Українська революція на Херсонщині. 1917 – 1921

З протоколу обласного з’їзду громадян – хліборобів. 23-25 квітня 1917 р.

Постанова Херсонського повітового земського зібрання позачергової сесії 1917 року про автономію України. 26 червня 1917 р.

Постанова Херсонської повітової ради селянських депутатів щодо поділу України. 14 вересня 1917 р.

Стаття «Губерніальний з’їзд Херсонщини». 17 грудня 1917 р.

Телеграма губпродкома Херсонській повітовій продовольчій управі про виконання лише розпоряджень Центральної Ради та Генерального Секретаріату. 11 грудня 1917 р.

Грамота П.Скоропадського «до Всього Українського Народу» про оголошення Гетьманату. 29 квітня 1918 р.

Закони Гетьмана всієї України про тимчасовий Державний устрій України. 29 квітня 1918 р.

Посвідчення, видане Херсонськім політехнічним інститутом своєму студенту. 26 жовтня 1918 р.

Печатка начальника 4-го району Херсонської міської Державної Варти. 14 листопада 1918 р.

Наказ губерніяльного комісара Херсонщини УНР про упорядкування влади в губернії. 20 грудня 1918 р.

Обіжник Херсонського повітового комісара УНР волосним управам про забезпечення збереження державного майна. 02 січня 1919 р.

Телеграма з постановою Директорії УНР про негайне звільнення посадовців, призначених за часів Гетьманату. 14 січня 1919 р.

Білет на право проживання в Українській Народній Республіці, виданий губерніальним комісаром грецькому підданому. 15 січня 1919 р.

Судновий білет, виданий Херсонською митницею пароплаву «Хорлинець» судновласниці С.Фальц-Фейн, з гербовими марками УНР. 24 січня 1919 р.

 

Документи до 100-річчя ухвалення Закону про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі (з фондів державного архіву Херсонської області)