ШЛЯХАМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ

Херсонщина, як складова частина України, брала активну участь у вікопомних подіях національно–визвольних змагань 1917 – 1921 років.

Вже 23–25 квітня 1917 р. в Херсоні відбувся обласний з’їзд громадян-хліборобів, де були представлені делегати від Катеринославської, Таврійської та Херсонської губерній. З’їзд привітав Українську Центральну Раду “як єдиного виразника волі народу Українськогоˮ.

Протягом літа–осені 1917 р. місцеві представницькі органи домагались включення Херсонщини до складу української автономії. Так, на позачерговій сесії Херсонського повітового земського зібрання 26 червня 1917 р. була ухвалена постанова про визнання Херсонського повіту складовою частиною України, у постанові Херсонської повітової ради селянських депутатів від 14 вересня 1917 р. проголошувалось “домагатись приєднання Херсонщини до автономної Україниˮ.

Листопадові події у Петрограді загострили політичну ситуацію і на Херсонщині. 27 листопада у Херсоні були проведені селянський повітовий та губерніальний земельний з’їзди. А 30 листопада 1917 р. розпочався, скликаний Радою народних комісарів Росії, губерніальний з’їзд представників рад робітничих і солдатських депутатів, повітових, волосних земств та міських самоврядувань, який визнав Херсонщину невід’ємною частиною Української Народної Республіки.

Після державного перевороту Петра Скоропадського місцеві представницькі органи продовжували відстоювати права та свободи громадян, демократичні засади суспільства, підтримувати незалежність України, її право на самовизначення, національну культуру, мову.

З протоколу обласного з’їзду громадян-хліборобів. м. Херсон. Квітень 1917 р.

Вітальна телеграма Херсонського обласного з’їзду громадян-хліборобів до Центральної Ради. Квітень 1917 р.

Оголошення про загальні збори Херсонського національного товариства «Українська хата». 2 січня 1918 р.

Згадана в оголошенні міська аудиторія (народний дім), де розміщувався Український театр (у 20-х роках – ім. Шевченка; нині – вул. Перекопська, 7)

Довідка Херсонської губерніяльної управи про розподіл обов’язків. 1918 р.

Статут спілки українських національних організацій Херсонського району. 1918 р.

План діяльності Херсонського кооперативного товариства «Українська книгарня». м. Херсон. 14 травня 1918 р.

Звернення кооперативного товариства «Українська книгарня» про розвиток кооперативно-кредитної справи на Херсонщині. м. Херсон. 31 січня 1918 р.

Будинок, де розміщувалась Херсонська народна губерніальна управа у 1918 р. (нині – вул. Гоголя, 1)

Оголошення кооперативного товариства «Українська книгарня» про видання книжок українською мовою. м. Херсон. 7 лютого 1918 р.

З листа кооперативного товариства «Українська книгарня» (м. Херсон) до Ради Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка у Львові. Травень 1918 р.

Заява діяча українського руху С.І.Шульгина з проханням надати йому місце вчителя українознавства в учительській семінарії. м. Херсон. 27 серпня 1918 р.

З обіжника Одеської поштово-телеграфної округи щодо складання службовцями обітниці на вірність Українській Державі. 6 липня 1918 р.

  

Урочисті обітниці на вірність Українській Державі, складені службовцями місцевих установ. 25-30 вересня 1918 р.

З наказів Міністерства внутрішніх справ Української Держави щодо роботи поштово-телеграфного відомства. 26 липня 1918 р.

Бланк Херсонського відділення Українського народного кооперативного банку (знаходився на розі вул. Вітовської та Потьомкінської, нині – вул. Театральна, 14 / Потьомкінська). 26 жовтня 1918 р.

З наказу губерніяльного комісара Херсонщини Гордія Нянчура про призначення на посади повітових комісарів. 20 грудня 1918 р.

Наказ губерніального комісара Г.Нянчура про виконання Закону УНР щодо введення в обіг гривні. Січень 1919 р.

Бланк листа губерніяльного комісара Херсонщини з гербом УНР. 1919 р.

Білети на право проживання в Українській Народній Республіці, видані губерніальним старостою та комісаром Херсонщини австрійській та грецькому підданим. 1918 – 1919 р.

Заява членів Української Православної Автокефальної церкви св. мучениці Олександри в м. Херсоні до повітвиконкому про реєстрацію релігійної громади. 1922 р.

Фото (1990-х років) храму св. Олександри, повернутому у 1992 р. громаді УАПЦ (нині – ПЦУ)