Наказ архіву від 19.10.2009 № 91 “Про затвердження Цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ, організацій, що виконуються державним архівом Херсонської області на договірних засадах, а також у сфері використання архівних документів, що виконуються державним архівом Херсонської області” (зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Херсонській області 12.11.2009 за № 77/1111)

Додатки до наказу:

Ціни на роботи (послуги) у сфері використання архівних документів, що виконуються державним архівом Херсонської області

Ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ, організацій, що виконуються державним архівом Херсонської області на договірних засадах

План підготовки проекту регуляторного акта на 2017 рік

 

Вид та назва проекту

регуляторного акта

Мета прийняття

Строк підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

Проект Наказу державного архіву Херсонської області «Про ціни на роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах, які виконуються на договірних засадах державним архівом Херсонської області за зверненнями фізичних осіб (громадян)»

Виконання вимог п.1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року № 6 та на підставі наказу Державного комітету архівів України від 21 листопада 2005 року № 138 «Про умови оплати працівників архівних установ на основі єдиної архівної сітки»

II квартал 2017 року

Структурні підрозділи державного архіву Херсонської області

 

Проект наказу державного архіву Херсонської області “Про ціни на роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах, які виконуються на договірних засадах державним архівом Херсонської області за зверненнями фізичних осіб (громадян)”

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз впливу регуляторного акта наказу державного архіву Херсонської області «Про ціни на роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах, які виконуються на договірних засадах державним архівом Херсонської області за зверненнями фізичних осіб (громадян)

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта (2018 рік)

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта (2020 рік)