100-ТІ РОКОВИНИ ГОЛОДОМОРУ 1921-1923 РОКІВ В УКРАІНІ

Перший за часів радянської влади голод в Україні був спричинений посухами 1921-22 років, повоєнною розрухою, політикою хлібозаготівель і надмірним вивезенням хліба за межі тодішньої УСРР. В 1921 році від посухи загалом загинуло багато відсотків засiвiв, тому в степових губерніях України не вдалося повернути навіть насіння. Серед політичнитх чинників вирішальну роль зіграла продрозкладка, руйнівні наслідки якої для селянських господарств перевищили збитки, спричинені війною.

На початку 1922 року радянський уряд офіційно оголосив голодуючими Запорізьку губернію повністю; Дніпровський, Миколаївський і Херсонський повіти Миколаївської губернії.

У розпал голоду (весна 1922 року) в Україні голодувало в офіційно визнаних голодуючими губерніях – 3,5 млн. осіб (36% мешканців). Перші випадки голодних смертей зареєстровані у жовтні 1921 року, однак загальна кількість загиблих від голоду невідома.

Звернення Станіславського волревкому до Херсонського повітового комітету взаємодопомоги з проханням надання зернової позики
03 травня 1922 року

Наказ Херсонського повітового виконавчого комітету про визнання недійсними угод з продажу майна у зв’язку з тяжким становищем громадян
липень 1922 року

Телеграма народного комісаріату земельних справ та обіжник Миколаївського губернського земельного відділу щодо заборони надання дозволів голодуючим, біженцям на виїзд за межі України

березень 1922 року

Звернення Миколаївського губернського комітету допомоги голодуючим
1922 рік

Інформація завідувача Збур’ївської агродільниці про використання населенням сурогатів під час голоду
17 жовтня 1922 року

Протокол засідання Дніпровської повітової комісії по проведенню агітаційної роботи з питання заготівлі сурогатів
24 серпня 1922 року

 

 

 

 

 

 

Статистична картка Кочубеївського волосного підвідділу ЗАГС Херсонського повіту про смерть від голоду
11 травня 1922 року

Циркуляр Генічеського повітового статистичного бюро про вказування відомостей про число померлих від голоду
01 квітня 1922 року

Витяг з протоколу засідання трійки допомоги голодуючим при Запорізькому губернському статистичному бюро щодо надання відомостей про голод і розміри допомоги, що надається голодуючим
02 квітня 1922 року

Відомості про кількість хворих від голоду, зареєстрованих медичною дільницею у м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії
01-15 травня 1922 року

Статистичні бюлетені Миколаївського губернського статистичного бюро про голод в губернії
травень-липень 1922 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Центральної комісії допомоги голодуючим при ВУЦВК сільським і волосним комісіям по наданню постійної допомоги голодуючим та їх уповноваженим
11 травня 1922 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Голодний» паспорт Чорнодолинського сільського революційного комітету Чаплинської волості Дніпровського повіту Миколаївської губернії
1922 рік

Анкета про кількість голодуючих господарств Дмитрівської сільської ради Каховської волості Дніпровського повіту Миколаївської губернії
1922 рік

Циркуляр Каховського волосного комітету допомоги голодуючим про надання відомостей про захворюваність і смертність від голоду
08 червня 1922 року

Обов’язкова постанова Дніпровського повітового комітету допомоги голодуючим про введення податку на випічку хліба для допомоги голодуючим дітям-сирітам
07 липня 1922 року

Анкета про розміри голоду в селі Дмитрівна Каховської волості Дніпровського повіту Миколаївської губернії
серпень 1922 року