З історії освіти на Херсонщині

Свідоцтво Козінцевої Зінаїди Григорівни про закінчення Олешківської жіночої прогімназії та надання права виконувати вчительські обов’язки в Олешківському жіночому початковому народному училищі в якості помічниці вчителя, 1901 р.

Паспортна книжка видана інспекцією народних училищ Дніпровського повіту Таврійської губернії Колосову Євдокиму Івановичу, вчителю початкового народного училища, 1903 р.

Герасимов Павло Архипович, народний учитель Дніпровського земства та член підпільного Херсонсько-Дніпровського комітету сільських організацій, 1905 р.

Герасимов Павло Архипович з колегами вчительками, 1908-1909 рр.

Свідоцтво Клейна Отто Йогановича, вчителя початкових училищ, про надання йому звання домашнього вчителя з правом викладання німецької мови, 1910 р.

 

 

Атестат Чуйко Віри Артемівни про закінчення навчання Бериславської жіночої гімназії М.Д.Парамонової, 1910 р.

 

Свідоцтво Чуйко Віри Артемівни про присвоєння звання домашньої вчительки, 1911 р.

Атестат Чумак Васси Федорівни про закінчення Каховської жіночої гімназії М.Ф.Буссель, 1912 р.

Випуск Херсонської Маріїнсько-Олександрівської ІІ жіночої гімназії, 1909-1910 рр.

Випуск Херсонської Маріїнської І-ої жіночої гімназії, 1910-1911 рр.

Випуск Херсонської 2 Олександро-Маріїнської гімназії, 1910-1911 рр.

 

Свідоцтво Чередниченко Софії Стефанівни про закінчення Херсонської Маріїнської І жіночої гімназії

та присвоєння їй звання домашнього вчителя з правом викладання географії, 1913 р.

Випуск Херсонської 4-ої гімназії, 1915 р.

 

Атестат Бабачкова Петра про закінчення Херсонського земського середнього сільськогосподарського училища, 1916.

Атестат зрілості Балакшева Георгія Івановича про закінчення Херсонської 2 чоловічої гімназії, 1918 р.

Ювілейний випуск Херсонської чоловічої гімназії, 1815-1915 рр.

Відомість про успішність та поведінку Херсонської 1 чоловічої гімназії, 1918 р.

 

 

Лекційні книжки студентів технологічного та механічного факультетів Херсонського політехнічного інституту, 1918, 1920 рр.

Посвідчення студента Бассу Лазаря Мовше-Іцку, що він дійсно вважається студентом хімічного факультету Херсонського сільськогосподарського технікуму,  1921 р.

Херсон. Педагогічні курси, 1898 р.

Свідоцтво Гаєвського Віктора Андрійовича про проходження педагогічних курсів, створених при гімназії Товариства Викладачів у м. Херсоні, 1919 р.

Тимчасове посвідчення Самодіна Теофіла Лаврентійовича про проходження на Окружних курсах по перепідготовці робітників освіти при Херсонському інституті народної освіти, 1924 р.