ФОНД № 1. Канцелярія Херсонського цивільного губернатора Міністерства внутрішніх справ

Описи 1, 2

ФОНД № 3. Херсонське губернське правління Міністерства внутрішніх справ

Опис 1

ФОНД № 4. Херсонська міська управа

Опис 1

ФОНД № 5. Херсонська губернська земська управа

Описи 1, 2

ФОНД № 6. Херсонська повітова земська управа

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № 7. Херсонська митниця 2-го класу Управління Одеського митного інспектора

Описи 1, 2

ФОНД № 8. Джарилгацька митна застава Південного митного округу

Опис 1

ФОНД № 10. Херсонський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна

Опис 1

ФОНД № 14. Херсонська губернська креслярня

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД № 15. Юр’ївський учительський інститут Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 16. Херсонське приватне чоловіче семикласне комерційне училище Колесова В.Д. Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 18. Бериславська двокласна морехідна школа Міністерства торгівлі і промисловості

Опис 1

ФОНД № 19. Херсонська приватна жіноча гімназія Тюльпанової Г.В. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 20. Херсонська земська фельдшерська школа Херсонської губернської земської управи

Опис 1

ФОНД № 21. Бериславська приватна жіноча гімназія Парамонової М.Д. Міністерства народної освіти

Опис 1

ФОНД № 22. Херсонська казенна палата

Географічний покажчик до ревізьких казок опису 1

Опис 1

Опис 2

ФОНД № 26. Нотаріус Одноволов С.Г., с. Чаплинка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 28. Нотаріус Попель В.П., м. Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 31. Нотаріус Прохно Григорій Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 32. Нотаріус Фан-Юнг Л.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 34. Нотаріус Крижановський Федір Васильович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 35. Нотаріус Павлович Вітольд Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 36. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 38. Нотаріус Піотровський Лев Йосипович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 40. Нотаріус Козак Володимир Онуфрійович, с. Широке Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 41. Нотаріус Широцький П., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 42. Нотаріус Балков В.Є., м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 44. Нотаріус Сулима С.Г., порт Хорли Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 48. Нотаріус Куликовський Юліан Петрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 49. Нотаріус Тимчинський Микола Феофанович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 51. Нотаріус Підпалов О.В., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 52. Нотаріус Давидов Євген Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 53. Нотаріус Давидов Михайло Миколайович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 54. Нотаріус Чарнецький С.А., м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 58. Нотаріус Скрипник Яків Данилович, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 59. Нотаріус Корбуль Іларіон Іванович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 61. Нотаріус Гаврик Стефан Максимович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 63. Нотаріус Прокопович Кирило Орестович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 64. Нотаріус Ніколаєв Володимир Йосипович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 66. Нотаріус Жулаєвський Степан Андрійович, м. Скадовськ Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 69. Нотаріус Ненайденко Василь Федорович, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 70. Нотаріус Калінчук Микола Федорович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 71. Нотаріус Корнієнко Петро Антонович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 72. Нотаріус Гроза Людовик Олександрович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 73. Нотаріус Єфімовський Микола Іванович, кол. Добра Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 74. Нотаріус Афанасьєв Федір Матвійович, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 77. Нотаріус Хлібкевич Михайло Миколайович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 78. Нотаріус Красношапка Степан Якович, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 79. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 80. Нотаріальний архів Херсонського окружного суду, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 81. Херсонський міський сирітський суд

Опис 1

ФОНД № 82. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 111. Катерининський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 113. Херсонський рабин, м. Херсон

Іменний покажчик до метричних книг

Опис 1

ФОНД № 124. Бериславський рабин, м. Берислав

Іменний покажчик до метричних книг

Опис 1

Передмова до описів об’єднаних архівних фондів православних церков

ФОНД № 137. Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

ФОНД № 141. Введенський собор, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 169. Успенський собор, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 170. Хорлівська митна застава управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 173. Чурумський митний пост управління Одеського митного інспектора

Опис 1

ФОНД № 174. Прогнойське відділення корабельної контори Херсонської митниці

Опис 1

ФОНД № 180. Управління Херсонського торговельного порту

Опис 1

ФОНД № 185. Херсонська тютюнова фабрика Лермана

Опис 1

ФОНД № 186. Мировий суддя 6-ї дільниці Дніпровського судово-мирового округу, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 189. Херсонське середнє земське сільськогосподарське училище

Опис 1

ФОНД № 190. Голопристанська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 191. Херсонська палата цивільного суду

Опис 1

ФОНД № 192. Херсонська чотирикласна учительська семінарія

Опис 1

ФОНД № 193. Бериславське вище початкове училище

Опис 1

ФОНД № 194. Кам’янське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 195. Херсонське відділення Державного банку Міністерства фінансів

Опис 1

ФОНД № 196. Херсонський губернський комітет у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 197. Великоолександрівське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту

Опис 1

ФОНД № 198. Херсонська духовна консисторія Синоду

Опис 1

ФОНД № 199. Податковий інспектор 1-ї дільниці Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 200. Професійне товариство прикажчиків, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 201. Мировий суддя 16-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, с. Березнегувате Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 202. Таврійський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства і державного майна, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 203. Херсонський з’їзд мирових суддів 24-ї дільниці Херсонського судово-мирового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 206. Херсонський окружний суд Міністерства юстиції, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 207. Херсонське духовне правління Херсонської духовної консисторії

Опис 1

ФОНД № 208. Дніпровська повітова комісія по виборах до Державної Думи, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № 209. Херсонська єпархіальна училищна рада відомства православного сповідання

Опис 1

ФОНД № 210. Генічеське казначейство Таврійської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 211. Покровське кредитне товариство Херсонського губернського комітету у справах дрібного кредиту, с. Покровське Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 212. Херсонське морехідне училище далекого плавання Міністерства торгівлі і промисловості, з 1919 р. факультет водного транспорту Херсонського політехнічного інституту

Опис 1

ФОНД № 213. Олешківська двокласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № 222. Генічеське сільське правління

Опис 1

ФОНД № 223. Херсонське губернське з прибуткового податку присутствіє

Опис 1

ФОНД № 224. Херсонське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № 225. Херсонське губернське казначейство

Опис 1

ФОНД № 226. Судовий пристав Дибовський І.Р. Херсонського окружного суду, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 227. Херсонська чоловіча гімназія

Опис 1

ФОНД № 229. Акцизне управління 6-го округу Херсонського губернського акцизного управління Міністерства фінансів, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 230. Бехтерське волосне правління, с. Бехтери Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 232. Херсонська губернська будівельна дорожня комісія

Опис 1

ФОНД № 233. Бериславське казначейство Херсонської губернської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 234. Херсонська жіноча гімназія Марченко

Опис 1

ФОНД № 237. Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Таврійської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 240. Дніпровська повітова земська управа, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 241. Інспекція народних училищ 11-го району Одеського учбового округу, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 243. Канцелярія Херсонської губернської опіки дитячих притулків установ імператриці Марії, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 245. Товариство Херсонських лісопильних заводів і торгівлі лісом, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 246. Херсонське губернське присутствіє

Опис 1

ФОНД № 247. Херсонський повітовий з’їзд по адміністративному присутствію

Опис 1

ФОНД № 248. Херсонська губернська землевпорядна комісія

Опис 1

ФОНД № 249. Херсонсько-Бессарабське управління землеробства і державного майна Міністерства землеробства і державного майна, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 250. Колекція рукописів з історії Херсонського та Дніпровського повітів

Опис 1

ФОНД № 251. Управління робіт по очищенню дніпровських гирл, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 252. Судовий слідчий Херсонського окружного суду з особливо важливих справ, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 254. Херсонське губернське дворянське депутатське зібрання

Опис 1

ФОНД № 256. Судовий слідчий 5-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 257. Херсонський губернський митний інспектор

Опис 1

ФОНД № 259. Церкви Дніпровського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Географічний покажчик до описів

Описи 1-20

Описи 21-40

Описи 41-60

Описи 61-72

ФОНД № 278. Рабин села Бобровий Кут Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 282. Херсонський комітет клубу об’єднаних організацій єврейських соціалістичних робітничих партій

Опис 1

ФОНД № 284. Слідчий військового суду Херсонського гарнізонного батальйону внутрішньої варти

Опис 1

ФОНД № 286. Херсонський з’їзд мирових суддів

Опис 1

ФОНД № 287. Херсонська дворянська опіка

Опис 1

ФОНД № 288. Херсонське інспекторство аптекарської частини

Опис 1

ФОНД № 290. Судовий слідчий 7-ї дільниці Херсонського окружного суду, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 291. Великоолександрівський сільський староста Великоолександрівського сільського правління

Опис 1

ФОНД № 292. Нотаріус Чернецький С.А., м-ко Каховка Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 293. Херсонська губернська земська лікарня

Опис 1

ФОНД № 296. Управління по спорудженню залізничної лінії Джанкой-Херсон Товариства Чорноморської залізниці, м. Херсон

Опис 1

ФОНД № 299. Херсонське губернське акцизне управління

Опис 1

ФОНД № 300. Херсонська губернська палата державного майна

Опис 1

ФОНД № 303. Товариство Маловисківського цукрово-бурякового заводу, с. Мала Виска Єлисаветградського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 304. Херсонський військово-аптечний магазин

Опис 1

ФОНД № 308. Чиновник з особливих доручень при земському відділі Херсонського губернатора Чарушин

Опис 1

ФОНД № 309. Петропавлівське сільське правління, с. Петропавлівка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 310. Дирекція народних училищ Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 311. Судовий слідчий 1-ї дільниці Херсонського окружного суду, м. Миколаїв Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 312. Херсонська оцінювальна комісія з відчуження землі під спорудження Херсонської портової залізниці

Опис 1

ФОНД № 314. Херсонське повітове казначейство Херсонської казенної палати

Опис 1

ФОНД № 315. Херсонське губернське у селянських справах присутствіє

Опис 1

ФОНД № 316. Церкви Мелітопольського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

Опис 21

Опис 22

Опис 23

Опис 24

Опис 25

Опис 26

Опис 27

Опис 28

Опис 29

Опис 30

Опис 31

Опис 32

Опис 33

Опис 34

Опис 35

Опис 36

Опис 37

Опис 38

Опис 39

Опис 40

Опис 41

Опис 42

Опис 43

Опис 44

Опис 45

Опис 46

Опис 47

Опис 48

Опис 49

Опис 50

Опис 51

Опис 52

ФОНД № 317. Зібрання документів про народників-херсонців

Опис 1

ФОНД № 318. Франжолі (родинний фонд)

Опис 1

ФОНД № 320. Дніпровське повітове казначейство Таврійської губернської казенної палати, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 321. Управління Дніпровського повітового військового начальника, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 322. Тягинська сільська управа, с. Тягинка Херсонського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 323. Лютеранські церкви Херсонської і Таврійської губерній (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 324. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини

Опис 1

ФОНД № 325. Благочинний церков 1-ї частини Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 326. Рабин м. Генічеськ

Опис 1

ФОНД № 327. Римсько-католицький костел (м. Херсон)

Опис 1

ФОНД № 328. Церкви м. Херсон та його передмість Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст (покажчик)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 17

Опис 18

Опис 19

Опис 20

ФОНД № 329. Церкви м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Зміст

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № 330. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (м. Генічеськ)

Опис 1

ФОНД № 331. Молитовний дім, колонія Олександрівка Перша (Джуржи) Перекопського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД № 332. Музиківська община євангельських християн-баптистів, с. Музиківка (Музикині хутори) Херсонського повіту

Опис 1

ФОНД № 333. Церква святого Георгія Побідоносця, с. Нові Трояни Аккерманського повіту Бессарабської губернії

Опис 1

ФОНД № 334. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Олександрівка〉 Ананьївського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № 335. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Лозуватка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії

Опис 1

ФОНД № 336. Церкви Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 337. Церкви Бердянського повіту Олександрівської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № 338. Церкви Олександрівського повіту Катеринославської губернії (ОАФ)

Опис 1

ФОНД № Р-1. Херсонський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2. Херсонський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-3. Дніпровський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-4. Музиківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-5. Маріїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маріїнка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-6. Білозерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-7. Микільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-8. Станіславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-9. Посадо-Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Посадо-Покровськ Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-10. Козацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-11. Бериславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-12. Старошведський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старошведське Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-13. Тягинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-24. Виконавчий комітет Сивашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Сивашівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 1

ФОНД № Р-28. Каланчацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-29. Скадовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-30. Чалбаський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чалбаси Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-31. Каховський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Опис 5

ФОНД № р-32. Маячківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-34. Великокопанівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-35. Олешківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-36. Чаплинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-37. Херсонський повітовий революційний комітет

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-38. Дніпровський повітовий військово-революційний комітет, м. Олешки

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-39. Бериславський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД № Р-41. Козацький волосний революційний комітет, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-42. Тягинський волосний революційний комітет, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-43. Іщенський хутірський революційний комітет, Іщенські хутори Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-50. Птахівський сільський революційний комітет, с. Птахівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-52. Станіславський волосний революційний комітет, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-53. Скадовський волосний військово-революційний комітет, м. Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-55. Каховський волосний революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-56. Каховський сільський революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-58. Любимо-Павлівський сільський революційний комітет, с. Любимо-Павлівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-60. Музиківський волосний революційний комітет, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-64. Білозерський волосний революційний комітет, с. Білозерка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-66. Михайлівський сільський революційний комітет, с. Михайлівка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-68. Бургунський сільський революційний комітет, с. Бургунка Херсонського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-69. Каховський міський військово-революційний комітет, м. Каховка Херсонського повіту Миколаївської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-70. Британський сільський революційний комітет, с. Британи Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-71. Любимівський сільський революційний комітет, с. Любимівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-72. Новомаячківський волосний революційний комітет, с. Нова Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-73. Дмитрівський сільський революційний комітет, с. Дмитрівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-75. Наталівський сільський революційний комітет, с. Наталівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-78. Новокостогризівський сільський революційний комітет, с. Новокостогризівка Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-79. Чорнодолинський сільський революційний комітет, с. Чорна Долина Дніпровського повіту Одеської губернії

Опис 1

ФОНД № Р-80. Херсонський повітовий комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-81. Херсонська окружна комісія незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-82. Херсонський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-83. Музиківський волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-85. Микільський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-86. Станіславський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД № Р-87. Білозерський волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-95. Горностаївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-96. Заводівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-97. Костянтинівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-98. Маріїнський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-99. Ольгинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-101. Горностаївський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-103. Скадовський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-105. Каргинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-106. Новомиколаївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-107. Птахівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-108. Краснянський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-109. Новоолексіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-110. Новософіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-111. Тарасівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-112. Михайлівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-114. Каховський міський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-117. Великокаховський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-118. Каховський районний комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-119. Британський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-120. Малокаховський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-122. Новомаячківський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-123. Чорнянський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-124. Софіївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-125. Наталівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-126. Дмитрівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-139. Ольгівський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-140. Великоолександрівський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-141. Козацький волосний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-142. Бериславський районний комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-143. Тягинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-144. Новотягинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-145. Бургунський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-146. Одрадокам’янський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-149. Старошведський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-150. Костирський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-151. Кочубеївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-152. Пригір’ївський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-154. Наталинський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-155. Високопільський районний комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-157. Орловський сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД № Р-158. Дніпровський повітовий комітет незаможних селян

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-159. Каховський районний комітет взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-165. Пригір’ївська сільська каса взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-168. Олешківська районна каса взаємної допомоги

Опис 1

ФОНД № Р-169. Виконавчий комітет Херсонської районної ради депутатів трудящих

Передмова

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-170. Виконавчий комітет Токарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Токарівка Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-171. Виконавчий комітет Станіславської сільської ради депутатів трудящих, с. Станіслав Білозерського району

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-172. Виконавчий комітет Музиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Музиківка Білозерського району

Опис 1

Опис 3

ФОНД № Р-173. Виконавчий комітет Микільської сільської ради депутатів трудящих, с. Микільське Білозерського району

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-174. Виконавчий комітет Роксандрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Роксандрівка Херсонського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-175. Виконавчий комітет Широкобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Широка Балка Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-176. Виконавчий комітет Кізомиської сільської ради депутатів трудящих, с. Кізомис Білозерського району

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-177. Виконавчий комітет Проценківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Проценкове Херсонського округу

Опис 1

ФОНД № Р-178. Виконавчий комітет Рожнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рожнівка Херсонського району

Опис 1

ФОНД № Р-179. Виконавчий комітет Антонівської селищної ради депутатів трудящих, смт Антонівка Дніпровського району м. Херсон

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-180. Виконавчий комітет Киселівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 3

ФОНД № Р-181. Радянське господарство (радгосп) «Радянська земля» Білозерського тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-186. Виконавчий комітет Рибальченської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-187. Виконавчий комітет Гладківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-188. Виконавчий комітет Кардашинської (Старокардашинської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-189. Виконавчий комітет Геройської сільської ради депутатів трудящих, с. Геройське (до 1964 р. Прогнойське)

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-190. Виконавчий комітет Новозбур’ївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-192. Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-193. Виконавчий комітет Малокопанівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 2

ФОНД № Р-194. Виконавчий комітет Долматівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-198. Виконавчий комітет Горностаївської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД № Р-199. Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-200. Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-201. Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-202. Виконавчий комітет Новоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-203. Виконавчий комітет Заводівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-207. Виконавчий комітет Маринської сільської ради депутатів трудящих

Описи 1, 2

ФОНД № Р-208. Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-210. Виконавчий комітет Князе-Григорівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-211. Скадовський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-212. Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-214. Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-215. Виконавчий комітет Добропільської (до 1958 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-216. Виконавчий комітет Приморської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-217. Виконавчий комітет Кларівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-218. Виконавчий комітет Краснянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-219. Виконавчий комітет Новоолексіївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-220. Виконавчий комітет Каховської міської ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 5

ФОНД № Р-221. Виконавчий комітет Каховської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 4

Опис 8

Опис 9

Опис 10

ФОНД № Р-223. Виконавчий комітет Малокаховської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД № Р-224. Виконавчий комітет Наталівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-225. Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-226. Виконавчий комітет Великокаховської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-227. Виконавчий комітет Любимівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-228. Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-229. Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-230. Виконавчий комітет Василівської (до 1957 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-231. Виконавчий комітет Любимо-Павлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-232. Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-233. Виконавчий комітет Дніпрянської селищної (до 1946 р. – Британської сільської) ради депутатів трудящих, смт Дніпряни (до 1946 р. – с. Британи)

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-234. Каховський волосний відділ робітничо-селянської інспекції

Опис 1

ФОНД № Р-235. Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-237. Каховське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД № Р-238. Каховський волосний комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД № Р-239. Каховський міський комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД № Р-240. Виконавчий комітет Іванівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-241. Виконавчий комітет Української сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Українка Качкарівського району

Опис 1

ФОНД № Р-296. Виконавчий комітет Великоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-297. Виконавчий комітет Великоолександрівської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 6

Опис 7

ФОНД № Р-298. Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-299. Виконавчий комітет Блакитнянської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-300. Виконавчий комітет Давидово-Брідської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-301. Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-302. Виконавчий комітет Кам’янської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-303. Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-304. Виконавчий комітет Малоолександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-305. Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-306. Виконавчий комітет Бериславської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

ФОНД № Р-307. Виконавчий комітет Бериславської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-308. Виконавчий комітет Бургунської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-309. Виконавчий комітет Червонокостомарівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-310. Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-311 Виконавчий комітет Старошведської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-312 Виконавчий комітет Козацької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-313 Виконавчий комітет Новотягинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД №Р-314 Виконавчий комітет Тягинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-316 Виконавчий комітет Одрадокам’янської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-317 Виконавчий комітет Дрімайлівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-318 Виконавчий комітет Старофеїнської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-319 Бериславська районна комісія допомоги дітям при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-320 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-321 Тягинська сільська управа

Опис 1

ФОНД  №Р-322 Бериславський волосний продовольчий комітет Херсонського повітового продовольчого комітету

Опис 1

ФОНД №Р-324 Бериславський волосний комітет допомоги голодуючим Херсонського повітового комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-325 Виконавчий комітет Чаплинської районної ради народних депутатів

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-326 Виконавчий комітет Чаплинської селищної ради депутатів трудящих

Опис 2

ФОНД №Р-327 Виконавчий комітет Червонополянської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-331 Виконавчий комітет Хорлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-332 Виконавчий комітет Новокиївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-333 Виконавчий комітет Каланчацької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-334 Виконавчий комітет Чорнодолинської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-335 Виконавчий комітет Високопільської районної ради народних депутатів

Опис 1

Опис 3

ФОНД №Р-336 Виконавчий комітет Високопільської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-337 Виконавчий комітет Пригір’ївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-338 Виконавчий комітет Озерівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-339 Виконавчий комітет Заградівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-340 Виконавчий комітет Наталинської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-341 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-342 Виконавчий комітет Миролюбівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-347 Виконавчий комітет Бобровокутської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-350. Виконавчий комітет Цюрупинської міської ради народних депутатів, м. Цюрупинськ (Олешки)

Опис 1

ФОНД № Р-351. Виконавчий комітет Підстепненської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-352. Виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-353. Виконавчий комітет Козаче-Лагерської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-354. Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-355. Виконавчий комітет Костогризівської сільської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-356. Виконвчий комітет Новокостогризівської сільської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-362. Відділ охорони здоров’я Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № Р-364. Земельний відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-372. Херсонський річковий порт Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового флоту

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 7

Опис 8

ФОНД № Р-375. Херсонський губернський земельний відділ

Опис 1

ФОНД № Р-378. Олешківське лісництво

Опис 1

ФОНД № Р-400 Дніпровська спілка виноградарських, садівницьких, городницьких і бджільницьких кооперативів і колективів (Дніпроплодовинспілка)

Опис 1

ФОНД № Р-401 Херсонська міжрайонна станція Всесоюзного об’єднання по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства

Опис 1

ФОНД № Р-402 Комісія по боротьбі з наслідками голоду Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2 

ФОНД № Р-403 Херсонська контора Всесоюзного акціонерного товариства з експорту хлібних продуктів («Експортхліб»)

Опис 1, 2, 3

ФОНД № Р-404 Херсонське відділення Всеукраїнської контори акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами («Хлібопродукт»)

Опис 1

ФОНД № Р-405 Херсонська товарна біржа Херсонського окружного відділу торгівлі, м. Херсон Херсонського округу УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-406 Херсонська районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-407 Управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції управління Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-408 Херсонське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Миколаївського губернського управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1,  2

ФОНД Р-409 Херсонське окружне управління робітничо-селянської міліції і карного розшуку Головного управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку

Опис 1

ФОНД №Р-410 Херсонська окружна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-411 Херсонський уповноважений Одеської губернської ради народного господарства

Опис 1

ФОНД №Р-413 Відділ народної освіти Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-414 Відділ народної освіти Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1 

ФОНД №Р-415 Херсонська контора Всесоюзного об’єднання з експорту лісових матеріалів «Експортліс»

Опис 1 

ФОНД №Р-416 Херсонське лісництво Херсонського окружного земельного відділу

Опис 1 

ФОНД №Р-417 Херсонська міська спілка житлово-кооперативних товариств (житлоспілка)

Опис 1 

ФОНД №Р-418 Колективи безробітних Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям (ОАФ)

Опис 1 

ФОНД №Р-419 Інспекція праці Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1, 2, 3

Опис 2 с

ФОНД №Р-420 Управління підготовки робочої сили Херсонської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1, 2, 3, 4

ФОНД №Р-421 Херсонський міжрайонний пункт Всеукраїнської контори Всесоюзного державного об’єднання радянських скотарських господарств «Скотар»

Опис 1

ФОНД №Р-422 Херсонське міське правління товариства «Друзі дітей»

Опис 1

ФОНД №Р-423 Млинарське бюро в м. Херсоні, відділення Одеського губернського продовольчого комітету

Опис 1

ФОНД №Р-424 Херсонське товариство взаємного кредиту

Опис 1

ФОНД №Р-425 Херсонське відділення Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД №Р-426 Херсонське агентство Одеського губернського товариства сільськогосподарського кредиту «Сільгоспбанк»

Опис 1

ФОНД № Р-428 Херсонський морський торговий порт Головного управління Чорноморського морського пароплавства

Опис 1-3

ФОНД №Р-429 Херсонська комісія по боротьбі з трудовим дезертирством при комісарі Херсонського порту

Опис 1

ФОНД №Р-430 Херсонський окружний відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС)

Опис 1

ФОНД №Р-431 Херсонська районна колгоспно-будівельна дільниця (райколгоспбуд) Одеської обласної контори по будівництву в колгоспах

Опис 1

ФОНД №Р-433 Управління Уповноваженого Всеукраїнської кооперативної спілки технічних культур і бавовництва («Укррадгоспбавовна») в м. Херсоні

Опис 1

ФОНД №Р-435 Статистичне бюро Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-436 Планова комісія Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-437 Відділ охорони здоров’я Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-438 Відділ охорони здоров’я Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1-2

ФОНД №Р-439 Фінансовий відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-440 Фінансовий відділ Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-441 Херсонська окружна скотарська спілка колективних господарств «Скотарколгоспспілка» Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської кооперації «Добробут»

Опис 1

ФОНД №Р-442 Земельний відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-443 Земельний відділ виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1 

ФОНД №Р-445  Адміністративний відділ Херсонського окружного виконавчого комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-446 Адміністративний відділ Херсонського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-447 Херсонський склад Всеукраїнського об’єднання заготівлі, переробки, збуту птахопродуктів («Укрптахопродукт»)

Опис 1

ФОНД №Р-448 Відділ місцевої промисловості Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1-2

ФОНД №Р-449 Херсонський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого комітету

Опис 1-2, 4

ФОНД №Р-450 Херсонський окружний продовольчий комітет Наркомату продовольства УСРР

Опис 1

ФОНД № Р-451. Херсонський тракторний пункт

Опис 1

ФОНД № Р-452. Херсонська філія Всеукраїнського кооперативного банку “Українбанк”

Опис 1

ФОНД № Р-453. Бавовницький сектор Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів («Укрколгоспцентр»)

Опис 1

ФОНД № Р-454. Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства допомоги пролетарському студентству

Опис 1

ФОНД № Р-455. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-456. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської повітової ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-457. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-458. Відділ соціального забезпечення Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1 

ФОНД № Р-459. Інспектура соціального забезпечення Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1-2

ФОНД № Р-460. Херсонська митниця

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-461. Станіславське відділення корабельної контори Херсонської митниці

Опис 1

ФОНД № Р-462. Джарилгацька портова митниця управління Українського митного округу

Опис 1

ФОНД № Р-464. Хорлівський митний пост управління Українського митного округу

Опис 1

Опис 2-3

ФОНД №Р-466 Херсонська окружна комісія у справах українізації при окружному відділі народної освіти

Опис 1

ФОНД №Р-468 Херсонські фармацевтичні курси Наркомату освіти УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-469 Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської Міністерства освіти УРСР

Опис 1

ФОНД № Р-471. Херсонський ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський інститут ім. О.Д.Цюрупи Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського господарства СРСР

Опис 1

Опис 3

Опис 5

Опис 6

ФОНД № Р-473. Олешківська трикласна морехідна школа

Опис 1

ФОНД № Р-475 Херсонська торгово-промислова школа Наркомату освіти УСРР

Опис 1

ФОНД № Р-476. Херсонська радянська партійна школа

Опис 1

ФОНД № Р-477. Херсонські чотиримісячні педагогічні курси при Херсонському педагогічному інституті

Опис 1

ФОНД № Р-479. Херсонський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового комісаріату

Опис 1 

ФОНД № Р-480. Херсонський окружний військовий комісаріат Одеського губернського військового комісаріату

Опис 1

ФОНД № Р-483. Херсонське окружне правління Товариства друзів хімічної оборони і хімічної промисловості СРСР («Доброхім»)

Опис 1

ФОНД № Р-484. Херсонська окружна рада фізичної культури Всеукраїнської ради фізичної культури

Опис 1

ФОНД № Р-485. Правління Херсонської окружної ради товариства «Друзі дітей»

Опис 1

ФОНД № Р-486. Херсонське окружне правління Всеукраїнського товариства допомоги ліквідації неписьменності і малописьменності ім. Леніна «Геть неписьменність»

Опис 1

ФОНД №Р-487 Херсонський окружний комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР)

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД Р-488 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства землеустрою трудящих євреїв (ТЗЄТ)

Опис 1

ФОНД № Р-489. Херсонський окружний відділ Товариства авіації, хімії та повітроплавання України (“Аерохім”)

Опис 1

ФОНД №Р-490 Херсонська окружна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ)

Опис 1

ФОНД №Р-491 Херсонський лісопильний завод Українського лісопромислового товариства на паях («Укрліс»)

Опис 1

ФОНД № Р-493. Управління об’єднанням Херсонської промисловості (Херсонський промкомбінат)

Опис 1

ФОНД №Р-495 Державні млини Херсонського округу УСРР (ОАФ)

Опис 1

ФОНД №Р-498 Правління Херсонського багатокрамничного робітничого кооперативу

Опис 3

ФОНД №Р-499 Херсонське відділення Всеукраїнського державного акціонерного товариства торгівлі (ВАКОТ)

Опис 1

ФОНД №Р-500 Херсонський філіал Державного видавництва України

Опис 2

ФОНД №Р-501 Херсонський міський харчоторг Міністерства торгівлі УРСР

Опис 1

ФОНД №Р-503 Магазин № 124 Херсонського філіалу Всеукраїнської контори текстильної торгівлі («Укртекстильторг»)

Опис 1

ФОНД №Р-504 Виробничо-комерційна фірма громадського харчування «Сигма»

Опис 1

ФОНД №Р-506 Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької районної спілки споживчих товариств («Дніпробуг»)

Опис 1

ФОНД №Р-509 Херсонська окружна спілка кустарно-промислових і кредитних кооперативів (окрпромкредитспілка)

Опис 1

ФОНД № Р-526. Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з виготовлення і ремонту меблів “Механізований мебляр”

Опис 1

ФОНД №Р-573 Нововоронцовська поштово-телеграфна контора Херсонського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

Фонд №Р-578 Високопільська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-579 Старошведське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-580 Давидово-Брідське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-584 Новонаталівське поштове агентство управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-585 Чаплинська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-586 Каргинський поштовий допоміжний пункт Скадовської поштово-телеграфної контори Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-587 Михайлівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-589 Чалбаське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-591 Козаче-Лагерське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-592 Олешківська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-593 Малокопанівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-594 Рибальченське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1 

ФОНД №Р-595 Чулаківське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-596 Новомаячківська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1-2

ФОНД №Р-597 Заводівський допоміжний поштовий пункт Горностаївського поштово-телеграфного відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-598 Першокостянтинівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-599 Горностаївське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

Фонд №Р-600 Тащанак-Дмитрівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-601 Чорноморське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-602 Тугарське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-605 Григоріє-Бізюково-Монастирське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1 

ФОНД №Р-606 Бурачково-Іванівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу

Опис 1

ФОНД №Р-607 Херсонська повітова рада професійних спілок (повітпрофрада)

Опис 1

ФОНД №Р-608 Херсонська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада)

Опис 1-2

ФОНД №Р-609 Виконавчий комітет службовців Херсонської поштово-телеграфної контори

Опис 1

ФОНД №Р-610 Херсонське повітове відділення профспілки працівників народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-611 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-612 Херсонський окружний комітет профспілки працівників комунального господарства

Опис 1

ФОНД №Р-613 Херсонське повітове відділення профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-614 Херсонське окружне відділення профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-615 Херсонський повітовий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»)

Опис 1

ФОНД №Р-616 Херсонський окружний комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»)

Опис 1

ФОНД №Р-617 Херсонське повітове відділення профспілки робітників і службовців харчової промисловості («Харчосмак»)

Опис 1

ФОНД №Р-618 Херсонський окружний комітет профспілки робітників і службовців харчової промисловості («Харчосмак»)

Опис 1

ФОНД №Р-619 Херсонське повітове відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»)

Опис 1

ФОНД №Р-620 Херсонське окружне відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-621 Херсонський повітовий комітет профспілки робітників землі і лісу («Земліс»)

Опис 1 

ФОНД №Р-622 Херсонське окружне відділення профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР)

Опис 1

ФОНД №Р-623 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного харчування («Нархарч»)

Опис 1

ФОНД №Р-624 Херсонське повітове відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-625 Херсонське окружне відділення профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-626 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при Херсонському міському управлінні радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-628 Херсонське окружне відділення профспілки працівників мистецтва

Опис 1

ФОНД №Р-629 Херсонський підрайонний комітет профспілки робітників-металістів («Металіст»)

Опис 1-2

ФОНД №Р-630 Херсонське повітове відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-631 Херсонське окружне відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-632 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській професійно-технічній школі

Опис 1

ФОНД №Р-633 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Будинку робітничих підлітків (БРП) № 1

Опис 1

ФОНД №Р-634 Місцевий комітет № 6 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській професійно-технічній школі

Опис 1

ФОНД №Р-635 Місцевий комітет № 12 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському окружному відділі народної освіти

Опис 1 

ФОНД №Р-636 Місцевий комітет профспілки працівників комунального господарства при Херсонському окружному відділі комунального господарства

Опис 1

ФОНД №Р-637 Груповий комітет № 1 профспілки будівельних робітників («Будівельник») при Херсонській державній будівельній конторі

Опис 1

ФОНД №Р-638 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран») при Херсонській конторі «Експортхліб»

Опис 1

ФОНД №Р-640 Робітничий комітет профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР) при Херсонському лісництві

Опис 1

ФОНД №Р-641 Місцевий комітет № 3 профспілки фінансових працівників («Фінпрацівник») при Херсонському окружному фінансовому відділі

Опис 1

ФОНД №Р-642 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонській кредитспілці

Опис 1

ФОНД № Р-643. Заводський комітет профспілки робітників-металістів “Металіст”

Опис 1

ФОНД № Р-644. Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонському окружному виконавчому комітеті

Опис 1

ФОНД №Р-646 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонській електростанції

Опис 1

ФОНД №Р-654 Бериславська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1

ФОНД № Р-656. Бериславський районний комітет профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД № Р-657. Бериславський волосний відділ профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-658 Високопільська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1 

ФОНД №Р-659 Високопільський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-660 Качкарівська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1

ФОНД №Р-661 Качкарівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-666 Станіславський містечковий секретаріат профспілок

Опис 1 

ФОНД №Р-667 Великоолександрівський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1 

ФОНД №Р-668 Дніпровське повітове бюро профспілок (повітпрофбюро)

Опис 1

ФОНД №Р-669 Олешківська районна рада профспілок (райпрофрада)

Опис 1

ФОНД №Р-670 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-673 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-674 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників мистецтва

Опис 1

ФОНД №Р-675 Олешківський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-679 Каховський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-680 Каховське районне відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис

ФОНД №Р-682 Скадовський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1

ФОНД №Р-683 Скадовський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-685 Скадовський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-686 Скадовський районний комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»)

Опис 1

ФОНД №Р-687 Скадовський районний комітет профспілки радянських і торговельних службовців

Опис 1

ФОНД №Р-688 Голопристанський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1

ФОНД №Р-689 Голопристанський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-690 Голопристанський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-692 Чаплинський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-693 Чаплинський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД №Р-694 Горностаївський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат)

Опис 1

ФОНД №Р-696 Хорлівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-697 Херсонський районний комітет профспілки працівників водного транспорту («Водтран»)

Опис 1

ФОНД №Р-698 Херсонський відділ профспілки працівників морського, річкового і торговельного флоту

Опис 1

ФОНД №Р-700 Херсонський затонний комітет № 1 профспілки працівників водного транспорту («Водтран») при судноремонтних майстернях № 3 управління Херсонського морського торговельного порту

Опис 1

ФОНД №Р-703 Херсонська революційна рада поштово-телеграфних працівників

Опис 1

ФОНД №Р-704 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському інституті народної освіти

Опис 1

ФОНД №Р-705 Костянтинівський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-706 Херсонський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»)

Опис 1

ФОНД № Р-707. Місцевий комітет № 2 профспілки працівників освіти “Робос”

Опис 1

ФОНД №Р-708 Каланчацький волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури

Опис 1

ФОНД №Р-713 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпровської повітової ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-717 Цюрупинська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної комісії

Опис 1

ФОНД №Р-720 Цюрупинський районний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-721 Цюрупинський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-731 Виконавчий комітет Херсонської міської ради народних депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-733 Херсонське окружне архівне управління Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-734 Херсонське міське архівне управління Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-735 Херсонська філія Миколаївського державного історичного архіву

Опис 1

ФОНД №Р-739 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського обласного суду

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД №Р-740 Народний суд 3-ї дільниці Херсонського обласного суду

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-741 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського обласного суду

Опис 1

Опис 2

Опис 4

 

ФОНД №Р-788 Хорлівська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-789 Бериславська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-790 Великоолександрівське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-791 Боброво-Кутське поштово-телеграфне відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-793 Каховська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-794 Каїрське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку

Опис 1

 

ФОНД №Р-796 Основське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-800 Збур’ївське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку

Опис 1

ФОНД №Р-801 Комісія допомоги дітям Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-802 Комісія допомоги дітям при Херсонській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-803 Херсонське промислово-кооперативне товариство риболовів «Прогрес» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД № Р-804. Херсонське промислово-кооперативне товариство трудових рибалок «Трудрибак»

Опис 1

ФОНД №Р-805 Правління Малогирлянського промислово-кооперативного товариства трудових риболовів «Рибалка» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-806 Білогрудово-Карантинно-Острівське промислово-кооперативне товариство по реалізації рибної продукції «Червоний Прапор»

Опис 1

ФОНД №Р-808 Василівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Біднота» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-809 Качкарівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів «Дніпрориба» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-810 Рибальченське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Перемога» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-812 Збур’ївське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Червоний шлях» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів

Опис 1

ФОНД №Р-813 Збур’ївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-815 Бехтерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-816 Виконавчий комітет Голопристанської міської ради народних депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-818 Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-823 Качкарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-825 Нововоронцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-827 Новоархангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-828 Новокам’янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-829. Іщенська хутірська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-830 Микільський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-832 Голопристанський міський революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-833 Пам’ятнянський сільський революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-836 Бехтерський волосний революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-838 Старозбур’ївський сільський революційний комітет

Опис 1

ФОНД №Р-840 Станіславський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-841 Широкобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-843 Голопристанський районний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-845 Пам’ятнянський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-846 Долматівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-847 Чулаківський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-848 Покровський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-849 Тягинський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-850 Бериславський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-851 Бериславський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД № Р-852. Козацький сільський комітет незаможних селян

Опис 1

ФОНД №Р-853 Романо-Булгаківський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-857 Білозерський волосний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД № Р-858. Широкобалківський сільський комітет взаємодопомоги

Опис 1

ФОНД №Р-859 Музиківський волосний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-860 Кизо-Миський сільський комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-861 Чулаківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-862 Голопристанський районний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-863 Бериславський районний комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-865 Бургунський сільський комітет взаємодопомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД № Р-867. Виконавчий комітет Комишанської (до 1946 р. – Арнаутської) сільської ради депутатів трудящих, с. Комишани (до 1946 р. – Арнаутка)

Опис 1

ФОНД № Р-868. Виконавчий комітет Чорнобаївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-869. Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зеленівка

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД № Р-870. Надеждівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-871 Виконавчий комітет Понятівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-873 Виконавчий комітет Правдинської (до 1965 р. – Цареводарівської) сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-874 Виконавчий комітет Посад-Покровської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-875 Виконавчий комітет Білозерської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-876 Виконавчий комітет Киндійської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-877 Білозерський волосний комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-878 Микільський волосний комітет допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-881 Виконавчий комітет Голопристанської районної ради народних депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-882 Виробничий концерн «Дніпро» Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

ФОНД №Р-883 Виконавчий комітет Бехтерської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-885 Голопристанська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті

Опис 1

ФОНД №Р-887 Чулаківський сільський комітет допомоги голодуючим Бехтерського волосного комітету допомоги голодуючим

Опис 1

ФОНД №Р-889 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1, 2

ФОНД №Р-891 Виконавчий комітет Новобериславської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 3

ФОНД Р-894 Бериславське районне податкове бюро

Опис 1

ФОНД №Р-895 Бериславське сільськогосподарське кооперативно-споживче товариство

Опис 1

ФОНД №Р-896 Виконавчий комітет Нововоскресенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-899 Виконавчий комітет Біляївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-902 Виконавчий комітет Фирсівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-903 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №№Р-904 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-905 Виконавчий комітет Новоархангельської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-906 Виконавчий комітет Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-907 Виконавчий комітет Борозенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-908 Виконавчий комітет Золотобалківської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-909 Виконавчий комітет Новокаїрської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-910 Виконавчий комітет Нововоронцовської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-911 Виконавчий комітет Леонтіївської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-914 Виконавчий комітет Гаврилівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

 

ФОНД № Р-930. Херсонські курси підготовки будівельних робітників “Будкурси”

Опис 1

ФОНД № Р-931. Однорічні державні курси по підготовці бухгалтерів і друкарок

Опис 1

ФОНД №Р-932 Голопристанське відділення профспілки працівників комунального господарства

Опис 1

ФОНД №Р-938 Великоолександрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-942 Великоолександрівський волосний комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-943 Новофедорівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-944 Соловйов Леонід Петрович (1909-1981), краєзнавець, інженер Херсонського морського порту

Опис 1

ФОНД №Р-946 Великоолександрівська районна робітничо-селянська інспекція (РСІ)

Опис 1

ФОНД №Р-947 Великоолександрівська спілка позичково-ощадних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-948 Виконавчий комітет Новокалузької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-950 Херсонська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств

Опис 1

ФОНД №Р-951 Дніпровська повітова спілка сільськогосподарських кооперативів (Дніпросільспілка)

Опис 1

ФОНД №Р-952 45-й Стрілецький полк 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-953 Штаб начальника тилу Дніпровського повіту

Опис 1

ФОНД №Р-954 Херсонське кооперативно-кредитне товариство ім. Левицького

Опис 1

ФОНД №Р-955 Херсонське кооперативне товариство «Українська книгарня»

Опис 1

ФОНД № Р-956. Херсонський базисний склад

Опис 1

ФОНД №Р-957 Херсонський базисний склад Українського акціонерного товариства торгівлі сільськогосподарськими машинами та знаряддями «Плугатар»

Опис 1

ФОНД №Р-961 Виконавчий комітет Шкурино-Загорянівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-963 Виконавчий комітет Богородицької сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-968 Голопристанське районне відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД №Р-969 Цюрупинське відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-970. Хорлівське морське агентство

Опис 1

ФОНД №Р-971 Херсонська контора Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібом «Союзхліб»

Опис 1

ФОНД № Р-973. Херсонський порт-елеватор ім. Мікояна

Опис 1

Опис 7

ФОНД №Р-974 Херсонська кондитерська фабрика ім. Войкова об’єднання «Укркондитерпром»

Опис 1-2

ФОНД №Р-975 Херсонська ощадна каса № 71 Всеукраїнського правління ощадними касами «Всеукрощадкаса»

Опис 1

ФОНД №Р-976 Херсонська база (нафтосклад) Одеського обласного управління «Союзнафтозбут»

Опис 1

ФОНД № Р-977. Херсонська транспортна контора

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-978 Херсонське відділення Всесоюзного об’єднання торгівлі з іноземцями в СРСР “Торгзін”

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-979 Торгово-промислова фірма «Красень» Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості

Опис 1

ФОНД № Р-983. Херсонське відділення Миколаївської обласної контори “Заготплодоовоч”

Опис 1

ФОНД №Р-985 Херсонська міжрайонна спілка риболовецьких колгоспів (міжрайколгосприбакспілка) Українського державного рибного тресту

Опис 1

ФОНД №Р-986 Херсонський виробничий рибний комбінат Головного управління рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР («Укрголоврибгосп»)

Опис 1

ФОНД №Р-988 Херсонський міський штаб місцевої протиповітряної оборони (МППО)

Опис 1

ФОНД №Р-989 Нижньодніпровсько-Бузьке районне управління водного транспорту Південного округу шляхів сполучення

Опис 1-2

ФОНД №Р-991 Виконавчий комітет Іщенської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-993 Виконавчий комітет Старосільської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-994. Херсонська окружна спілка сільськогосподарських колективів (Окрколгоспспілка)

Опис 1

ФОНД №Р-996 Великоолександрівська районна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР

Опис 1

ФОНД №Р-997 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1060 Рождественський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1099 Херсонський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №1101 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Опис 2

ФОНД №Р-1111 Генічеське повітове статистичне бюро Запорізького губернського статистичного бюро

Опис 1

ФОНД №Р-1127 Новотроїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-955 Херсонське кооперативне товариство «Українська книгарня»

Опис 1

 

ФОНД № Р-1149. Земельний відділ Херсонської міської ради депутатів трудящих

Передмова, зміст, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД № Р-1156. Пристань Каховка

Передмова

Опис 1

ФОНД №Р-1170 Гопкало Іван Олексійович (1894-1984), художник

Опис 1

ФОНД №Р-1177 Курнаков Георгій Васильович (1887-1977), художник 

Опис 1

Опис 2

 

ФОНД № Р-1185. Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомихайлівка Новотроїцького району Херсонської області

Опис 2

ФОНД №Р-1186 Херсонський повітовий комітет при Американській адміністрації допомоги (АРА)

Опис 1

ФОНД №Р-1188 Цокота Павло Єгорович (1927), письменник, журналіст

Опис 1

ФОНД №Р-1189 Виконавчий комітет Верхньосірогозької сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1204 Виконавчий комітет Лупарівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1205 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1206 Юхимівський сільський комітет незаможних селян (КНС)

Опис 1

ФОНД №Р-1211 Балтазарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1212 Рада Дніпровського повітового земельного комітету, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії

Опис 1

ФОНД №Р-1215 Балабай Олександр Петрович (1912-1988), учасник партизанського руху, партійний працівник, краєзнавець

Опис 1

ФОНД №Р-1218 Високопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1, 2

ФОНД № Р-1222. Станіславське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції

Опис 1

ФОНД №Р-1233 Фортуси 

Опис 1-3

ФОНД №Р-1234 Херсонський обласний комітет профспілки працівників лісової, паперової і деревообробної промисловості

Опис 1

ФОНД №Р-1235 Херсонський обласний комітет профспілки працівників електростанцій та електротехнічної промисловості

Опис 1

ФОНД №Р-1236 Лисогоров Сергій Дмитрович (1903-1994), вчений-аграрій, почесний громадянин м. Херсон

Опис 1

ФОНД №Р-1240 Архангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1298 Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

 

ФОНД № Р-1310. Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

ФОНД №Р-1330 Виконавчий комітет Малолепетиської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1349 Великоолександрівський районний комітет взаємної допомоги (КВД)

Опис 1

ФОНД №Р-1388 Потьомкінський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1390 Виконавчий комітет Червоногвардійської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1391 Трифонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1479  Обласна надзвичайна комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Херсонської області

Опис 1

ФОНД №Р-1501 Районні управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

ФОНД №Р-1520 Сільські управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)

Опис 1

ФОНД №Р-1622 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Чаплинського району при виконавчому комітеті Чаплинської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1623 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Іванівського і Нижньосірогозького районів Херсонської області

Опис 1

ФОНД №Р-1651 Генічеський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1658 Виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1671 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

Фонд №Р-1763 Новомиколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1784 Костромський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД №Р-1807 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД №Р-1808 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-1818. Уповноважений Миколаївського обласного управління у справах літератури та видавництв (облліт) по Каховському району

Опис 1

ФОНД №Р-1821 Начальник інформаційного відділу при херсонському губерніальному старості

Опис 1

ФОНД №Р-1824 Херсонський окружний комісар (гебітскомісар)

Опис 1

ФОНД № Р-1835. 10-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (м-ко Нововоронцовка)

Опис 1

ФОНД № Р-1836. 6-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Велика Олександрівка)

Опис 1

ФОНД № Р-1837. 7-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції (с. Березнегувате)

Опис 1

ФОНД №Р-1857 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського повітового виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-1858. Підвідділ записів актів громадського стану (ЗАГС) Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 2

ФОНД №Р-1864 Херсонський міський комітет Всеукраїнського товариства по земельному устрою трудящих євреїв (ТЗЄТ)

Опис 1

ФОНД №Р-1867 Херсонський міський комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР)

Опис 1

ФОНД №Р-1875 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території Каховського району

Опис 1

ФОНД №Р-1877 Золотобалківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

 

ФОНД № Р-1885. Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

 

ФОНД № Р-1887. Відділ управління Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1900 Херсонська губерніальна народна управа

Опис 1

ФОНД №Р-1911 Інспектура Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур по Херсонській області Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур Держагропрому СРСР

Опис 1

Опис 2

Опис 3

ФОНД №Р-1913 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Спеціалізований переробний комплекс «КОРС» Державного комітету України по нафті і газу

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

ФОНД №Р-1942 Комісар м. Херсон (штадткомісар) Миколаївської області (періоду нацистської окупації)

Опис 1

 

ФОНД № Р-1954. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція

Опис 1

Опис 4

Опис 5

Опис 6

ФОНД №Р-1958 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) 

Опис 1

Опис 6

Опис 7

Опис 8

ФОНД №Р-1979 Херсонська обласна рада народних депутатів

Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

ФОНД №Р-1993 Херсонське об’єднання телебачення і радіомовлення Державної телерадіомовної компанії України

Опис 1

Опис 3

Опис 4

Опис 5

 

 

ФОНД № Р-2077. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2138. Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка»

Передмов, зміст

Опис 1

ФОНД № Р-2344. Грушівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2360. Петропавлівська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-2422. Фінансовий відділ виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2444. Калінінське відділення Державного банку СРСР

Опис 1

ФОНД № Р-2622. Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-2700. Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик»

Передмова

Опис 1

ФОНД № Р-2940. Радянське господарство (радгосп) ім. Рози Люксембург Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Федорівка Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-2992. Радянське господарство (радгосп) «Червоний Перекоп» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Червоний Перекоп Каховського району

Опис 1

ФОНД № Р-3119. Виконавчий комітет Сиваської районної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-3131. Відділ управління Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки

Опис 1

ФОНД № Р-3233. Ордена «Знак пошани» племінне вівчарське радянське господарство (радгосп) «Червоний Чабан»

Передмова

Опис 1

ФОНД № Р-3234. Радянське господарство (радгосп) ім. Паризької комуни («Парижком») Укрсадвинтресту, с. Роздольне

Опис 1

ФОНД № Р-3347. Радянське господарство (радгосп) «Асканійський» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Щербинівка

Опис 1

ФОНД № Р-3781. Херсонське районне управління сільського господарства і заготівель

Передмова, перевідна таблиця

Опис 1

Опис 2

ФОНД № Р-3832. Виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради депутатів трудящих

Опис 1

ФОНД № Р-3890. Тваринницьке радянське господарство (радгосп) «50 років Жовтня» Бериславського спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів, с. Дубівка

Опис 1

ФОНД №Р-4009 Краєзнавці Херсонщини (ОАФ)

 Ратнер Ізраїль Давидович (1919-1993), краєзнавець Опис 12

ФОНД № Р-4121. Голопристанський завод твердопресованих плит

Опис 1

ФОНД № Р-4122. Лепетиська сільська рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Опис 1

ФОНД № Р-4069. Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) виконкомів районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Херсонщини (ОАФ)

Передмова. Опис 1

Опис 2

Опис 3

Опис 4

Опис 5

Опис 6

Опис 7

Опис 8

Опис 9

Опис 10

Опис 11

Опис 12

Опис 13

Опис 14

Опис 15

Опис 16

Опис 18

ФОНД № Р4101. Колекція архітектурних креслень

Опис 1