ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
27.03.2020 № 290

Склад колегії державного архіву області

Лопушинська Ірина Володимирівна – директор  державного  архіву  області, голова колегії
Ганченко Дмитро Леонідович – заступник начальника організаційно-аналітичного відділу державного архіву області, секретар колегії
Члени колегії:
Гордійчук Галина Миколаївна – начальник  відділу  формування Національного архівного фонду та діловодства державного архіву області
Демченко Володимир Миколайович – доцент, заступник завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету
Крутевич Олена Володимирівна – начальник  відділу  забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів державного архіву області
Мітницька Людмила Микитівна – архіваріус прокуратури області
Мякота Ірина Василівна – заступник директора державного архіву області – головний зберігач фондів
Нагірняк Ніна Миколаївна – начальник архівного відділу Білозерської районної державної адміністрації
Олефіренко Оксана Олександрівна – начальник відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення державного архіву області – головний бухгалтер
Проценко Галина Борисівна – заступник директора державного архіву області – начальник організаційно-аналітичного відділу
Шинкаренко Олександр Іванович – начальник  відділу  використання інформації документів державного архіву області, голова осередку Спілки архівістів України в Херсонській області
Шумей Олександр Іванович – проректор Херсонської державної морської академії, член постійної комісії Херсонської обласної ради з питань бюджету та фінансів

Затверджено
Наказ держархіву області
01.04.2020 № 16

Склад експертно-перевірної комісії державного архіву області

Мякота Ірина Василівна – голова комісії, заступник директора – головний зберігач фондів
Гордійчук Галина Миколаївна – заступник голови комісії, начальник відділу формування НАФ та діловодства державного архіву області
Гуляєва Катерина Андріївна – секретар комісії, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства державного архіву області

Члени комісії:

Войналович Наталя Володимирівна – заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства державного архіву області
Ганченко Дмитро Леонідович – заступник начальника організаційно-аналітичного відділу державного архіву області
Коник Юлія Олександрівна – заступник начальника відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів державного архіву області
Крючкова Олена Миколаївна – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів державного архіву області
Кузовова Наталя Миколаївна – завідувач кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету, кандидат історичних наук
Мітницька Людмила Микитівна – архіваріус прокуратури області
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання інформації документів, відповідальний секретар Херсонської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України

Затверджено
Наказ держархіву області
25.06.2020 № 33

Склад науково-методичної ради державного архіву області

Проценко Галина Борисівна

– заступник директора – начальник організаційно-аналітичного відділу державного архіву області, голова ради

Сінкевич Ірина Юріївна

– заступник начальника відділу використання інформації документів державного архіву області, секретар ради

Члени ради:

Войналович Наталя Володимирівна

– заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства державного архіву області

Коник Олександр Олександрович

– доктор історичних наук, професор Херсонського державного університету
Крутевич Олена Володимирівна – начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату державного архіву області
Макієнко Олексій Анатолійович – голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент Херсонського державного університету
Неділько Лариса Володимирівна – заступник генерального директора з наукової роботи обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара
Ржевська Юлія Олександрівна – заступник директора з наукової роботи обласного краєзнавчого музею
Сінкевич Євген Григорович – віце-президент Академії соціальних наук України, доктор історичних наук, професор, почесний професор Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), академік Академії соціальних наук України
Чечет Сергій Миколайович – головний спеціаліст відділу використання інформації документів державного архіву області
Шинкаренко Олександр Іванович – начальник відділу використання інформації документів державного архіву області