100 років Херсонському державному університету

У 2017 році Херсонський державний університет відзначає своє 100-річчя.

Свою історію він веде від Юр’ївського учительського інституту, який під час Першої світової війни у жовтні 1917 року був евакуйований подалі від лінії фронту з естонського міста Тарту (Дерпт, Юр’їв) до міста Херсон, де одразу відновив свою роботу.

У своєму становленні навчальний заклад пройшов багато стадій, неодноразово змінюючи свою назву:

з 1919 року – Херсонський педагогічний (учительський) інститут;

з 1920 року – Херсонський інститут народної освіти;

з 01 листопада 1924 року – Херсонському інституту народної освіти присвоєно ім’я Н.К. Крупської;

з 11 серпня 1930 року – Херсонський інститут соціального виховання ім. Н.К. Крупської;

з 01 вересня 1930 року – Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської;

з 1998 року – Херсонський державний педагогічний університет;

з 2002 року – Херсонський державний університет.

Сьогодні університет є сучасним багатопрофільним навчальним закладом – науково-педагогічним та культурно-освітнім центром Херсонської області.

Державний архів Херсонської області пропонує для огляду виставку архівних документів з історії університету. Тут представлені документи із фондів Юр’ївського учительського інституту, Херсонського державного педагогічного інституту, Відділу народної освіти Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Херсонського управління окружного інженера

 

Будівля 2-ї жіночої гімназії у м. Херсон, де згодом розмістився інститут (фото початку ХХ ст.) та сучасне фото головного корпусу Херсонського державного університету

Вимогова відомість на виплату грошової допомоги службовцям Юр’ївського учительського інституту у зв’язку з евакуацією інституту до м. Херсон. 26 жовтня 1917 року

Повідомлення директора Юр’ївського учительського інституту директору Юр’ївської чоловічої гімназії про отримання документів викладача Лівшица Леоніда Михайловича. Листопад 1917 року

Рахунок за перевезення майна та бібліотеки Юр’ївського учительського інституту у межах м. Херсон. 06 лютого 1919 року

Телеграма ради Херсонського учительського інституту до Міністерства народної освіти УНР про з’ясування  правового становища колишнього Юр’ївського учительського інституту. 1919 рік.

Наказ завідуючого відділом народної освіти по м. Херсон і Херсонському повіту про поновлення роботи Херсонського педагогічного інституту (колишнього Юр’ївського вчительського інституту) як вищого навчального закладу. Липень 1919 року

 

Свідоцтво громадянина Латвійської Республіки Міериня М.М. про закінчення Херсонського інституту народної освіти. 31 серпня 1921 року

Постанова Народного комісаріату освіти УСРР про загальну трудову мобілізацію професорів та викладачів вищих навчальних закладів. 24 травня 1920 року

Генеральний план двору корпусу № 2 Херсонського інституту народної освіти. 19 квітня 1929 року

Повідомлення голови комісії по перевірці соціального стану студентів Херсонського інституту народної освіти про виключення студентки Онищенко М.С. «як вихідця з контрреволюційної родини». 1929 рік

 

Угода між Херсонським інститутом народної освіти і Херсонським окружним відділом соціального забезпечення про передачу інституту будівель колишньої учительської семінарії. 28 травня 1930 року

Повідомлення Народного комісаріату освіти УРСР про проведення військової табірної підготовки учнів Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської. 13 червня 1940 року

Лист Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської про труднощі опалювального сезону 1940/1941 року. 16 червня 1940 року

Витяг з наказу директора інституту про дотримання правил світломаскування у період навчального тривожного стану в м. Херсон. 23 вересня 1940 року

Поштова картка на адресу Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської. 1940 рік

Клопотання інституту до Херсонського міського фінансового відділу про передачу інституту бібліотеки викладача Маловичка В.К. 07 квітня 1944 року

 

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР «Про поновлення роботи педагогічних інститутів». 15 травня 1944 року

Витяг з рішення виконкому Херсонської обласної ради депутатів трудящих «Про поновлення роботи Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської». 08 червня 1944 року

Інформація Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської Народному комісаріату освіти УРСР про укомплектування штатів. 05 червня 1944 року

Довідка про будівлі, що належать Херсонському державному педагогічному інституту ім. Н.К. Крупської. 1944 рік

Клопотання директора інституту Народному комісаріату освіти СРСР про повернення завідувача учбової частини Баришпольця з Дагестану. 1944 рік

Клопотання директора інституту до Народного комісаріату освіти УРСР про необхідність зорати 60 га підсобного господарства інституту. 29 березня 1945 року

Запит директора інституту до Міністерства освіти УРСР про отримання саджанців цитрусових для ботанічного саду інституту. 30 березня 1950 року

Клопотання директора інституту до Міністерства вищої освіти СРСР про передачу німецькомовного довідника з хімії у зв’язку з включенням до складу інституту природничого факультету Миколаївського педагогічного інституту. 28 липня 1951 року

Лист директора інституту до Міністерства освіти УРСР про планування житлового будівництва для студентів. 24 листопада 1958 року

Заява директора інституту в президію Херсонської міської ради депутатів трудящих про збільшення земельної площі агробіостанції інституту. 03 червня 1959 року

Планове завдання на складання проекту добудови актового залу до учбового корпусу. 05 листопада 1959 року

Повідомлення ректора інституту до Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР про організацію постійно діючого семінару для викладачів технікумів та училищ, що не мають педагогічної освіти. 1965 рік

Інформація про організацію та роботу восьмимісячних підготовчих курсів інституту. 1965 рік