська казенна палата

Географічний покажчик до ревізьких казок опису 1

Опис 1

Опис 2

ФОНД № 26. Нотаріус Одноволов С.Г., с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 28. Нотаріус Попель В.П., м. Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 31. Нотаріус Прохно Григорій Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 32. Нотаріус Фан-Юнг Л.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 34. Нотаріус Крижановський Федір Васильович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 35. Нотаріус Павлович Вітольд Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 36. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 38. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 40. Нотаріус Козак Володимир Онуфрійович, с. Широке Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 41. Нотаріус Широцький П., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 42. Нотаріус Балков В.Є., м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 44. Нотаріус Сулима С.Г., порт Хорли Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 48. Нотаріус Куликовський Юліан Петрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 49. Нотаріус Тимчинський Микола Феофанович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 51. Нотаріус Підпалов О.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 52. Нотаріус Давидов Євген Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 53. Нотаріус Давидов Михайло Миколайович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 54. Нотаріус Чарнецький С.А., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 58. Нотаріус Скрипник Яків Данилович, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 59. Нотаріус Корбуль Іларіон Іванович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 61. Нотаріус Гаврик Стефан Максимович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 63. Нотаріус Прокопович Кирило Орестович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 64. Нотаріус Ніколаєв Володимир Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 66. Нотаріус Жулаєвський Степан Андрійович, м. Скадовськ Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 69. Нотаріус Ненайденко Василь Федорович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 70. Нотаріус Калінчук Микола Федорович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 71. Нотаріус Корнієнко Петро Антонович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 72. Нотаріус Гроза Людовик Олександрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 73. Нотаріус Єфімовський Микола Іванович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 74. Нотаріус Афанасьєв Федір Матвійович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 77. Нотаріус Хлібкевич Михайло Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 78. Нотаріус Красношапка Степан Якович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 79. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 80. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 81. Херсонський міський сирітський суд

Опис 1

ФОНД № 82. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 111. Катерининський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 113. Херсонський рабин, м. Херсон

Іменний покажчик до метричних книг

Опис 1

ФОНД № 124. Бериславський рабин, м. Берислав

Іменний покажчик до метричних книг

Опис 1

Передмова до описів об’єднаних архівних фондів православних церков

ФОНД № 137. Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

ФОНД № 141. Введенський собор, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 169. Успенський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 170. Хорлівська митна застава управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 173. Чурумський митний пост управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 174. Прогнойське відділення корабельної контори Херсонської митниці

Опис 1

ФОНД № 180. Управління Херсонського торговельного порту

Опис 1

ФОНД № 185. Херсонська тютюнова фабрика Лермана

Опис 1

ФОНД № 186. Мировий суддя 6-ї дільниці Дніпровського судово-мирового округу, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 189. Херсонське середнє земське сільськогосподарське училище

Опис 1

ФОНД № 190. Голопристанська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 191. Херсонська палата цивільного суду

Опис 1

ФОНД № 192. Херсонська чотирикласна учительська семінарія

Опис 1

ФОНД № 193. Бериславське вище початкове училище

Опис 1

ФОНД № 194. Кам’янське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 195. Херсонське відділення Державного банку Міністерства фінансів

Опис 1

ФОНД № 196. Херсонський губернський комітет у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 197. Великоолександрівське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 198. Херсонська духовна консисторія Синоду

Опис 1

ФОНД № 199. Податковий інспектор 1-ї дільниці Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 200. Професійне товариство прикажчиків, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 201. Мировий суддя 16-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, с. Березнегувате Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 202. Таврійський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 203. Херсонський з’їзд мирових суддів 24-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 206. Херсонський окружний суд Міністерства юстиції, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 207. Херсонське духовне правління Херсонської духовної консисторії

Опис 1

ФОНД № 208. Дніпровська повітова комісія по виборах до Державної Думи, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 209. Херсонська єпархіальна училищна рада відомства православного сповідання

Опис 1

ФОНД № 210. Генічеське казначейство Таврійської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 211. Покровське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту, с. Покровське Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 212. Херсонське морехідне училище далекого плавання Міністерства торгівлі і промисловості, з 1919 р. факультет водного транспорту Херсонського політехнічного інституту

Опис 1

ФОНД № 213. Олешківська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 222. Генічеське сільське правління

Опис 1

ФОНД № 223. Херсонське губернське з прибуткового податку присутствіє

Опис 1

ФОНД № 224. Херсонське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № 225. Херсонське губернське казначейство

Опис 1

ФОНД № 226. Судовий пристав Дибовський І.Р. Херсонського окружного суду, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 227. Херсонська чоловіча гімназія

Опис 1

ФОНД № 229. Акцизне управління 6-го округу Херсонського губернського акцизного управління Міністерства фінансів, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 230. Бехтерське волосне правління, с. Бехтери Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 232. Херсонська губернська будівельна дорожня комісія

Опис 1

ФОНД № 233. Бериславське казначейство Херсонської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 234. Херсонська жіноча гімназія Марченко

Опис 1

ФОНД № 237. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Таврійської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 240. Дніпровська повітова земська управа, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 241. Інспекція народних училищ 11-го району Одеського учбового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 243. Канцелярія Херсонської губернської опіки дитячих притулків установ імператриці Марії, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 245. Товариство Херсонських лісопильних заводів і торгівлі лісом, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 246. Херсонське губернське присутствіє

Опис 1

ФОНД № 247. Херсонський повітовий з’їзд по адміністративному присутствію

Опис 1

ФОНД № 248. Херсонська губернська землевпорядна комісія

Опис 1

ФОНД № 249. Херсонсько-Бессарабське управління землеробства і державного майна Міністерства землеробства і державного майна, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 250. Колекція рукописів з історії Херсонського та Дніпровського повітів

Опис 1

ФОНД № 251. Управління робіт по очищенню дніпровських гирл, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 252. Судовий слідчий Херсонського окружного суду з особливо важливих справ, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 254. Херсонське губернське дворянське депутатське зібрання

Опис 1

ФОНД № 256. Судовий слідчий 5-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 257. Херсонський губернський митний інспектор

Опис 1

ФОНД № 259. Церкви Дніпровського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик до описів

Описи 1-20

Описи 21-40

Описи 41-60

Описи 61-72

ФОНД № 278. Рабин села Бобровий Кут Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 282. Херсонський комітет клубу об’єднаних організацій єврейських соціалістичних робітничих партій

Опис 1

ФОНД № 284. Слідчий військового суду Херсонського гарнізонного батальйону внутрішньої варти

Опис 1

ФОНД № 286. Херсонський з’їзд мирових суддів

Опис 1

ФОНД № 287. Херсонська дворянська опіка

Опис 1

ФОНД № 288. Херсонське інспекторство аптекарської частини

Опис 1

ФОНД № 290. Судовий слідчий 7-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 291. Великоолександрівський сільський староста Великоолександрівського сільського правління

Опис 1

ФОНД № 292. Нотаріус Чернецький С.А., м-ко Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 293. Херсонська губернська земська лікарня

Опис 1

ФОНД № 296. Управління по спорудженню залізничної лінії Джанкой-Херсон Товариства Чорноморської залізниці, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 299. Херсонське губернське акцизне управління

Опис 1

ФОНД № 300. Херсонська губернська палата державного майна

Опис 1

ФОНД № 302 Колекція карт і планів

Опис 1

ФОНД № 303. Товариство Маловисківського цукрово-бурякового заводу, с. Мала Виска Єлисаветградського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 304. Херсонський військово-аптечний магазин

Опис 1

ФОНД № 308. Чиновник з особливих доручень при земському відділі Херсонського губернатора Чарушин

Опис 1

ФОНД № 309. Петропавлівське сільське правління, с. Петропавлівка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 310. Дирекція народних училищ Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 311. Судовий слідчий 1-ї дільниці Херсонського окружного суду, м. Миколаїв Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 312. Херсонська оцінювальна комісія з відчуження землі під спорудження Херсонської портової залізниці

Опис 1

ФОНД № 314. Херсонське повітове казначейство Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 315. Херсонське губернське у селянських справах присутствіє

Опис 1

ФОНД № 316. Церкви Мелітопольського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

Опис 50

Опис 51

Опис 52

ФОНД № 317. Зібрання документів про народників-херсонців

Опис 1

ФОНД № 318. Франжолі (родинний фонд)

Опис 1

ФОНД № 320. Дніпровське повітове казначейство Таврійської губернської казенної палати, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 321. Управління Дніпровського повітового військового начальника, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 322. Тягинська сільська управа, с. Тягинка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 323. Лютеранські церкви Херсонської і Таврійської губерній (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 324. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини

Опис 1

ФОНД № 325. Благочинний церков 1-ї частини Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 326. Рабин м. Генічеськ

Опис 1

ФОНД № 327. Римсько-католицький костел (м. Херсон)

Опис 1

ФОНД № 328. Церкви м. Херсон та його передмість Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст (покажчик)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

ФОНД № 329. Церкви м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № 330. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (м. Генічеськ)

Опис 1

ФОНД № 331. Молитовний дім, колонія Олександрівка Перша (Джуржи) Перекопського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 332. Музиківська община євангельських християн-баптистів, с. Музиківка (Музикині хутори) Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 333. Церква святого Георгія Побідоносця, с. Нові Трояни Аккерманського повіту Бессарабської губернії

Опис 1

ФОНД № 334. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Олександрівка〉 Ананьївського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 335. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Лозуватка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

ФОНД № 336. Церкви Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 337. Церкви Бердянського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 338. Церкви Олександрівського повіту Катеринославської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № Р-1. Херсонський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2. Херсонський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-3. Дніпровський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-4. Музиківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-5. Маріїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маріїнка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-6. Білозерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-7. Микільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-8. Станіславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-9. Посадо-Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Посадо-Покровськ Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-10. Козацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-11. Бериславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-12. Старошведський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старошведське Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-13. Тягинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-24. Виконавчий комітет Сивашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Сивашівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-28. Каланчацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-29. Скадовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-30. Чалбаський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чалбаси Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-31. Каховський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Опис 5

ФОНД № р-32. Маячківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-34. Великокопанівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-35. Олешківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-36. Чаплинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-37. Херсонський повітовий революційний комітет

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-38. Дніпровський повітовий військово-революційний комітет, м. Олешки

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-39. Бериславський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД № Р-41. Козацький волосний революційний комітет, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-42. Тягинський волосний революційний комітет, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-43. Іщенський хутірський революційний комітет, Іщенські хутори Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-50. Птахівський сільський революційний комітет, с. Птахівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-52. Станіславський волосний революційний комітет, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-53. Скадовський волосний військово-революційний комітет, м. Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-55. Каховський волосний революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-56. Каховський сільський революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-58. Любимо-Павлівський сільський революційний комітет, с. Любимо-Павлівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-60. Музиківський волосний революційний комітет, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-64. Білозерський волосний революційний комітет, с. Білозерка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-66. Михайлівський сільський революційний комітет, с. Михайлівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-68. Бургунський сільський революційний комітет, с. Бургунка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-69. Каховський міський військово-революційний комітет, м. Каховка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-70. Британський сільський революційний комітет, с. Британи Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-71. Любимівський сільський революційний комітет, с. Любимівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-72. Новомаячківський волосний революційний комітет, с. Нова Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-73. Дмитрівський сільський революційний комітет, с. Дмитрівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-75. Наталівський сільський революційний комітет, с. Наталівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-78. Новокостогризівський сільський революційний комітет, с. Новокостогризівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-79. Чорнодолинський сільський революційний комітет, с. Чорна Долина Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-80. Херсонський повітовий комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-81. Херсонська окружна комісія незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-82. Херсонський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-83. Музиківський волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-85. Микільський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-86. Станіславський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД № Р-87. Білозерський волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-95. Горностаївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-96. Заводівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-97. Костянтинівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-98. Маріїнський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-99. Ольгинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-101. Горностаївський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-103. Скадовський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-105. Каргинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-106. Новомиколаївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-107. Птахівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-108. Краснянський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-109. Новоолексіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-110. Новософіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-111. Тарасівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-112. Михайлівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-114. Каховський міський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-117. Великокаховський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-118. Каховський районний комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-119. Британський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-120. Малокаховський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-122. Новомаячківський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-123. Чорнянський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-124. Софіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-125. Наталівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-126. Дмитрівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-139. Ольгівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-140. Великоолександрівський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-141. Козацький волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-142. Бериславський районний комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-143. Тягинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-144. Новотягинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-145. Бургунський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-146. Одрадокам’янський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-149. Старошведський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-150. Костирський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-151. Кочубеївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-152. Пригір’ївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-154. Наталинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-155. Високопільський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-157. Орловський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-158. Дніпровський повітовий комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-159. Каховський районний комітет взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-165. Пригір’ївська сільська каса взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-168. Олешківська районна каса взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-169. Виконавчий комітет Херсонської районної ради депутатів трудящих

Передмова

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-170. Виконавчий комітет Токарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Токарівка Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-171. Виконавчий комітет Станіславської сільської ради депутатів трудящих, с. Станіслав Білозерського району

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-172. Виконавчий комітет Музиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Музиківка Білозерського району

Опис 1

Опис 3

ФОНД № Р-173. Виконавчий комітет Микільської сільської ради депутатів трудящих, с. Микільське Білозерського району

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-174. Виконавчий комітет Роксандрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Роксандрівка Херсонського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-175. Виконавчий комітет Широкобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Широка Балка Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-176. Виконавчий комітет Кізомиської сільської ради депутатів трудящих, с. Кізомис Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-177. Виконавчий комітет Проценківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Проценкове Херсонського округу

Опис 1

ФОНД № Р-178. Виконавчий комітет Рожнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рожнівка Херсонського району

Опис 1

ФОНД № Р-179. Виконавчий комітет Антонівської селищної ради депутатів трудящих, смт Антонівка Дніпровського району м. Херсон

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-180. Виконавчий комітет Киселівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 3

ФОНД № Р-181. Радянське господарство (радгосп) «Радянська земля» Білозерського тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-186. Виконавчий комітет Рибальченської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-187. Виконавчий комітет Гладківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-188. Виконавчий комітет Кардашинської (Старокардашинської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-189. Виконавчий комітет Геройської сільської ради депутатів трудящих, с. Геройське (до 1964 р. Прогнойське)

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-190. Виконавчий комітет Новозбур’ївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-192. Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-193. Виконавчий комітет Малокопанівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

ФОНД № Р-194. Виконавчий комітет Долматівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-198. Виконавчий комітет Горностаївської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-199. Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-200. Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-201. Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-202. Виконавчий комітет Новоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-203. Виконавчий комітет Заводівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-207. Виконавчий комітет Маринської сільської ради депутатів трудящих

Описи 1, 2

ФОНД № Р-208. Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-210. Виконавчий комітет Князе-Григорівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-211. Скадовський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-212. Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-214. Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-215. Виконавчий комітет Добропільської (до 1958 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-216. Виконавчий комітет Приморської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-217. Виконавчий комітет Кларівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-218. Виконавчий комітет Краснянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-219. Виконавчий комітет Новоолексіївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-220. Виконавчий комітет Каховської міської ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 5

ФОНД № Р-221. Виконавчий комітет Каховської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 4

Опис 8

Опис 9

Опис 10

ФОНД № Р-223. Виконавчий комітет Малокаховської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД № Р-224. Виконавчий комітет Наталівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-225. Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-226. Виконавчий комітет Великокаховської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-227. Виконавчий комітет Любимівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-228. Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-229. Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-230. Виконавчий комітет Василівської (до 1957 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-231. Виконавчий комітет Любимо-Павлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-232. Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-233. Виконавчий комітет Дніпрянської селищної (до 1946 р. – Британської сільської) ради депутатів трудящих, смт Дніпряни (до 1946 р. – с. Британи)

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-234. Каховський волосний відділ робітничо-селянської інспекції

Опис 1

ФОНД № Р-235. Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-237. Каховське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № Р-238. Каховський волосний комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД № Р-239. Каховський міський комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД № Р-240. Виконавчий комітет Іванівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-241. Виконавчий комітет Української сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Українка Качкарівського району

Опис 1

ФОНД № Р-296. Виконавчий комітет Великоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-297. Виконавчий комітет Великоолександрівської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 6

Опис 7

ФОНД № Р-298. Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-299. Виконавчий комітет Блакитнянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-300. Виконавчий комітет Давидово-Брідської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-301. Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-302. Виконавчий комітет Кам’янської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-303. Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-304. Виконавчий комітет Малоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-305. Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-306. Виконавчий комітет Бериславської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

ФОНД № Р-307. Виконавчий комітет Бериславської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-308. Виконавчий комітет Бургунської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-309. Виконавчий комітет Червонокостомарівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-310. Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-311 Виконавчий комітет Старошведської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-312 Виконавчий комітет Козацької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-313 Виконавчий комітет Новотягинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД №Р-314 Виконавчий комітет Тягинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-316 Виконавчий комітет Одрадокам’янської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-317 Виконавчий комітет Дрімайлівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-318 Виконавчий комітет Старофеїнської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-319 Бериславська районна комісія допомоги дітям при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-320 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-321 Тягинська сільська управа

Опис 1

ФОНД  №Р-322 Бериславський волосний продовольчий комітет Херсонського повітового продовольчого комітету

Опис 1

ФОНД №Р-324 Бериславський волосний комітет допомоги голодуючим Херсонського повітового комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-325 Виконавчий комітет Чаплинської районної ради народних депутатів

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-326 Виконавчий комітет Чаплинської селищної ради депутатів трудящих

Опис 2

ФОНД №Р-327 Виконавчий комітет Червонополянської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-331 Виконавчий комітет Хорлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-332 Виконавчий комітет Новокиївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-333 Виконавчий комітет Каланчацької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-334 Виконавчий комітет Чорнодолинської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-335 Виконавчий комітет Високопільської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 3

ФОНД №Р-336 Виконавчий комітет Високопільської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-337 Виконавчий комітет Пригір’ївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-338 Виконавчий комітет Озерівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-339 Виконавчий комітет Заградівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-340 Виконавчий комітет Наталинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-341 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-342 Виконавчий комітет Миролюбівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-347 Виконавчий комітет Бобровокутської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-350. Виконавчий комітет Цюрупинської міської ради народних депутатів, м. Цюрупинськ (Олешки)

Опис 1

ФОНД № Р-351. Виконавчий комітет Підстепненської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-352. Виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-353. Виконавчий комітет Козаче-Лагерської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-354. Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-355. Виконавчий комітет Костогризівської сільської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-356. Виконвчий комітет Новокостогризівської сільської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-362. Відділ охорони здоров’я Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № Р-364. Земельний відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-372. Херсонський річковий порт Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового флоту

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 7

Опис 8

ФОНД № Р-375. Херсонський губернський земельний відділ

Опис 1

ФОНД № Р-378. Олешківське лісництво

Опис 1

ФОНД № Р-400 Дніпровська спілка виноградарських, садівницьких, городницьких і бджільницьких кооперативів і колективів (Дніпроплодовинспілка)

Опис 1

ФОНД № Р-401 Херсонська міжрайонна станція Всесоюзного об’єднання по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства

Опис 1

ФОНД № Р-402 Комісія по боротьбі з наслідками голоду Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2 

ФОНД № Р-403 Херсонська контора Всесоюзного акціонерного товариства з експорту хлібних продуктів («Експортхліб»)

Опис 1, 2, 3

ФОНД № Р-404 Херсонське відділення Всеукраїнської контори акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами («Хлібопродукт»)

Опис 1

ФОНД № Р-405 Херсонська товарна біржа Херсонського окружного відділу торгівлі, м. Херсон Херсонського округу УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-406 Херсонська районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-407 Управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції управління Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-408 Херсонське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Миколаївського губернського управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1,  2

ФОНД Р-409 Херсонське окружне управління робітничо-селянської міліції і карного розшуку Головного управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку

Опис 1

ФОНД №Р-410 Херсонська окружна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-411 Херсонський уповноважений Одеської губернської ради народного господарства

Опис 1

ФОНД №Р-413 Відділ народної освіти Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-414 Відділ народної освіти Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1 

ФОНД №Р-415 Херсонська контора Всесоюзного об’єднання з експорту лісових матеріалів «Експортліс»

Опис 1 

ФОНД №Р-416 Херсонське лісництво Херсонського окружного земельного відділу

Опис 1 

ФОНД №Р-417 Херсонська міська спілка житлово-кооперативних товариств (житлоспілка)

Опис 1 

ФОНД №Р-418 Колективи безробітних Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям (ОАФ)

Опис 1 

ФОНД №Р-419 Інспекція праці Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1, 2, 3

Опис 2 с

ФОНД №Р-420 Управління підготовки робочої сили Херсонської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1, 2, 3, 4

ФОНД №Р-421 Херсонський міжрайонний пункт Всеукраїнської контори Всесоюзного державного об’єднання радянських скотарських господарств «Скотар»

Опис 1

ФОНД №Р-422 Херсонське міське правління товариства «Друзі дітей»

Опис 1

ФОНД №Р-423 Млинарське бюро в м. Херсоні, відділення Одеського губернського продовольчого комітету

Опис 1

ФОНД №Р-424 Херсонське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД №Р-425 Херсонське відділення Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД №Р-426 Херсонське агентство Одеського губернського товариства сільськогосподарського кредиту «Сільгоспбанк»

Опис 1

ФОНД № Р-428 Херсонський морський торговий порт Головного управління Чорноморського морського пароплавства

Опис 1-3

ФОНД №Р-429 Херсонська комісія по боротьбі з трудовим дезертирством при комісарі Херсонського порту

Опис 1

ФОНД №Р-430 Херсонський окружний відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС)

Опис 1

ФОНД №Р-431 Херсонська районна колгоспно-будівельна дільниця (райколгоспбуд) Одеської обласної контори по будівництву в колгоспах

Опис 1

ФОНД №Р-433 Управління Уповноваженого Всеукраїнської кооперативної спілки технічних культур і бавовництва («Укррадгоспбавовна») в м. Херсоні

Опис 1

ФОНД №Р-435 Статистичне бюро Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-436 Планова комісія Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-437 Відділ охорони здоров’я Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-438 Відділ охорони здоров’я Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1-2

ФОНД №Р-439 Фінансовий відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-440 Фінансовий відділ Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-441 Херсонська окружна скотарська спілка колективних господарств «Скотарколгоспспілка» Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської кооперації «Добробут»

Опис 1

ФОНД №Р-442 Земельний відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-443 Земельний відділ виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1 

ФОНД №Р-445  Адміністративний відділ Херсонського окружного виконавчого комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-446 Адміністративний відділ Херсонського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-447 Херсонський склад Всеукраїнського об’єднання заготівлі, переробки, збуту птахопродуктів («Укрптахопродукт»)

Опис 1

ФОНД №Р-448 Відділ місцевої промисловості Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1-2

ФОНД №Р-449 Херсонський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого комітету

Опис 1-2, 4

ФОНД №Р-450 Херсонський окружний продовольчий комітет Наркомату продовольства УСРР

Опис 1

ФОНД № Р-451. Херсонський тракторний пункт

Опис 1

ФОНД № Р-452. Херсонська філія Всеукраїнського кооперативного банку “Українбанк”

Опис 1

ФОНД № Р-453. Бавовницький сектор Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів («Укрколгоспцентр»)

Опис 1

ФОНД № Р-454. Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства допомоги пролетарському студентству

Опис 1

ФОНД № Р-455. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-456. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської повітової ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-457. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-458. Відділ соціального забезпечення Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1 

ФОНД № Р-459. Інспектура соціального забезпечення Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1-2

ФОНД № Р-460. Херсонська митниця

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-461. Станіславське відділення корабельної контори Херсонської митниці

Опис 1

ФОНД № Р-462. Джарилгацька портова митниця управління Українського митного округу

Опис 1

ФОНД № Р-464. Хорлівський митний пост управління Українського митного округу

Опис 1

Опис 2-3

ФОНД №Р-466 Херсонська окружна комісія у справах українізації при окружному відділі народної освіти

Опис 1

ФОНД №Р-468 Херсонські фармацевтичні курси Наркомату освіти УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-469 Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської Міністерства освіти УРСР

Опис 1

ФОНД № Р-471. Херсонський ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський інститут ім. О.Д.Цюрупи Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського господарства СРСР

Опис 1

Опис 3

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-473. Олешківська трикласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № Р-475 Херсонська торгово-промислова школа Наркомату освіти УСРР

Опис 1

ФОНД № Р-476. Херсонська радянська партійна школа

Опис 1

ФОНД № Р-477. Херсонські чотиримісячні педагогічні курси при Херсонському педагогічному інституті

Опис 1

ФОНД № Р-479. Херсонський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового комісаріату

Опис 1 

ФОНД № Р-480. Херсонський окружний військовий комісаріат Одеського губернського військового комісаріату

Опис 1

ФОНД № Р-483. Херсонське окружне правління Товариства друзів хімічної оборони і хімічної промисловості СРСР («Доброхім»)

Опис 1

ФОНД № Р-484. Херсонська окружна рада фізичної культури Всеукраїнської ради фізичної культури

Опис 1

ФОНД № Р-485. Правління Херсонської окружної ради товариства «Друзі дітей»

Опис 1

ФОНД № Р-486. Херсонське окружне правління Всеукраїнського товариства допомоги ліквідації неписьменності і малописьменності ім. Леніна «Геть неписьменність»

Опис 1

ФОНД №Р-487 Херсонський окружний комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД Р-488 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства землеустрою трудящих євреїв (ТЗЄТ)

Опис 1

ФОНД № Р-489. Херсонський окружний відділ Товариства авіації, хімії та повітроплавання України (“Аерохім”)

Опис 1

ФОНД №Р-490 Херсонська окружна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ)

Опис 1

ФОНД №Р-491 Херсонський лісопильний завод Українського лісопромислового товариства на паях («Укрліс»)

Опис 1

ФОНД № Р-493. Управління об’єднанням Херсонської промисловості (Херсонський промкомбінат)

Опис 1

ФОНД №Р-495 Державні млини Херсонського округу УСРР (ОАФ)

Опис 1

ФОНД №Р-498 Правління Херсонського багатокрамничного робітничого кооперативу

Опис 3

ФОНД №Р-499 Херсонське відділення Всеукраїнського державного акціонерного товариства торгівлі (ВАКОТ)

Опис 1

ФОНД №Р-500 Херсонський філіал Державного видавництва України

Опис 2

ФОНД №Р-501 Херсонський міський харчоторг Міністерства торгівлі УРСР

Опис 1

ФОНД №Р-503 Магазин № 124 Херсонського філіалу Всеукраїнської контори текстильної торгівлі («Укртекстильторг»)

Опис 1

ФОНД №Р-504 Виробничо-комерційна фірма громадського харчування «Сигма»

Опис 1

ФОНД №Р-506 Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької районної спілки споживчих товариств («Дніпробуг»)

Опис 1

ФОНД №Р-509 Херсонська окружна спілка кустарно-промислових і кредитних кооперативів (окрпромкредитспілка)

Опис 1

ФОНД № Р-526. Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з виготовлення і ремонту меблів “Механізований мебляр”

Опис 1

ФОНД №Р-573 Нововоронцовська поштово-телеграфна контора Херсонського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

Фонд №Р-578 Високопільська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-579 Старошведське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-580 Давидово-Брідське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-584 Новонаталівське поштове агентство управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-585 Чаплинська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-586 Каргинський поштовий допоміжний пункт Скадовської поштово-телеграфної контори Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-587 Михайлівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-589 Чалбаське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-591 Козаче-Лагерське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-592 Олешківська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-593 Малокопанівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-594 Рибальченське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1 

ФОНД №Р-595 Чулаківське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-596 Новомаячківська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1-2

ФОНД №Р-597 Заводівський допоміжний поштовий пункт Горностаївського поштово-телеграфного відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-598 Першокостянтинівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-599 Горностаївське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

Фонд №Р-600 Тащанак-Дмитрівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-601 Чорноморське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-602 Тугарське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-605 Григоріє-Бізюково-Монастирське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1 

ФОНД №Р-606 Бурачково-Іванівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-607 Херсонська повітова рада професійних спілок (повітпрофрада)

Опис 1

ФОНД №Р-608 Херсонська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада)

Опис 1-2

ФОНД №Р-609 Виконавчий комітет службовців Херсонської поштово-телеграфної контори

Опис 1

ФОНД №Р-610 Херсонське повітове відділення профспілки працівників народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-611 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-612 Херсонський окружний комітет профспілки працівників комунального господарства

Опис 1

ФОНД №Р-613 Херсонське повітове відділення профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-614 Херсонське окружне відділення профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-615 Херсонський повітовий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»)

Опис 1

ФОНД №Р-616 Херсонський окружний комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»)

Опис 1

ФОНД №Р-617 Херсонське повітове відділення профспілки робітників і службовців харчової промисловості («Харчосмак»)

Опис 1

ФОНД №Р-618 Херсонський окружний комітет профспілки робітників і службовців харчової промисловості («Харчосмак»)

Опис 1

ФОНД №Р-619 Херсонське повітове відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»)

Опис 1

ФОНД №Р-620 Херсонське окружне відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-621 Херсонський повітовий комітет профспілки робітників землі і лісу («Земліс»)

Опис 1 

ФОНД №Р-622 Херсонське окружне відділення профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР)

Опис 1

ФОНД №Р-623 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного харчування («Нархарч»)

Опис 1

ФОНД №Р-624 Херсонське повітове відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-625 Херсонське окружне відділення профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-626 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при Херсонському міському управлінні радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-628 Херсонське окружне відділення профспілки працівників мистецтва

Опис 1

ФОНД №Р-629 Херсонський підрайонний комітет профспілки робітників-металістів («Металіст»)

Опис 1-2

ФОНД №Р-630 Херсонське повітове відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-631 Херсонське окружне відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-632 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській професійно-технічній школі

Опис 1

ФОНД №Р-633 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Будинку робітничих підлітків (БРП) № 1

Опис 1

ФОНД №Р-634 Місцевий комітет № 6 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській професійно-технічній школі

Опис 1

ФОНД №Р-635 Місцевий комітет № 12 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському окружному відділі народної освіти

Опис 1 

ФОНД №Р-636 Місцевий комітет профспілки працівників комунального господарства при Херсонському окружному відділі комунального господарства

Опис 1

ФОНД №Р-637 Груповий комітет № 1 профспілки будівельних робітників («Будівельник») при Херсонській державній будівельній конторі

Опис 1

ФОНД №Р-638 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран») при Херсонській конторі «Експортхліб»

Опис 1

ФОНД №Р-640 Робітничий комітет профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР) при Херсонському лісництві

Опис 1

ФОНД №Р-641 Місцевий комітет № 3 профспілки фінансових працівників («Фінпрацівник») при Херсонському окружному фінансовому відділі

Опис 1

ФОНД №Р-642 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонській кредитспілці

Опис 1

ФОНД № Р-643. Заводський комітет профспілки робітників-металістів “Металіст”

Опис 1

ФОНД № Р-644. Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонському окружному виконавчому комітеті

Опис 1

ФОНД №Р-646 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонській електростанції

Опис 1

ФОНД №Р-654 Бериславська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1

ФОНД № Р-656. Бериславський районний комітет профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД № Р-657. Бериславський волосний відділ профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-658 Високопільська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1 

ФОНД №Р-659 Високопільський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-660 Качкарівська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1

ФОНД №Р-661 Качкарівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-666 Станіславський містечковий секретаріат профспілок

Опис 1 

ФОНД №Р-667 Великоолександрівський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1 

ФОНД №Р-668 Дніпровське повітове бюро профспілок (повітпрофбюро)

Опис 1

ФОНД №Р-669 Олешківська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1

ФОНД №Р-670 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-673 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-674 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників мистецтва

Опис 1

ФОНД №Р-675 Олешківський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-679 Каховський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-680 Каховське районне відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис

ФОНД №Р-682 Скадовський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1

ФОНД №Р-683 Скадовський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-685 Скадовський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-686 Скадовський районний комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-687 Скадовський районний комітет профспілки радянських і торговельних службовців

Опис 1

ФОНД №Р-688 Голопристанський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1

ФОНД №Р-689 Голопристанський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-690 Голопристанський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-692 Чаплинський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-693 Чаплинський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-694 Горностаївський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1

ФОНД №Р-696 Хорлівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-697 Херсонський районний комітет профспілки працівників водного транспорту («Водтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-698 Херсонський відділ профспілки працівників морського, річкового і торговельного флоту

Опис 1

ФОНД №Р-700 Херсонський затонний комітет № 1 профспілки працівників водного транспорту («Водтран») при судноремонтних майстернях № 3 управління Херсонського морського торговельного порту

Опис 1

ФОНД №Р-703 Херсонська революційна рада поштово-телеграфних працівників

Опис 1

ФОНД №Р-704 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському інституті народної освіти

Опис 1

ФОНД №Р-705 Костянтинівський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-706 Херсонський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД № Р-707. Місцевий комітет № 2 профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД №Р-708 Каланчацький волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-713 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпровської повітової ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-717 Цюрупинська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної комісії

Опис 1

ФОНД №Р-720 Цюрупинський районний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-721 Цюрупинський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-731 Виконавчий комітет Херсонської міської ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 5

Опис 6

Опис 7

ФОНД №Р-733 Херсонське окружне архівне управління Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-734 Херсонське міське архівне управління Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-735 Херсонська філія Миколаївського державного історичного архіву

Опис 1

ФОНД №Р-739 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського обласного суду

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД №Р-740 Народний суд 3-ї дільниці Херсонського обласного суду

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-741 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського обласного суду

Опис 1

Опис 2

Опис 4

 

ФОНД №Р-788 Хорлівська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-789 Бериславська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-790 Великоолександрівське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-791 Боброво-Кутське поштово-телеграфне відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-793 Каховська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-794 Каїрське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

 

ФОНД №Р-796 Основське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-800 Збур’ївське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-801 Комісія допомоги дітям Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-802 Комісія допомоги дітям при Херсонській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-803 Херсонське промислово-кооперативне товариство риболовів «Прогрес» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД № Р-804. Херсонське промислово-кооперативне товариство трудових рибалок «Трудрибак»

Опис 1

ФОНД №Р-805 Правління Малогирлянського промислово-кооперативного товариства трудових риболовів «Рибалка» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-806 Білогрудово-Карантинно-Острівське промислово-кооперативне товариство по реалізації рибної продукції «Червоний Прапор»

Опис 1

ФОНД №Р-808 Василівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Біднота» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-809 Качкарівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів «Дніпрориба» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-810 Рибальченське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Перемога» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-812 Збур’ївське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Червоний шлях» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-813 Збур’ївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-815 Бехтерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-816 Виконавчий комітет Голопристанської міської ради народних депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-818 Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-823 Качкарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-825 Нововоронцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-827 Новоархангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-828 Новокам’янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-829. Іщенська хутірська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-830 Микільський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-832 Голопристанський міський революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-833 Пам’ятнянський сільський революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-836 Бехтерський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-838 Старозбур’ївський сільський революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-840 Станіславський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-841 Широкобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-843 Голопристанський районний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-845 Пам’ятнянський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-846 Долматівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-847 Чулаківський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-848 Покровський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-849 Тягинський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-850 Бериславський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-851 Бериславський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД № Р-852. Козацький сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД №Р-853 Романо-Булгаківський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-857 Білозерський волосний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД № Р-858. Широкобалківський сільський комітет взаємодопомоги

Опис 1

ФОНД №Р-859 Музиківський волосний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-860 Кизо-Миський сільський комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-861 Чулаківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-862 Голопристанський районний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-863 Бериславський районний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-865 Бургунський сільський комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД № Р-867. Виконавчий комітет Комишанської (до 1946 р. – Арнаутської) сільської ради депутатів трудящих, с. Комишани (до 1946 р. – Арнаутка)

Опис 1

ФОНД № Р-868. Виконавчий комітет Чорнобаївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-869. Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зеленівка

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-870. Надеждівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-871 Виконавчий комітет Понятівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-873 Виконавчий комітет Правдинської (до 1965 р. – Цареводарівської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-874 Виконавчий комітет Посад-Покровської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-875 Виконавчий комітет Білозерської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-876 Виконавчий комітет Киндійської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-877 Білозерський волосний комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-878 Микільський волосний комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-881 Виконавчий комітет Голопристанської районної ради народних депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-882 Виробничий концерн «Дніпро» Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД №Р-883 Виконавчий комітет Бехтерської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-885 Голопристанська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті

Опис 1

ФОНД №Р-887 Чулаківський сільський комітет допомоги голодуючим Бехтерського волосного комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-889 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1, 2

ФОНД №Р-891 Виконавчий комітет Новобериславської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД Р-894 Бериславське районне податкове бюро

Опис 1

ФОНД №Р-895 Бериславське сільськогосподарське кооперативно-споживче товариство

Опис 1

ФОНД №Р-896 Виконавчий комітет Нововоскресенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-899 Виконавчий комітет Біляївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-902 Виконавчий комітет Фирсівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-903 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №№Р-904 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-905 Виконавчий комітет Новоархангельської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-906 Виконавчий комітет Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-907 Виконавчий комітет Борозенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-908 Виконавчий комітет Золотобалківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-909 Виконавчий комітет Новокаїрської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-910 Виконавчий комітет Нововоронцовської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-911 Виконавчий комітет Леонтіївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-914 Виконавчий комітет Гаврилівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-930. Херсонські курси підготовки будівельних робітників “Будкурси”

Опис 1

ФОНД № Р-931. Однорічні державні курси по підготовці бухгалтерів і друкарок

Опис 1

ФОНД №Р-932 Голопристанське відділення профспілки працівників комунального господарства

Опис 1

ФОНД №Р-938 Великоолександрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-942 Великоолександрівський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-943 Новофедорівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-944 Соловйов Леонід Петрович (1909-1981), краєзнавець, інженер Херсонського морського порту

Опис 1

ФОНД №Р-946 Великоолександрівська районна робітничо-селянська інспекція (РСІ)

Опис 1

ФОНД №Р-947 Великоолександрівська спілка позичково-ощадних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-948 Виконавчий комітет Новокалузької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-950 Херсонська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-951 Дніпровська повітова спілка сільськогосподарських кооперативів (Дніпросільспілка)

Опис 1

ФОНД №Р-952 45-й Стрілецький полк 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-953 Штаб начальника тилу Дніпровського повіту

Опис 1

ФОНД №Р-954 Херсонське кооперативно-кредитне товариство ім. Левицького

Опис 1

ФОНД №Р-955 Херсонське кооперативне товариство «Українська книгарня»

Опис 1

ФОНД № Р-956. Херсонський базисний склад

Опис 1

ФОНД №Р-957 Херсонський базисний склад Українського акціонерного товариства торгівлі сільськогосподарськими машинами та знаряддями «Плугатар»

Опис 1

ФОНД №Р-961 Виконавчий комітет Шкурино-Загорянівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-963 Виконавчий комітет Богородицької сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-968 Голопристанське районне відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД №Р-969 Цюрупинське відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-970. Хорлівське морське агентство

Опис 1

ФОНД №Р-971 Херсонська контора Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібом «Союзхліб»

Опис 1

ФОНД № Р-973. Херсонський порт-елеватор ім. Мікояна

Опис 1

Опис 7

ФОНД №Р-974 Херсонська кондитерська фабрика ім. Войкова об’єднання «Укркондитерпром»

Опис 1-2

ФОНД №Р-975 Херсонська ощадна каса № 71 Всеукраїнського правління ощадними касами «Всеукрощадкаса»

Опис 1

ФОНД №Р-976 Херсонська база (нафтосклад) Одеського обласного управління «Союзнафтозбут»

Опис 1

ФОНД № Р-977. Херсонська транспортна контора

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-978 Херсонське відділення Всесоюзного об’єднання торгівлі з іноземцями в СРСР “Торгзін”

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-979 Торгово-промислова фірма «Красень» Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості

Опис 1

ФОНД №Р-980. Завод карданних валів імені ХХV з’їзду КПРС Всесоюзного виробничого об’єднання по виробництву автомобільних агрегатів і деталей Міністерства автомобільної промисловості СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № Р-981. Херсонський консервний завод ім. 8 Березня Управління харчової промисловості Херсонського Раднаргоспу

Опис 1,3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № Р-983. Херсонське відділення Миколаївської обласної контори “Заготплодоовоч”

Опис 1

ФОНД № Р-984. Херсонський судноремонтний завод ім. В. В. Куйбишева Всесоюзного промислового об’єднання по ремонту флоту

Опис 2

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

ФОНД №Р-985 Херсонська міжрайонна спілка риболовецьких колгоспів (міжрайколгосприбакспілка) Українського державного рибного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-986 Херсонський виробничий рибний комбінат Головного управління рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР («Укрголоврибгосп»)

Опис 1

Опис 3

Опис 5

Опис 6

ФОНД №Р-988 Херсонський міський штаб місцевої протиповітряної оборони (МППО)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-989 Нижньодніпровсько-Бузьке районне управління водного транспорту Південного округу шляхів сполучення

Опис 1-2

ФОНД № Р-990 . Херсонський міжобласний трест по заготівлі і переробці бавовни «Заготбавовнотрест» Міністерства бавовництва УРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

ФОНД №Р-991 Виконавчий комітет Іщенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд №р-992.Виконавчий комітет Зміївської сільської ради депутатів трудящих, с. Зміївка Бериславського району Херсонської області

Опис 2

ФОНД №Р-993 Виконавчий комітет Старосільської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-994. Херсонська окружна спілка сільськогосподарських колективів (Окрколгоспспілка)

Опис 1

ФОНД №Р-955 Херсонське кооперативне товариство «Українська книгарня»

Опис 1

ФОНД №Р-996 Великоолександрівська районна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-997 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-998.Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-999. Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонський консервний комбінат»

Опис 1

Опис 2

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

ФОНД № Р-1000.Промислово-кооперативне товариство «Вільний рибалка» по спільному видобутку і реалізації риби Всеукраїнської кооперативної промислової спілки рибалок

Опис 1

ФОНД № Р-1001. Сільсько-господарська артіль “Красній партизан” Херсонського району Херсонської округи с. Веревчина Балка

Опис 1

ФОНД № Р-1002. Нововоронцовське кооперативне товариство «Батрак» по заготівлі і продажу зернохліба, масла, яєць, вовни, с. Нововоронцовка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-1004. М’ясорадгосп Одеського тресту скотарських радгоспів, ст. Копані Херсонського району Одеської області

Опис 1

ФОНД № Р-1005. Херсонська міська рада професійних спілок (міськпрофрада), м. Херсон Миколаївської області

Опис 1

ФОНД № Р-1006. Херсонський міський комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД ” Р-1007. Качкарівська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 

Опис 1

ФОНД №Р-1008. Херсонський трест зернових радгоспів (зернотрест) Головного управління зернових радгоспів України і Криму

Опис 1

ФОНД № Р-1010. Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Допоміжник селу» по переробці зерна на борошно, крупу Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств (міжрайпромради)

Опис 1

ФОНД № Р-1011. Науково-виробниче об’єднання «Аметист» Державного комітету оборонного промислового машинобудування України

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-1012. Херсонська транспортно-тарова контора Одеської обласної спілки споживчих товариств

Опис 1

ФОНД № Р-1013. Херсонський трест комунального будівництва («Комунбуд») Херсонської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД Р-1014. Херсонське відділення Спілки письменників України

Опис 1

ФОНД № Р-1015.Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «М’ясорибконсерв» по виготовленню м’ясорибних консервів Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств (міжрайпромради)

Опис 1

ФОНД № Р-1016.Херсонська міжрайонна база Миколаївської обласної контори по збуту рибної продукції («Рибзбут»)

Опис 1

ФОНД № Р-1018.Петрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Петрівське Високопільського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1019.Херсонський філіал Всеукраїнської інвентаризаційної контори («Вукінвентар»)

Опис 1

ФОНД № Р-1020. Відділ внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-1021. Херсонський інститут фізичних методів лікування Одеського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД № Р-1022. Уповноважений Одеського філіалу Українського державного акціонерного товариства по постачанню промисловості і будівництва («Укрпостач»)

Опис 1

Фонд № Р-1023. Великоолександрівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство

Опис 1

ФОНД № Р-1024. Херсонська санітарно-епідемічна інспекція Херсонського міського відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД № Р-1025. Відділ робітничого постачання (ВРП) Херсонського локомобільного заводу ім. Г.І.Петровського

Опис 1

ФОНД № Р-1026. Херсонське виробниче об’єднання інвалідів комбінату ім. 518 Одеської обласної спілки кооперації інвалідів

Опис 1

ФОНД № Р-1027. Херсонська берегова група Чорноморської контори «Водресткафе»

Опис 1

ФОНД № Р-1028. Херсонська продуктивно-кооперативна артіль по виготовленню і продажу мила, синьки, соди, олійних і емалевих фарб «Маслохімфарба» Одеської хімпромспілки

Опис 1

ФОНД № Р-1029. Херсонська районна спілка сільськогосподарських колективів (райколгоспспілка)

Опис 1

ФОНД № Р-1030.Херсонське відділення бавовнопостачання Українського бавовняного тресту («Укрбавовнотрест»)

Опис 1

ФОНД № Р-1031. Відділ постачання, збуту і торгівлі при Херсонській міській житловій спілці (житлопостачторг)

Опис 1

ФОНД № Р-1032. Херсонська макаронна фабрика Херсонського хлібокомбінату

Опис 1

ФОНД № Р-1033.Херсонський хлібокомбінат Херсонського обласного управління харчової промисловості

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-1034. Херсонська міжрайонна база Одеської обласної спілки споживчих товариств

Опис 1

ФОНД № Р-1035. Херсонський авторемонтний завод Миколаївського обласного відділу місцевої промисловості

Опис 1

ФОНД № Р-1036. Херсонський міжрайонний філіал Одеської обласної контори книготорговельних підприємств («Книгокультторг»)

Опис 1

ФОНД № Р-1037. Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької контори «Воднархарч» Всесоюзного тресту ресторанів і буфетів водного транспорту

Опис 1

Фонд № Р-1038 Херсонська міська кооперативна спілка по виробництву харчових продуктів (міськкоопхарч)

Опис 1

Фонд № Р-1039 Станція юних натуралістів Херсонського обласного відділу народної освіти

Опис 1

Фонд № Р-1040 Херсонська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка)

Опис 1-2

Фонд №Р-1041 Херсонська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації («Укрсількоопцентр»)

Опис 1

Фонд №Р-1043 Херсонський окружний філіал Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї дороги («Автодор»)

Опис 1

Фонд №Р-1044 Херсонська паливна контора при Херсонській міській раді депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1045 Херсонська ремонтно-будівельна контора Херсонського міського відділу комунального господарства

Опис 1

Фонд №Р-1046 Херсонське агентство Державного тресту по заготівлі, переробці і постачанню металевого брухту («Металбрухт»)

Опис 1

Фонд №Р-1047 Херсонська виправно-трудова сільськогосподарська колонія Управління виправно-трудових установ УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1048 Херсонська оптова база Миколаївської обласної радгоспної секції

Опис 1

ФОНД №Р-1049 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського морського порту

Опис 1

ФОНД №Р-1050 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Промкоопхарч»

Опис 1

Фонд №Р-1051 Херсонська база Українського відділення Всесоюзного державного об’єднання по збуту лісопродукції («Союзлісозбут»)

Опис 1

ФОНД №Р-1052 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського районного управління річкового транспорту (РУРТ)

Опис 1

Фонд №Р-1053 Херсонська міська проектно-кошторисна контора при міській раді депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1054 Закритий студентський кооператив (ЗСК) Одеської обласної спілки споживчих товариств

Опис 1

ФОНД №Р-1055 Херсонська міська рада Всеукраїнського добровільного фізкультурного ордена Леніна товариства промислової кооперації «Спартак»

Опис 1

ФОНД № Р-1057 Херсонський утилізаційний завод Всеукраїнського державного об’єднання регулювання ринку сировини («Укрутиль»)

Опис 1

ФОНД №Р-1058 Миколаївська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Восход»

Опис 1

ФОНД №Р-1060 Рождественський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1061 Херсонське відділення монтажно-будівельної контори Державного проектно-монтажнобудівельного тресту вогневої теплотехніки («Союзтеплобуд»)

Опис 1

ФОНД №Р-1062 Херсонський міський вечірній університет культури

Опис 1

ФОНД №Р-1063 Відділ культури виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1064 Херсонський трест громадського харчування (харчотрест) Української спілки споживчих кооперативних організацій

Опис 1

ФОНД №Р-1065 Херсонський філіал Одеського обласного транспортного тресту (облтранстрест)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1066 Херсонсько-Голопристанське курортне управління Українського курортного управління

Опис 1

ФОНД №Р-1067 Херсонська дорожньо-експлуатаційна дільниця Херсонського обласного дорожнього відділу

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1068 Херсонський кущ Київської контори водних ресторанів і буфетів Дніпровського басейну («Дніпробуфет»)

Опис 1

ФОНД №Р-1069 Управління у справах преси та інформації Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1070 Херсонський завод протипожежного устаткування Одеського обласного машинобудівного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-1071 Херсонська державна типографія ім. Леніна видавництва «Наддніпрянська правда»

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1072 Херсонське будівельне управління Державного тресту машинобудівної промисловості («Машинбуд»)

Опис 1

ФОНД №Р-1073 Хорлівський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1074 Управління базарами відділу внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1075 Херсонський державний деревообробний завод ім. Халтуріна

Опис 1

ФОНД №Р-1077 Херсонська міжрайонна колгоспна школа Наркомату землеробства УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1078 Бериславська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної комісії

Опис 1

ФОНД №Р-1079 Новотроїцька районна рада спілки спортивних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-1080 Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД №Р-1081 Херсонське міське товариство допомоги нужденним громадянам «Допомога» Одеського обласного товариства допомоги нужденним громадянам «Допомога»

Опис 1

ФОНД №Р-1082 Орендне підприємство «Херсонський електромашинобудівний завод» Міністерства машинобудування України

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД №Р-1083 Херсонський трест бавовняних, свинарських і вівчарських радгоспів

Опис 1

ФОНД №Р-1084 Качкарівський районний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-1085 Херсонська міжрайонна контора Одеської обласної контори по заготівлі худоби («Заготскот»)

Опис 1

ФОНД №Р-1086 Груповий комітет профспілки працівників підприємств громадського харчування («Громадхарч»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1087 Цюрупинське лісомеліоративне господарство по освоєнню пісків Миколаївського обласного лісоуправління

Опис 1

ФОНД №Р-1088 Цюрупинська міська пожежна команда НКВС УРСР

Опис 1

ФОНД №Р-1089 Херсонська окружна прокуратура Прокуратури УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1090 Прокуратура 102-ї дільниці м. Скадовськ Прокуратури УСРР

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1091 Херсонська міська прокуратура Управління Наркомату юстиції УРСР по Миколаївській області

Опис 1

ФОНД №Р-1092 Окрема робоча дружина при Херсонському повітовому відділі військово-продовольчого постачання

Опис 1

ФОНД №Р-1093 Херсонське окружне виробничо-кооперативне об’єднання інвалідів

Опис 1

ФОНД №Р-1094 Дніпровський повітовий військово-продовольчий магазин при Дніпровському повітовому відділі військово-продовольчого постачання

Опис 1

ФОНД №Р-1095 Відділ військово-продовольчого постачання при Дніпровській повітовій військово-продовольчій комісії

Опис 1

ФОНД №Р-1096 Херсонська губернська контора Всеросійського центру сільськогосподарської кооперації («Центросекція»)

Опис 1

ФОНД №Р-1097 Каховський військово-продовольчий магазин при Дніпровському повітовому відділі військово-продовольчого постачання

Опис 1

ФОНД №Р-1098 Гарнізонна хлібопекарня при Херсонському повітовому відділі військово-продовольчого постачання

Опис 1

ФОНД №Р-1099 Херсонський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1100 Відділ військово-продовольчого постачання при Херсонському повітовому відділі продовольчого постачання

Опис 1

ФОНД №1101 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Ф.Р-1103 Генічеська секція профспілки робітників-металістів («Металіст»)

Опис 1

ФОНД №Р-1105 Генічеське промислово-кредитно-кооперативне товариство по постачанню і збуту виробів кустарів через державні кооперативні організації «Кредит-кустар» Мелітопольської окружної спілки кустарно-промислової кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1106 Генічеське повітове бюро юстиції Запорізького губернського відділу юстиції

Опис 1

ФОНД №Р-1107 Виконавчий комітет Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1108 Великолепетиське відділення Мелітопольської районної сільськогосподарської спілки

Опис 1

ФОНД №Р-1109 Генічеська спілка сільськогосподарських кооперативів (райсільгоспспілка) Катеринославського губернського кооперативного комітету

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1111 Генічеське повітове статистичне бюро Запорізького губернського статистичного бюро

Опис 1

ФОНД №Р-1113 Генічеський філіал Всеукраїнської кооперативної книготорговельної і видавничої спілки («Книгоспілка»)

Опис 1

ФОНД №Р-1114 Малолепетиське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської окружної спілки сільськогосподарських кооперативів

Опис 1

ФОНД №Р-1116 Великолепетиський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-1117 Земельне управління Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1118 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарської зернової кооперації (райкоопзерно) Мелітопольської окружної зернової спілки сільськогосподарських колективів

Опис 1

ФОНД №Р-1119 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Генічеській районній спілці сільськогосподарських кооперативів

Опис 1

ФОНД №Р-1120 Генічеське комісіонерство Катеринославського товариства сільськогосподарського кредиту «Сільбанк»

Опис 1

ФОНД №Р-1121 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарських і спеціалізованих колективів (райколгоспспілка)

Опис 1

ФОНД №Р-1122 Великолепетиська промислово-кооперативна артіль по виробленню хлібобулочних і кондитерських виробів «Харчопродукт» Херсонського окружного кооперативного комітету

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1123 Відділ народної освіти Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1124 Виконавчий комітет Генічеської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1125 Рубанівське кущове об’єднання колгоспів «Маяк» Великолепетиської районної спілки сільськогосподарських колективів

Опис 1

ФОНД №Р-1126 Новотроїцький районний комітет профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівлі

Опис 1

ФОНД №Р-1127 Новотроїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1128 Генічеська районна судово-земельна комісія Мелітопольської окружної судово-земельної комісії

Опис 1

ФОНД №Р-1129 Генічеська загальноміська страхова каса

Опис 1

ФОНД №Р-1130 Народний суд 20-ї дільниці Мелітопольського судового округу

Опис 1

ФОНД №Р-1131 Народний суд 21-ї дільниці Мелітопольського судового округу

Опис 1

ФОНД №Р-1132 Народний суд 13-ї дільниці Мелітопольського судового округу

Опис 1

ФОНД №Р-1133 Відділ охорони здоров’я Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих,селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1134 Новотроїцький районний комітет народного контролю

Опис 1

ФОНД №Р-1140 Херсонський трест промисловості будівельних матеріалів Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1141 Виробничо-кооперативна артіль ім. Ворошилова по заготівлі будівельних матеріалів та сировини Херсонської районної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів

Опис 1

ФОНД №Р-1142 Кооперативно-трудова артіль ім. 1-го Травня по заготівлі очерету Херсонської окружної спілки кустарних, промислових і кредитних кооперативів

Опис 1

Фонд №Р-1143 Херсонська виробнича майстерня Всеукраїнського філіалу Всесоюзного акціонерного товариства машино-тракторних станцій («Трактороцентр»)

Опис 1

ФОНД №Р-1144 Херсонська районна будівельна контора (райсільгоспбуд) Українського тресту сільськогосподарського будівництва («Укрсільгоспбуд»)

Опис 1

ФОНД №Р-1145 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР по Херсонській області

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД №Р-1147 Південноукраїнська державна зональна машинно-випробувальна станція Держкомітету СРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1148 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради УРСР по Херсонській області

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-1149. Земельний відділ Херсонської міської ради депутатів трудящих

Передмова, зміст, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД №Р-1150 Відкрите акціонерне товариство «Херсонські комбайни» Міністерства промислової політики України

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

ФОНД №Р-1153 Пристань Ушкалка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1154 Пристань Козацьке Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1155 Пристань Олешки Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД № Р-1156. Пристань Каховка

Передмова

Опис 1

ФОНД №Р-1157 Пристань Мала Лепетиха Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1158 Пристань Велика Лепетиха Дніпровського річкового пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1159 Пристань Тарасівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1161 Пристань Малі Гирла Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1162 Пристань Берислав Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1163 Пристань Кам’янка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1164 Пристань Львове Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1165 Пристань Британи Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1166 Пристань Херсон Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1167 Пристань Качкарівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1168 Пристань Гола Пристань Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1169 Відділ охорони здоров’я водних шляхів Нижньодніпровсько-Бузького району

Опис 1

ФОНД №Р-1170 Гопкало Іван Олексійович (1894-1984), художник

Опис 1

ФОНД №Р-1171 Великоолександрівський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального страхування

Опис 1

ФОНД №Р-1172 Каховська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1173 Бериславський районний пункт соціального страхування Херсонської окружної страхової контори

Опис 1

ФОНД №Р-1174 Олешківське дільничне агентство Херсонської окружної страхової контори

Опис 1

ФОНД №Р-1175 Голопристанська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори

Опис 1

Опис 2

Ф.Р-1176 Скадовська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори

Опис 1

ФОНД №Р-1177 Курнаков Георгій Васильович (1887-1977), художник 

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1179 Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області

Опис 1

ФОНД №Р-1180 Новоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-1181 Виконавчий комітет Садівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1182 Виконавчий комітет Чорноморської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1183 Краснянський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-1184 Комітет у справах фізкультури і спорту виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-1185. Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомихайлівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1186 Херсонський повітовий комітет при Американській адміністрації допомоги (АРА)

Опис 1

ФОНД №Р-1187 Радянське господарство (радгосп) «Таврійський» Каховського спеціалізованого тресту радгоспів зрошуваного землеробства

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1188 Цокота Павло Єгорович (1927), письменник, журналіст

Опис 1

ФОНД №Р-1189 Виконавчий комітет Верхньосірогозької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1190 Виконавчий комітет Новотроїцької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД №Р-1191 Виконавчий комітет Скадовської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД №Р-1193 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Херсонського району Херсонської області (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1194 Новокаїрський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-1195 Український сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Українка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1196 Статистичне бюро Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1197 Херсонське обласне дочірнє підприємство «Херсонтурист» Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур»

Опис 1

ФОНД №Р-1198 Херсонське обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва

Опис 1

ФОНД №Р-1202 Херсонське обласне управління легкої промисловості (обллегпром) Міністерства легкої промисловості УРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1203 Херсонський обласний комітет профспілки працівників дошкільних установ і дитбудинків

Опис 1

ФОНД №Р-1204 Виконавчий комітет Лупарівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1205 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1206 Юхимівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-1207 Відділ внутрішньої торгівлі Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1208 Херсонське управління підготовки та постачання робочої сили Наркомату праці УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1209 Херсонський державний шкіряний завод № 6 Одеського шкіртресту

Опис 1

ФОНД №Р-1210 Херсонський універсальний магазин Українського відділення Всесоюзного державного об’єднання з постачання та збуту шкіри («Союзшкірпостачзбут»)

Опис 1

ФОНД №Р-1211 Балтазарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1212 Рада Дніпровського повітового земельного комітету, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1213 Сільськогосподарський технікум захисту рослин «Комунар» Наркомату освіти УСРР, с. Юрицине Генічеського району УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1214 Виборчі комісії по виборах до місцевих рад депутатів трудящих по Херсонській області (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 5

Опис 6

Опис 7

ФОНД №Р-1215 Балабай Олександр Петрович (1912-1988), учасник партизанського руху, партійний працівник, краєзнавець

Опис 1

ФОНД №Р-1218 Високопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1, 2

ФОНД №Р-1220 Цюрупинська районна малярійна станція Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД № Р-1222. Станіславське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1223 Редакція газети «Червона Зірка» Одеського обкому КП(б) України і Херсонського міськкому КП(б) України

Опис 1

ФОНД №Р-1225 Херсонська телефонна мережа управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-1226 Народний суд 30-ї дільниці Херсонського судового округу

опис 1

ФОНД №Р-1227 Відділ зв’язку Херсонського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1229 Скадовське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1230 Голопристанське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1231 Горностаївське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1232 Фінансовий відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1233 Фортуси 

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1234 Херсонський обласний комітет профспілки працівників лісової, паперової і деревообробної промисловості

Опис 1

ФОНД №Р-1235 Херсонський обласний комітет профспілки працівників електростанцій та електротехнічної промисловості

Опис 1

ФОНД №Р-1236 Лисогоров Сергій Дмитрович (1903-1994), вчений-аграрій, почесний громадянин м. Херсон

Опис 1

ФОНД №Р-1238 Малолепетиський волосний комітет самооборони, с. Мала Лепетиха Мелітопольського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1239 Великолепетиський районний комітет профспілки працівників політпросвітніх установ

Опис 1

ФОНД №Р-1240 Архангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1241 Херсонська збутова база Всеукраїнського об’єднання по заготівлі плодів і овочів («Укрзаготплодоовоч»)

Опис 1

ФОНД №Р-1242 Цюрупинська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»)

Опис 1

ФОНД №Р-1243 Великолепетиська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»)

Опис 1

ФОНД №Р-1244 Голопристанська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»)

Опис 1

ФОНД №Р-1245 Херсонський магазин з роздрібної торгівлі плодоовочами Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»)

Опис 1

ФОНД №Р-1246 Автобаза Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»)

Опис 1

ФОНД №Р-1248 Херсонська окружна контора Всеукраїнського об’єднання по заготівлі плодів і овочів («Укрзаготплодоовоч»)

Опис 1

ФЩРД №Р-1249 Херсонський плодоовочевий комбінат Всеукраїнського об’єднання по заготівлі плодів і овочів («Укрзаготплодоовоч»)

Опис 1

ФОНД №Р-1250 Херсонська обласна контора по заготівлі м’ясо-молочних продуктів «М’ясомолзбут» Українського тресту по заготівлі м’ясо-молочних продуктів

Опис 1

ФОНД №Р-1251 Херсонська філія Одеської обласної бази Всеукраїнського галузевого об’єднання оптовороздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами (Вукоопкнига) при Всеукраїнській спiлцi
споживчих кооперативних організацій

Опис 1

ФОНД №Р-1252 Херсонське відділення Миколаївського обласного автотранспортного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-1253 Херсонський комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям та їх сім’ям

Опис 1

ФОНД №Р-1254 ерсонський міжрайонний філіал «Укркнигоцентру»

Опис 1

ФОНД №Р-1255 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Г. І. Петровського

Опис 1

ФОНД №Р-1256 Херсонська філія Українського об’єднання книжкової торгівлі («Укркниготорг») і Одеського обласного філіалу «Укркниготоргу»

Опис 1

ФОНД №Р-1257 Херсонська філія Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї дороги («Укравтодор»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1258 Місцевий комітет профспілки працівників рибної промисловості при Херсонській міжрайонній спілці риболовецької споживчої кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1259 Голопристанська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації (рибробкооп)

Опис 1

ФОНД №Р-1260 Великолепетиська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації («Укрсількоопцентр»)

Опис 1

ФОНД №Р-1261 Генічеське товариство взаємного кредиту Мелітопольського окружного товариства взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД №Р-1262 Херсонський груповий комітет профспілки працівників м’ясожирконсервної і олійної промисловості

Опис 1

ФОНД № Р-1263 Херсонська збутова база Одеської обласної контори Головного управління консервної промисловості СРСР (Головконсерв)

Опис 1

ФОНД №Р-1264 Херсонська повітова рада народних суддів

Опис 1

ФОНД №Р-1265 Херсонський комунальний трест по заготівлі будівельних матеріалів Херсонського міського відділу комунального господарства

Опис 1

ФОНД № Р-1266 Херсонська окружна комісія по боротьбі з наслідками голоду (окрнаслідгол) при Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1267 Заводський комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при Херсонському електрозаводі

Опис 1

ФОНД №Р-1268 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) при Херсонському електрозаводі

Опис 1

Ф.Р-1269 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський целюлозно-паперовий комбінат»

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1270 Місцевий комітет профспілки робітників земельних органів при Херсонському міському земельному відділі

Опис 1

ФОНД №Р-1271 Каховська дорожньо-експлуатаційна дільниця № 612 Херсонського обласного управління по будівництву і експлуатації автомобільних і шосейних доріг

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1272 Місцевий комітет профспілки працівників державної торгівлі при Херсонській міжрайонній промислово-кооперативній спілці

Опис 1

ФОНД №Р-1273 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної контори «Сільгосппостачання»

Опис 1

ФОНД №Р-1275 Група старшого контролера Міністерства державного контролю СРСР по контролю за прийманням та збереженням бавовни по Українській РСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД №Р-1276 Херсонська районна контора Чорноморського тресту торгівлі і громадського харчування на водному транспорті (райводторгхарч)

Опис 1

ФОНД №Р-1277 Херсонська районна інспектура державного бракеражу будівельних матеріалів мінерального походження «Держбудбракераж» Центральної Української контори «Держбудбракераж»

Опис 1

ФОНД №Р-1278 Херсонська обласна дитяча лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД №.Р-1279 Херсонське обласне товариство охорони природи

Опис 1

ФОНД №Р-1281 Херсонський міський район Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1282 Херсонська промислово-кооперативна артіль «Кооперативний бляхар»

Опис 1

ФОНД №Р-1283 Херсонський філіал Дніпровсько-Бузької контори ресторанів і буфетів Херсонського відділення «Водресторан»

Опис 1

ФОНД №Р-1284 Арнаутська сільськогосподарська артіль ім. “Комінтерну”

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1285 Херсонський дільничний рибний промисел Українського Чорноморського державного рибного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-1286 Херсонське районне транспортне споживче товариство водників (водТСТ)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1287 Відділ робітничого постачання (ВРП) управління Херсонського морського торговельного порту

Опис 1

ФОНД №Р-1288 Херсонське відділення відділу робітничого постачання (ВРП) Дніпровського управління річкового пароплавства

Опис 1

ФОНД №Р-1289 Радгосп-технікум «Скадовський № 90» Скадовського районного виробничого управління меліорації і водного господарства

Опис 1

Ф.Р-1290 Фінансовий відділ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД №Р-1291 Відділ народної освіти виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1292 Дніпровська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-1293 Колгосп “Наддніапрянській хлібороб” Тягінської сільради

Опис 1

ФОНД № Р-1295 Дніпровський повітовий уповноважений державних земель і майна при Одеському губернському земельному управлінні

Опис 1

ФОНД №Р-1296 Цюрупинська районна санітарна станція

Опис 1

ФОНД №Р-1297 Хорлівська міська робітничо-селянська інспекція (РСІ), порт Хорли

Опис 1

ФОНД №Р-1298 Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1300 Чаплинське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1301 Каховське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1302 Качкарівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1303 Великоолександрівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1304 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОДН №Р-1305 Краснянське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1306 Херсонська трудова артіль по виготовленню і ремонту металевих виробів «Ліс і метал» Херсонської окружної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів

Опис 1

ФОНД №Р-1308 Херсонське окружне лісове управління (ОЛУ) Всеукраїнського Центрального управління лісами

Опис 1

ФОНД № Р-1310. Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД №Р-1311 Українська дослідна станція каракулівництва Головного управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1312 Заводський комітет профспілки робітників машинобудування при Херсонському комбайновому заводі ім. Г. І. Петровського

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1313 Дніпровська повітова сільськогосподарська секція Одеської губернської сільськогосподарської секції

Опис 1

ФОНД №Р-1314 Херсонська повітова комісія по боротьбі з наслідками голоду Одеського губернського комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-1315 Юридичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1316 Херсонське морехідне училище Міністерства рибного господарства СРСР

Опис 4

Фонд №Р-1318 Херсонське відділення Українського товариства дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами

Опис 1

Опис 2

Ф.Р-1319 Херсонська губернська комісія по боротьбі з дезертирством Херсонського губернського військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-1321 6-й особливого призначення Херсонський окремий батальйон

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-1322 Херсонська обласна карантинна інспекція Української карантинної інспекції

Опис 1

Фонд №Р-1323 Управління культури виконкому Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд №Р-1325 Лічильні комісії по виборах в народні суди по Херсонській області

Опис 1

Фонд №Р-1326 Херсонське відділення тресту «Укрплодолісорозсадник»

Опис 1

Фонд №Р-1328 Херсонське обласне бюро судово-медичної експертизи Херсонського обласного відділу охорони здоров’я

Опис 1

ФОНД №Р-1330 Виконавчий комітет Малолепетиської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-1331 Навчально-виробничий бондарно-шевський комбінат ім. Г. І. Петровського Херсонської дитячої комісії при міській раді

Опис 1

Фонд №Р-1333 Херсонська окружна спілка споживчих кооперативних товариств (окрспоживспілка), м. Херсон УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1335 Видавництво газети «Наддніпрянська правда» – органу Херсонського міськкому КП(б) України, міської ради депутатів і міської ради профспілок

Опис 1

Фонд №Р-1336 Херсонське обласне державне підприємство по заготівлі і збуту насіння овоче-баштанних культур «Сортнасіннєовоч»

Опис 1

Фонд №Р-1337 Херсонська міжрайонна каса взаємного страхування «Промстрахкаса» Всеукраїнської спілки кас взаємного соціального страхування та взаємодопомоги членів промкооперації
(«Вукопромсоюзкас»)

Опис 1

Фонд №Р-1338 Херсонський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Херсонського обласного управління охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками

Опис 1

Фонд №Р-1341 Агент 6-ї Великоолександрівської дільниці Херсонського окружного агентства державного страхування

Опис 1

Фонд №Р-1342 Херсонський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Херсон Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1344 Великолепетиська контрольно-насіннєва лабораторія Запорізького обласного земельного відділу

Опис 1

Фонд №Р-1347 Старший інспектор Головного управління у справах промислової і споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1349 Великоолександрівський районний комітет взаємної допомоги (КВД)

Опис 1

Фонд №Р-1350 Херсонська кооперативна спілка сільськогосподарських товариств і артілей «Сільспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1351 Нововоскресенське сільське товариство взаємної допомоги (КВД), с. Нововоскресенське Качкарівського району Херсонського округу УСРР

Опис 1

Фонд №Р-1352 Спілка кустарно-промислової кооперації Херсонського і Дніпровського повітів «Артільспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1354 Херсонська кооперативна птахівницька спілка «Кооптахспілка»

Опис 1

Фонд №Р-1355 Штаб начальника тилу Херсонської губерні

Опис 1

Фонд №Р-1356 Державна єдина хлібна інспекція управління Херсонського порту

Опис 1

ФОНД №Р-1357 Скадовський заготівельний пункт Одеської районної контори Українського тресту сільськогосподарського млинарства

Опис 1

Фонд №Р-1358 Малоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис1

Фонд №Р-1359 Великолепетиська районна військова нарада, с. Велика Лепетиха Мелітопольського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

Фонд №Р-1360 Відділ праці Скадовської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1361 Відділ соціального забезпечення Скадовського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1362 Місцевий комітет профспілки працівників промислової кооперації при Херсонській транспортній конторі

Опис 1

ФОНД №Р-1364 Херсонський губернський військовий комісаріат

Опис 1

ФОНД №Р-1365 Нововоронцовський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Фонд №Р-1366 Каховський районний комітет допомоги голодуючим Херсонського окружного комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-1367 Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення

Опис 1

Фонд №Р-1368 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного комітету Всесвітнього конгресу прибічників миру по Херсонській області (ОАФ)

Опис 1

Фонд №Р-1387 Херсонське губернське поштово-телеграфне управління Управління уповноваженого Наркомату пошти і телеграфів РРФСР при РНК УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1388 Потьомкінський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-1389 Херсонська окружна будівельна контора (окрбуд) Херсонського окружного комунального відділу

Опис 1

ФОНД №Р-1390 Виконавчий комітет Червоногвардійської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1391 Трифонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1395 Відділ праці Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Фонд № Р-1396 Каланчацький волосний відділ праці Дніпровського повітового відділу праці, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1397 Херсонська районна заготівельна контора «Заготзерно» Одеської обласної заготівельної контори «Заготзерно»

Опис 1

Фонд № Р-1398 Херсонська будівельна дільниця № 22 Українського тресту державного постачання, м. Херсон УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1399 Общинні господарства Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1405 Нововоронцовський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1412 Дільниця по здачі шкіри Нововоронцовської районної контори «Заготскот», с. Любимівка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1413 Общинні господарства Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1414 Общинні господарства Горностаївського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1415 Золотобалківський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Золота Балка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1416 Відділ охорони здоров’я Нововоронцовської районної управи, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1417 Нововоронцовське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1419 Агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику, ст. Рикове Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1422 Общинні господарства Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1431 Опорний пункт (штіцпункт) «І» Генічеської агрономічної контори, с. Новогригорівка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1438 Генічеська районна спілка споживчих товариств, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1442 Опорний пункт «К» Генічеської агрономічної контори, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1444 Генічеський міський мировий суд, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1450 Стокопанівське сільське споживче товариство Генічеської районної спілки споживчих товариств, с. Стокопані Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1453 Генічеська міська біржа праці Генічеської міської управи, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1457 Олешківська міська будівельна контора Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1458 Фінансовий відділ Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фодн № Р-1459 Олешківська районна сільськогосподарська комендатура Олешківської районної земельної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1461 Поштово-телеграфна контора зв’язку Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фодн № Р-1464 Олешківське головне лісництво Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1466 Голопристанський курорт, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1467 Металообробна майстерня Голопристанської комендатури, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1469 Великолепетиська агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику району, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1470 Голопристанська районна ветеринарна лікарня Голопристанської районної управи, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1473 Голопристанське лісництво Олешківського головного лісництва, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1474 Голопристанський кінотеатр, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1475 Общинні господарства Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

ФОНД №Р-1479  Обласна надзвичайна комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1488 Общинні господарства Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1492 Общинні господарства Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1494 Бериславський паспортний відділ Бериславської районної управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1495 Бериславська міська біржа праці Бериславської міської управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1496 Бериславська районна контора заготівель і збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1497 Бериславське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1498 Бериславський міський комітет взаємодопомоги (КВД), м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1499 Німецький магазин при Бериславській районній конторі заготівлі та збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1501 Районні управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1506 Обласне управління шовківництва і тутівництва Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1510 Заготівельна контора Каланчацької районної спілки споживчих товариств, с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1520 Сільські управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1527 Каланчацький районний торговельний відділ «Кримспілки», с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1535 Общинні господарства Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1545 Метеорологічна станція Генічеської агрономічної контори, с. Новоолексіївка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1552 Зеленотропинська насіннєва база Кримської обласної насіннєвої контори, с. Зеленотропинське Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1554 Общинні господарства Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1563 Скадовська районна контора по заготівлі худоби, вовни і шкірсировини Миколаївської обласної контори «Заготтваринсировина», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1565 Нижньосірогозька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Дніпропетровської області

Опис 1

Фонд № Р-1570 Генічеська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області

Опис 1

Фонд  № Р-1578 Скадовська районна поліція, м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (період нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1579 Скадовський районний торговельний відділ «Кримспілки», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1586 Общинні господарства Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)Ф.Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1603 Сиваське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Сиваське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1604 Млин № 67 Запорізького товариства зернових підприємств, с. Петрівка Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1607 Голопристанське добровільне благодійне товариство, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1608 Зеленівська лікарня Херсонського районного відділу охорони здоров’я, с. Зеленівка Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1610 Великоолександрівська машинно-тракторна станція (МТС) Велиикоолександрівської районної сільськогосподарської комендатури(періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1613 Чаплинська районна біржа праці Чаплинської районної управи, с. Чаплинка Чаплинського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1614 Херсонський радіотрансляційний вузол Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1616 Херсонський міський архів відділу просвіти Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1617 Херсонський мировий суд, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1620 Херсонська міська будівельна контора Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД №Р-1622 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Чаплинського району при виконавчому комітеті Чаплинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1623 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Іванівського і Нижньосірогозького районів Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1625 Іванівська районна райспоживспілка споживчих товариств, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1628 Общинні господарства Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

Фонд № Р-1633 Ушкальська сільська поліція Великолепетиської районної поліції, с. Ушкалка Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1634 Каховське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1639 Князе-Григорівська сільська поліція Горностаївської районної поліції (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1640 Херсонська обласна збутова база «Укртютюнзбут» Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-1641 Високопільська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1642 Новотроїцька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1643 Великолепетиський районний уповноважений Державного політичного управління (ДПУ) УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1644 Ольгофельдська менонітська релігійна братська община євангельських християн, с. Ольгофельд (Ольгине)

Опис 1

Фонд № Р-1647 Херсонська лікарня № 1 (богадільня) Херсонського міського відділу охорони здоров’я, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд № Р-1648 Народний суд додаткової дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон

Опис 1

Фонд № Р-1650 Великоолександрівська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1651 Генічеський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1652 Іванівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської сільськогосподарської кооперативної спілки

Опис 1

Фонд № Р-1653 Верхньорогачицька районна спілка зернової кооперації (райкоопзерно) Мелітопольської окружної спілки зернової кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1654 Генічеський уповноважений Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч»

Опис 1

Фонд № Р-1655 База Мелітопольської окружної спілки споживчих товариств, ст. Партизани Генічеського району Мелітопольського округу УСРР

Опис 1

Фонд № Р-1656 Сокологірненський зсипний пункт Генічеської повітової особливої військово-продовольчої комісії, с. Сокологірне Генічеського повіту Запорізької губернії

Опис 1

Фонд № Р-1657 Рубанівське скотарсько-молочарське товариство Мелітопольської скотарсько-молочарської спілки

Опис 1

ФОНД №Р-1658 Виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1659 Каланчацький сільський революційний комітет

Опис 1

Фонд № Р-1660 Генічеський перевалочний пункт Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч»

Опис 1

Фонд № Р-1661 Народний суд 12-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Верхній Рогачик Мелітопольського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

Фонд “№ Р-1662 Верхньорогачицьке сільськогосподарське товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1663 Уповноважений по переселенню на Україну при Генічеському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд № Р-1664 Андріївське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1665 Народний суд 18-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Нижні Сірогози

Опис 1

Фонд № Р-1666 Виконавчий комітет Дем’янівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дем’янівка Нижньосірогозького району Херсонської області

Опис 1

Опис 2

Фонд № Р-1667 Страховий пункт Асканія-Нова Мелітопольської окружної страхової каси

Опис 1

Фонд № Р-1669 Катеринівське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації

Опис 1

Фонд № Р-1670 Генічеське відділення Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кредитної і кустарно-промислової кооперації

Опис 1

ФОНД №Р-1671 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд № Р-1673 Херсонсько-Миколаївська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами

Опис 1

Фонд № Р-1675 Херсонське міське відділення НКВС УСРР по Одеській області, м. Херсон Одеської області

Опис 1

Фонд № Р-1676 Херсонська риболовецька інспекція

Опис 1

Фонд №Р-1679 Херсонський повітовий уповноважений Одеського губернського управління державних земель і майна

Опис 1

Фонд №Р-1712 Управління Уповноваженого Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого постачання по Каховському району

Опис 1

Фонд №Р-1761 Херсонська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів (інстрахкаса) Української спілки взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів

Опис 1-ос

Опис 1-п

Фонд №Р-1763 Новомиколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1780 Золотобалківський волосний військовий комісаріат Херсонського повітового військового комісаріату

Опис 1

ОНД №Р-1784 Костромський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1807 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1808 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1816 Херсонська зональна бавовняна станція Миколаївського генералкомісаріату

Опис 1

ФОНД № Р-1818. Уповноважений Миколаївського обласного управління у справах літератури та видавництв (облліт) по Каховському району

Опис 1

ФОНД №Р-1821 Начальник інформаційного відділу при херсонському губерніальному старості

Опис 1

Фонд №Р-1822 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) ім. Ворошилова, с. Роксандрівка Снігурівського району УСР

Опис 1

ФОНД №Р-1824 Херсонський окружний комісар (гебітскомісар)

Опис 1

ФОНД № Р-1835. 10-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (м-ко Нововоронцовка)

Опис 1

ФОНД № Р-1836. 6-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Велика Олександрівка)

Опис 1

ФОНД № Р-1837. 7-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Березнегувате)

Опис 1

Фонд №Р-1852 Херсонське повітово-міське відділення карного розшуку Одеського губернського управління карного розшуку

Опис 1

ФОНД №Р-1857 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського повітового виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-1858. Підвідділ записів актів громадського стану (ЗАГС) Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 2

Фонд №Р-1859 Всеукраїнська республіканська насіннєва бавовняна станція Міністерства сільського господарства УРСР

Опис 1

ФОНД №Р-1864 Херсонський міський комітет Всеукраїнського товариства по земельному устрою трудящих євреїв (ТЗЄТ)

Опис 1

ФОНД №Р-1867 Херсонський міський комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР)

Опис 1

Фонд №Р-1873 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Будьонного тресту «Укрсадовинрадгосп»

Опис 1

ФОНД №Р-1875 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території Каховського району

Опис 1

ФОНД №Р-1877 Золотобалківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Фонд №Р-1878 3-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № Р-1885. Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-1887. Відділ управління Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд №Р-1892 Голопристанський заготівельний пункт Миколаївської районної контори Держторгу УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-1900 Херсонська губерніальна народна управа

Опис 1

Фонд №Р-1902 Херсонське губернське відділення Всеросійської ради постачання залізничників «Продшлях»

Опис 1

Фонд №Р-1908 Ветеринарний відділ Херсонського губернського військового комісаріату

Опис 1

ФОНД №Р-1911 Інспектура Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур по Херсонській області Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур Держагропрому СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1913 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Спеціалізований переробний комплекс «КОРС» Державного комітету України по нафті і газу

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд №Р-1926 Державна інспекція з визначення врожайності сільгоспкультур Херсонського міжрайону Головної державної інспекції з визначення врожайності сільгоспкультур при Раді Міністрів СРСР

Опис 1

Фонд №Р-1930 Херсонський окружний комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції

Опис 1

ФОНД №Р-1942 Комісар м. Херсон (штадткомісар) Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

Фонд №Р-1946 Старший слідчий Одеського губернського суду по м. Херсон

Опис 1

ФОНД № Р-1954. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД №Р-1958 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) 

Опис 1

Опис 6

Опис 7

Опис 8

ФОНД №Р-1979 Херсонська обласна рада народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Фонд №Р-1981 Україно-Чорноморське управління рибоохорони і рибництва «Укрчоррибвод»

Опис 1

ФОНД №Р-1993 Херсонське об’єднання телебачення і радіомовлення Державної телерадіомовної компанії України

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Фонд №Р-1995 Херсонське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій Херсонського обласного управління сільського господарства

Опис 1

Фонд №Р-2005 Херсонська обласна контора Головного управління заготівель і первинної обробки шовкової сировини (Головшовксировина) Наркомату текстильної промисловості СРСР

Опис 1

ФОНД №Р-2007 Херсонський обласний і районні комітети профспілки працівників державних установ

Опис 1-2

ФОНД № Р-2011 Державний архів Херсонської області Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

Опис 2

Фонд №Р-2018 Уповноважений єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів (євгромадком)

Опис 1

Фонд №Р-2020 Херсонська обласна проектно-кошторисна контора Херсонського обласного відділу комунального господарства (облкомунпроект)

Опис 1

Фонд №Р-2024 Херсонський обласний методичний кабінет культурно-просвітньої роботи при Херсонському обласному відділі культурно-просвітньої роботи

Опис 1

ФОНД № Р-2059 Херсонський обласний комітет профспілки медичних працівників

Опис 2

ФОНД № Р-2068 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-2077. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-2081 Дорожній відділ виконавчого комітету Горностаївської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №  Р-2105 Великоблаговіщенське сільське Споживче товариство

Опис 1

Фонд №Р-2128 Херсонський обласний відділ промислово-кооперативного постачання (облпромкооппостач) Херсонської обласної ради промислової кооперації

Опис 1

ФОНД № Р-2138. Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка»

Передмов, зміст

Опис 1

ФОНД № Р-2244 Колекція листів радянських громадян з Німеччини (періоду нацистської окупації)

Опис 1

ФОНД № Р-2296 Херсонський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ

Опис 1-2-3

ФОНД № Р-2344. Грушівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2345 Антонівська волосна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Антонівка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-2350 Касперівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2360. Петропавлівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2422. Фінансовий відділ виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2444. Калінінське відділення Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2622. Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-2631 Херсонський міський військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-2632 Бериславський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату

Опис 1

Фонд №Р-2647 Херсонський ревмокардіологічний санаторій водників Херсонського міського відділу охорони здоров’я

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-2661 Відділ у справах будівництва та архітектури виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Фонд №Р-2692 Верхньорогачицька сільська рада депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2700. Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик»

Передмова

Опис 1

Фонд №Р-2904 Присиваська агролісомеліоративна дослідна станція Українського науково-дослідного інституту лісового господарства, с-ще Будьоннівка Генічеського району Херсонської області

Опис 1

Фонд № Р-2914 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Степовий» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Степове Горностаївського району Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-2940. Радянське господарство (радгосп) ім. Рози Люксембург Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Федорівка Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-2992. Радянське господарство (радгосп) «Червоний Перекоп» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Червоний Перекоп Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-2999 Документи учасників Великої Вітчизняної війни

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Фонд №Р-3060 Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) ім. 1 Травня, с. Добропілля Скадовського району Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-3119. Виконавчий комітет Сиваської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-3131. Відділ управління Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № Р-3233. Ордена «Знак пошани» племінне вівчарське радянське господарство (радгосп) «Червоний Чабан»

Передмова

Опис 1

ФОНД № Р-3234. Радянське господарство (радгосп) ім. Паризької комуни («Парижком») Укрсадвинтресту, с. Роздольне

Опис 1

Фонд №Р-3264 Колекція документів з історії Громадянської війни і становлення Радянської влади на Херсонщині

Передмова

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-3347. Радянське господарство (радгосп) «Асканійський» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Щербинівка

Опис 1

Фонд №Р-3305 Племінне свинарське радянське господарство (племсвинрадгосп) «Артаташ» Міністерства радгоспів УРСР, с. Привілля Сиваського району Херсонської області

Опис 1

Фонд №Р-3343 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Сиваш» Генічеського територіального виробничого колгоспно-радгоспного управління

Опис 1

Фонд №Р-3347 Радянське господарство (радгосп) «Асканійський» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Щербинівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 1

Фонд №Р-3348 Радянське господарство (радгосп) ім. Фрунзе Каховського спеціалізованого тресту радгоспів зрошуваного землеробства, с. Василівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 1

Фонд №Р-3513 Відділ культури виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих і Будинок культури

Опис 1

Фонд №Р-3514 Відділ кінофікації виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-3530 Державний інспектор з визначення врожайності Цюрупинського міжрайону при Державному плановому комітеті СРСР

Опис 1

Фонд №Р-3542 Великолепетиська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд)

Опис 1

Фонд №Р-3546 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-3548 Верхньорогачицька районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд)

Опис 1

Фонд №Р-3627 Новомаячківська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд)

Опис 1

ФОНД № Р-3781. Херсонське районне управління сільського господарства і заготівель

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-3829 Виконавчий комітет Комсомольської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-3832. Виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-3890. Тваринницьке радянське господарство (радгосп) «50 років Жовтня» Бериславського спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів, с. Дубівка

Опис 1

ФОНД №Р-3956 Виробниче об’єднання «Південелектромаш» Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-3978 Виконавчий комітет Дніпровської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-3988 Лисенко Микола Федорович (1915-1990), кандидат філософських наук, доцент

Опис 1

ФОНД №Р-3991 Виконавчий комітет Суворовської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-3996 Управління по заготівлі і постачанню палива населенню і комунально-побутовим підприємствам виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-4003 Документи професорсько-викладацького складу навчальних закладів і вчителів

Опис 1

Опис 2

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

ФОНД № Р-4004 Балаш Віктор Григорович (1932), член Спілки художників СРСР, Заслужений художник УРСР

Опис 1

ФОНД №Р-4009 Краєзнавці Херсонщини (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

 Ратнер Ізраїль Давидович (1919-1993), краєзнавець Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

ФОНД № Р-4015 Колекція документів політичних і громадських діячів Херсонщини (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 5

ФОНД № Р-4022 Бучинські

Опис 1-2-3

ФОНД № Р-4023 Сухопаров Сергій Михайлович (1956), літературознавець, краєзнавець

Опис 1

ФОНД № Р-4025 Колекція документів художників Херсонщини

Опис 1

ФОНД №Р-4026 Херсонська обласна рада Всесоюзного добровільного товариства боротьби за тверезість

Опис 1

ФОНД № Р-4029 Херсонське обласне відділення Українського фонду культури

Опис 1

ФОНД № Р-4032 Документи артистів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р- 4043 Фонд комунального майна виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів

Опис 1-2

ФОНД №Р-4044 Голобородьки, родинний фонд

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-4045 Колекція фотодокументів і документів С. В. Макарова

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-4055 Херсонський обласний центр професійної орієнтації населення Республіканського центру зайнятості Міністерства праці України

Опис 1

ФОНД № 4061 Херсонський обласний центр організації професійного навчання незайнятого населення Державної служби зайнятості Республіканського центру зайнятості Міністерства праці України

Опис 1

ФОНД № 4066 Представництво Фонду державного майна України в м. Херсоні регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області

Опис 1

ФОНД № 4067 Херсонська обласна державна адміністрація

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-4069. Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) виконкомів районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Херсонщини (ОАФ)

Передмова. Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 18

ФОНД № 4070 Херсонський обласний фонд охорони праці Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

ФОНД № 4071 Документи по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, Всеукраїнських референдумів (ОАФ)

Опис 1

Опис 1 – ос

Опис 2

Опис 2 – ос

Опис 3

Опис 3 – ос

Опис 4

Опис 4 – ос

Опис 5

Опис 5 – ос

ФОНД № Р-4074 Братан Микола Іванович (1934-2010), письменник

Опис 1

ФОНД № 4075 Управління майном області Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

ФОНД № 4076 Херсонське обласне управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну

Опис 1

ФОНД № Р-4077 Орлова Зоря Соломонівна (1927), історик-краєзнавець, почесний член Спілки архівістів України

Опис 1

ФОНД № Р-4079 Херсонський обласний наркологічний диспансер відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-4084 Рилєєв Василь Петрович (1944), член Національних спілок фотохудожників і журналістів України, Заслужений діяч мистецтв України

Опис 1

Ф.Р-4092 Колекція документів громадських організацій, створених на території Херсонщини

Опис 1

Ф.Р-4093 Документи з історії Голодомору 1932-1933 років та голоду 1946-1947 років на Херсонщині

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-4094 Колекція документів об’єднань громадян незалежної України, створених на території Херсонщини

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

ФОНД № Р-4095 Горностаєв Євген Вікентійович (1914-2004), краєзнавець, колекціонер, Почесний громадянин м. Херсон

Опис 1

Ф.Р-4096 Колекція конкурсних робіт «Херсонщина спілкується зі світом»

Опис 1

Ф.Р-4097 Родина Фальц-Фейнів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД  №Р-4098 Кичинський Анатолій Іванович (1950), поет

Опис 1

ФОНД № Р4101. Колекція архітектурних креслень

Опис 1

ФОНД № Р-4105 Колекція агітаційно-пропагандистських документів і оголошень нацистської окупаційної влади та її союзників

Опис 1

ФОНД № Р-4106 Степанов Микола Дмитрович (1926-2009), член Національної спілки фотохудожників України, голова правління Херсонського обласного фотоклубу

Опис 1

ФОНД № 4107 Державна інспекція з контролю за цінами в Херсонській області Державної інспекції з контролю за цінами України Міністерства економіки України

Опис 1

ФОНД №  4108 Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області

Опис 1-2

ФОНД № 4110 Сектор міграційної служби у Херсонській області Державного комітету України у справах національностей та релігій

Опис 1

ФОНД № Р-4112 Громихін В’ячеслав Михайлович (1942), архітектор, Почесний громадянин м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 4113 Інспекція по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації

Опис 1

ФОНД № Р-4121. Голопристанський завод твердопресованих плит

Опис 1

ФОНД № Р-4122. Лепетиська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1